1109 Prins Willem Alexander op staatsbezoek naar Vietnam

Het huis van Oranje is in mijn ogen een goede promotor van de activiteiten van Nederland in het buitenland. Wij laten maar al te graag blijken dat wij een ijver en intelligent volk zijn met een vlotte handelsgeest. Onze kroonprins en uiteraard zijn prinses Máxima zijn een energiek koppel dat een frisse uitstraling heeft. Het gaat de Nederlandse handelsbetrekkingen zeker geen windeieren opleveren. Prima zo.

Vietnam 100% communistisch
Met verbazing lees ik dat zij eind maart naar communistisch Vietnam afreizen om uiteraard de handelsbetrekkingen te versterken.

Een Vietnamese Gestapo pet die in mijn taxi achteloos op de hoedenplank lag zal in de zwarte limousine van onze Prins niet te zien zijn. Die pet reist ongetwijfeld in de kofferbak mee.

Een Vietnamese Gestapo pet die in mijn taxi achteloos op de hoedenplank lag zal in de zwarte limousine van onze Prins niet te zien zijn. Die pet reist ongetwijfeld in de kofferbak mee.

Het zal ongetwijfeld weer een strak geregisseerd feest worden waarbij zwarte auto’s, protocollaire staats vreetpartijen en met gouden knopen behangen hoogwaardigheidsbekleders in hoog tempo elkaar zullen afwisselen. De bilaterale geheime diensten (voor de burger: beveiligingsdiensten) zullen als vanouds erg actief zijn en overuren maken.

De vrijheid van meningsuiting bestaat alleen op papier, de partijstructuur en corruptie is zelfs tot in de voedingsmiddelenbedrijven goed merkbaar. Lidmaatschap van de ‘goede partij’ is gewoonweg de enige manier om aan de nodige vergunningen, kredieten en gunstig gestemde handelsvriendjes te komen.

Wat ziet het koninklijk paar van het land?
Bar weinig vrees ik. Er zal ongetwijfeld wat gepraat worden over de zeer schone Mékong rivier maar de talloze stuwmeer projecten zullen een te lastig onderwerp blijken. Naar ik meen te herinneren zijn er maar liefst 5 projecten in de buurlanden op poten gezet die in hoog tempo het Mékong water zullen veranderen in een brakke prutstroom. ‘Dat is niet erg positief van jou Velzeprut,’ hoor ik de Prins al zeggen. ‘De economie is er wel bij gebaat hoor en de waterkwaliteit laat zich goed controleren en het gevaar van natuurrampen is dan geweken. Die paar gifstoffen die in het water te vinden zijn stellen immers weinig voor en levert geen gevaar op voor de volksgezondheid.’ Hm, waar heb ik dit eerder gehoord.
Ik hun kielzog zullen ongetwijfeld commerciële hoogwaardigheidsbekleders meegaan. Helaas wordt de hele delegatie van minuut tot minuut volledig in toom gehouden door de Vietnamese overheid.
Het komende officiële bezoek zal niet meer zijn dan een ‘window dressing’ propagandafeestje van de Vietnamese overheid. Sterker nog. Het staatsprotocol zal nóg knellender en Potemkin-achtige show* zijn dan wanneer onze eigen regeringsdelegaties het land zullen bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat een delegatie van het Ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waar de nVWA tegenwoordig onder valt, onder dezelfde beperkingen onderhevig zal zijn. De bezoeker ziet alleen wat men wil laten zien. Jammer is dat.
Goed gastheerschap heet dit geloof ik. Bezoekersbedrog zegt Velzeboer.

*Minister Grigory Potemkin was een Russische minister die keizerin Catherina de 2e de indruk wilde geven dat de veroveringen tijdens de Krim oorlog zeer lucratief waren. Hiervoor liet hij nepdorpen bouwen langs haar reisroute aan de verlaten oevers van de Djnepr rivier 1787 om indruk te maken.

Zou Prins Willem Alexander de Pangasiusvijvers bezoeken?
Vast wel.
Onze Prins gaat de Mékong Delta bekijken. Daar valt genoeg te doen. Uitbaggeren, zorgen maken over de jaarlijkse overstromingen en heel misschien een Pangavijvertje bezoeken? Geen junglevijver op de brommer natuurlijk maar een splinternieuwe showvijver met mooie glimmende zwarte auto’s met vlaggetjes erop en een escorte van motoragenten rondom.
Ik weet er wel eentje:
De GPS coördinaten zijn: 10.26.781 NB en 105.12.170 OL
Zo zie je echt wat een modelvijver is. Dit is representatief. Misschien wordt er een visverwerker bezocht? Die heeft voorafgaand aan het bezoek een paar weken de poorten gesloten om het plafond eens goed onderhanden te nemen, de geheimzinnige doseertankjes te demonteren, de TL buizen goed af te dekken, de zwarte schimmels te verwijderen en wellicht eventjes een nieuwe vloer te leggen. De schilderijenlijsten van de voedselveiligheidscertificaten worden extra voorzien van een laagje klatergoud. De Koninklijke bezoekersjassen met geborduurde kroontjes zijn al besteld, zonder de grote breekbare pyamaknopen erop en zo.

Ik raad de Prins Willem Alexander aan om het volgende voor te bereiden:
1. Zoek met Google Maps de grootste vijvers op die verstopt liggen op de eilanden in de rivier. Geef twee dagen tevoren een verandering door van het protocol en ga juist die vijvers bezoeken. Dit heet een aselecte steekproef. Houd ook adressen achter de hand die je wilt bezoeken buiten het protocol om. Daar wordt iedereen snel zenuwachtig van.
2. Stel vragen over de vervuiling van de Mekong. Ik heb de wateranalyses al voor Zijn Koninklijke Hoogheid uitgevoerd die zo kan controleren of de protocolregisseurs de waarheid spreken

Hier moet de Prins maar een bodemmonsters nemen van de Mekong rivier. De GPS coördinaten zijn: 10.02.061NB en 105.48.727OL

Hier moet de Prins maar eens bodemmonsters laten nemen van de Mekong rivier die hooguit 2 meter diep is. De GPS coördinaten zijn: 10.02.061NB en 105.48.727OL

3. Stel vragen over de afbraaksnelheid van de gewasbestrijdingsmiddelen die vanuit de Pangasiusvijvers de Mekong ingepompt worden. Het afvalslib van een vijver is vrijwel geheel gemineraliseerd als gevolg van de activiteiten van de Pangasiusvissen in de modder. Het slib is zelfs roze van kleur. De COD(Chemical Oxygen Demand. Dit is een mate van restvervuiling van afvalwater) waarde zal zelfs erg laag zijn.
4. Vraag de gastheren waarom er zoveel Propionazole aangetroffen wordt in het water van de Mékong. Dit is een middel dat uitsluitend gebruikt wordt bij de bananenteelt. Nergens in de Mekong is een bananenplantage te bekennen. Ik zou echt niet weten waar dit middel voor ingezet wordt. ‘Het is niet schadelijk voor de volksgezondheid en het zal wel van door de regen in de rivier gespoeld worden’ hoor ik de nVWA al brallen. Misschien gebruikt de bevolking dit middel wel in de ontsmettende handzeep…
5. Vraag ook meteen hoe het zit met de mileueffecten naar aanleiding van het Masterplan 2020. Dit is een desastreus ambitieus economisch plan waarin zowel een prijsverlaging als sterke toename van de Pangasiusproductie op papier voorspeld wordt. Ik heb wel een exemplaar voor Zijne Koninklijke Hoogheid op kantoor liggen.
6. Vraag naar het arseengehalte van de klei in de Mékongdelta en naar de chemische verontreinigingen in de nabijheid van de voormalige Amerikaanse legerbases
7. Vraag aan de gastheren of zij zelf veel Pangasius eten. De leugendetectors zullen vervelend ver uitslaan wanneer het protocollair juiste antwoord gegeven wordt.
8. Neem je eigen Vietnamese gids mee. Ik weet wel iemand voor Zijne Koninklijke Hoogheid die razend scherpe vragen kan stellen en waarheidsgetrouwe vertalingen geeft.

De Koninklijke handelscaravaan zal ongetwijfeld met een pakket mooie slotverklaringen, intentieverklaringen en letters of intent in hun koffers het succes van dit staatsbezoek bezegelen.

No ploblem for the our Loyal Plince!

Geef een reactie