605 De schijnheiligheid van de supermarkten

Het CBL (Centraal Bureau voor Levensmiddelen) lanceerde onlangs een persbericht dat men er geen vorstander was van het ‘name and shame’ idee van de VWA.

De bedoeling van de ‘name and shame’ methode is om de controleresultaten die verzameld worden door de overijverige controleurs van de Keuringsdiensten van Waren openbaar gemakt worden. Dit is in feite allang wettelijk geregeld. Namelijk de wet openbaarheid bestuur regelt dat alle werkzaamheden van door publieksgeld betaalde overheidsdiensten in principe openbaar zijn. Best logisch. U en ik betalen er belastinggeld voor en dan wil ik wel eens weten wat die ambtenarij in hun marmeren paleizen in Den Haag aan het uitspoken is. Best lollig, dan weet ik tenminste wat mijn buurman aan snelheidsovertredingen heeft weten te scoren. Kunnen we een keertje gaan kwartetten bij de barbecue. Ík heb een 4 kilometer overschrijding, mag ik die ruilen met jouw 60 kilometer brief? Giller lijkt mij dat.

Terug naar het CBL verhaal.

Deze overkoepelende organisatie en belangenbehartiger van Supermarkt Nederland B.V. vindt de openbaarheid van de controlegegevens helemaal niet nodig. Wij verkopen nooit onveilige producten en de consument is hier niet bij gebaat etc. Zo reutelde het artikel geruime tijd door waarbij het steeds in herhaling viel. Men wekt de indruk dat de schokkende controlefeiten van de voedingsmiddelenindustrie de arme consumenten onnodig lastig zullen vallen. De schokkende feiten zijn eerder in de supermarktbranche te verwachten. Daar lopen de echte ‘voedselprutsers’ rond.

 

Tot grote ergernis van de controleurs van de Keuringsdiensten van Waren mogen zij nooit steekproefsgewijs een supermarkt controleren. Dit gebeurt altijd onder de noemer van een zogenaamde keten aanpak. Dit zijn vooraf aangekondigde acties van de VWA dat er binnen een bepaalde periode een paar controles uitgevoerd worden bij een paar supermarkten van een bepaalde keten. Oh, ja, er wordt ook nog even verteld waarop gecontroleerd gaat worden. Toch wel makkelijk zo’n service. De KLPD stuurt u een berichtje dat men van 9.00 tot 10.30 uur u gaat controleren op snelheid  wanneer u op de A1 bent.

 

Het resultaat van dergelijke ‘ketenaanpak’ is dat de controleurs een mooie show voorgeschoteld krijgen. Alles is lekker gepoetst, de hygiënecodes netjes ingevuld en de manager loopt de koelvitrines nog eens extra na. Intussen gaan de controleurs van de VWA eens extra op bezoek bij de zelfstandige slager, bakker en andere neringdoende die íets met voedingsmiddelen doet’.Volkomen scheef.

 

Het is al jaren bekend dat de mest spectaculaire rampen zich steeds afspelen in de supermarkten. Het kan ook niet anders. Kijk maar eens naar het personeel dat er rondloopt. Complete kleuterklassen zijn daar aan het werk. Deze arme stakkers kun je echt niet kwalijk nemen dat zijn totaal geen benul van de Warenwetgeving hebben. Van de supermarkteigenaar, waarvan u de indruk krijgt dat hij zojuist zijn rijbewijs heeft gehaald, wordt ook niet gehinderd door enige kennis op het gebed van voedselveiligheid.

Kortom, een walhalla voor een ijverige controleur van de Keuringsdienst van Waren. Het zijn juist de supermarkten die de hoofdsponsors zijn van de VWA. Het regent boeterapporten daar, daar ben ik van overtuigd. Het inhuren van afgrijselijk goedkoop personeel brengt aanzienlijk hoge extra lasten met zich mee. Dat zal men nooit toegeven en snel weer een nieuw lading kleuters aannemen. Kijkt u zelf maar eens rond in een supermarkt, de overtredingen liggen voor het oprapen. We noemen een paar leuke:

Temperatuurbeheersing van de koelmeubels. U kent het wel. Afgeprijsde producten vooraan op het randje van het rooster. Waaneer dat pak melk daar staat dan is de temperatuur geheid boven ieder wettelijk maximum van 7oC.

De etikettering van de ‘versgesneden vleeswaren’ is vaak een grote puinhoop. Tja weet die blonde vleeswarenmuts veel.

De Tenminste Houdbaar Tot datum van eieren heeft ook een aardigheidje. 7 dagen voor het verstrijken van deze datum moet het product uit het schap verwijderd zijn. Dit ter bescherming van de consument.

Regelmatig komt het voor dat vlees en melkproducten over datum zijn. Vaak is het maar een dag, maar toch goed voor een mooie prent voor achter het bureau van de meewerkend supermarkt eigenaar.

De administratie van de hygiënecode wordt bij sommige supermarkten ofwel geheel verkeerd uitgevoerd of het wordt of zo af en toe. Goed voor een goede overtreding.

 

U ziet, doordat Het CBL naar de industrie wijst, alsof daar veel overtredingen begaan worden, vergeet men dat wanneer men naar een ander wijst er vier vingers terugwijzen…

 

VWA, er is dus veel en leuk werk aan de winkel.

Geef een reactie