1123 EHEC bacterie, waar komt hij vandaan?

Wij hebben u eerder verteld dat deze EHEC bacterie (Entero Haemorrhagic Escherichia Coli serotype O104:H4, om precies te zijn) een kwaadaardige achterneef is van de E-Coli bacterie die op zijn beurt weer een familielid is van de grote Enterobacteriaceae groep. Al deze bacteriën kunnen voorkomen in onze spijsverteringsorganen. Brr, moet er niet aan denken dat er een klein gaatje in die slangen in mijn buik zit. Ik loop nu een stuk voorzichtiger en draag een kogelwerend vest voor mijn buik. Mag wel een paar darmplakkertjes bij de hand houden.

Hier kan de oplossing gevonden worden ter bestrijding van coliforme besmettingen van mens en dier op onze voedingsmiddelen. Het is beslist niet ingewikkeld om een fonteintje naast de toiletpot op te hangen. In ons kantoor is het zelfs ook gelukt.

Hier kan de oplossing gevonden worden ter bestrijding van coliforme besmettingen van mens en dier op onze voedingsmiddelen. Het is beslist niet ingewikkeld om een fonteintje naast de toiletpot op te hangen. In ons kantoor is het zelfs ook gelukt.

Wanneer wij het spoor van ons toilet verder volgen komen wij snel uit bij de rioolwaterzuiveringen, over de gierkelder van de boer maar even te zwijgen. Het afvalwater dat gezuiverd is ziet er wel mooi helder uit maar kan best nog stevige hoeveelheden coliforme bacteriën bevatten. Zonlicht (UV-C straling) doodt wel veel, maar zodra die even weg is of wanneer het slootwater zich op of in de bodem onder het gewas bevindt dan zijn de overlevingskansen aanzienlijk groter.

Word je altijd ziek van deze EHEC bacterie?

Het is gebleken dat de mens best drager kan zijn van deze gevaarlijke variant zonder ziek te worden en ongemerkt de omgeving besmet door erg onvoorzichtig toiletgebruik zullen we maar zeggen. Stel dat zo’n onbewust besmette viespeuk maaltijden bereidt voor kinderen, zwangere vrouwen of ouderen, dan is een voedselschandaal snel herboren.
Naar mijn idee moeten instellingskeukens, horeca en de voedingsmiddelenindustrie die verse producten maken, de hygiëneregels voor toiletbezoek drastisch aanscherpen.
Het is helaas de laatste dagen overduidelijk geworden dat de besmetting van mens tot mens plaats kan vinden.

Andere bacteriën zijn toch ook gevaarlijk?

Lang niet alle besmetters van ons voedsel, zoals de fameuze melkzuurbacteriën leveren zo snel gevaarlijk bederf op. Het verzuringsproces dat met de groei van deze bacteriegroep gepaard gaat, maakt in feite een voedingsmiddel minder gevaarlijk dan wanneer er geen verzuring plaatsvindt en de pH neutraal blijft. Bacteriën van de coli groep hebben daarentegen weinig aanpassingstijd nodig om vanuit je darmen meteen verder te gaan groeien op jouw favoriete hamburger. Daar schuilt het meeste gevaar. Veel andere bederfbacteriën reageren uitstekend op de reeks antibiotica die de moderne mens dankzij de chemische geneeskunde volop ter beschikking heeft.

Personeel screenen op EHEC en MRSA?

Naar mijn mening ligt het voor de hand om meteen alle pathogenen te analyseren. Nu je toch bezig bent, neem dan meteen alle microbiologische rotzakken in het onderzoek mee. De MRSA (Methyllicine Resistente Staphylococcus Aureus) bacterie is een micro organisme die vanuit onze standaard Staphylococcus Aureus huisbacterie zich gemakkelijk tot een antibiotica resistente stam kan ontwikkelen. Je kunt gemakkelijk drager zijn van deze resistente bacterie maar een ziekenhuis kan heel vervelend doen als blijkt dat je drager bent. Zij weten als geen ander, dat wanneer deze bacterie in het beschermde ziekenhuiswereldje zich verspreidt, dat er bijna geen antibioticum hier tegen opgewassen blijkt.

Met de laatste inzichten en feiten voor ogen moet ieder zichzelf respecterend voedingsmiddelenproducent die koelverse producten produceert snel de Bedrijfsgeneeskundige diensten aansporen om preventief een faecesonderzoek uit te voeren op het productiepersoneel. De term nalatigheid is in juridisch opzicht dan een duur begrip.

De kringloop besmettingsdruk.

We noemen een paar voorbeelden van ongewenste microbiologische besmettingen als gevolg van een niet onderbroken kringloop in de voedselketen van de verwerkende industrie:
· Leng bij een bakkerij als gevolg van het herverwerken van oud brood dat retour gaat.
· BSE als gevolg van te lage pasteurisatie van veevoer.
· MRSA bij varkenshouders en aanverwanten.

Analyseer de primaire voedselketen op coliforme besmettingsbronnen.

De bacterie is vermoedelijk vanuit een afvalstroom al of niet via de mens in de voedselketen gekomen. Ga deze afvalstromen bemonsteren. De toiletruimtes van scholen instellingen en voedingsmiddelenbedrijven. De gier- en drijfmestkelders van de boeren!

Dan zijn we weer terug bij mijn column uit 2004.

Dit is ook een kringloopje…

Stel dan meteen de EU hygiëneverordening 853/2004 eens een keertje bij.

Geef de Brusselse kermis meteen de hatelijke groeten van de komkommer- en taugételers!

One thought on “1123 EHEC bacterie, waar komt hij vandaan?

  1. Pingback: Scienta Nova » 1219 Nieuw EHEC drama in België

Geef een reactie