1146 De Nederlandse visserij draagt groene handboeien

Als walschipper die niet veel verder naar buiten durft te varen dan VL-1 ton in de Waddenzee is de uitkomst van het meest recente visserijberaad een compleet raadsel.
Het persbericht van 17 december 2011 hieromtrent heeft veel weg van een verkapt arrestatiebevel voor de Nederlandse vissersvloot die ondertekend is door een blij kirrende staatssecretaris.

Onvoorstelbaar dat in Brussel het volgende besloten is:
· De vangstquotering voor haring veel en schol en kabeljauw ietsjes omhoog
· Aantal zeedagen voor milieuvriendelijke vissers meer omlaag dan de traditionele visserij

Vangstquotering verhogen zinvol?
Hier wordt een Nederlandse Noordzeevisser nauwelijks wijzer van. De haringvangst wordt door een handjevol, vaak buitenlandse schepen uitgevoerd en de prijzen van schol zijn momenteel niet om over naar huis te schrijven. Hoe meer aangevoerd wordt, hoe meer de prijzen onder druk komen. De haringhandelaren zien de haringprijzen in de winkel al zakken en daarmee hun vette winstmarges. Iemand blij maken met een dode mus noemen wij dit in gewoon Nederlands.

2011 is gekenmerkt door recordaanvoer van vis. Er is vis in overvloed op de Noordzee. De milieubaarden roepen dat dit komt door de milieumaatregelen. Dat de visserijsector zich volledig heeft aangepast, laat men gemakshalve maar buiten beschouwing.

2011 is gekenmerkt door recordaanvoer van vis. Er is vis in overvloed in de Noordzee. De milieubaarden roepen dat dit komt door de milieumaatregelen. Dat de visserijsector zich volledig heeft aangepast, laat men gemakshalve buiten beschouwing.

Ik blijf bij mijn mening dat de vangstquotering volstrekt ondoelmatig is. Het enige dat telt is de maaswijdte van het visnet en de daarmee samenhangende beperking van de discards (bijvangst). Een voldoende grote maaswijdte biedt de jonge vis overlevingskansen. Noordzeevis heeft al een leeftijd van minimaal twee jaar en is volwassen. In Vietnam wordt de vis maar 6 maanden oud. Maar dat is een héél ander verhaal.

Het idiote van de zeedagen
Dit is een regel waarbij een vissersboot een maximaal aantal dagen op zee mag zijn om zijn werk uit te oefenen. Dit om de visbestanden wat meer rust te geven. Voor veel schepen is het aantal dagen verschillend. Deze maatregel raakt in mijn ogen kant noch wal omdat dit een soort wettelijke vorm van werkeloosheid is. Het is te vergelijken met het opleggen van onbetaald verlof voor een bouwvakker om de werkeloosheid te bestrijden in die sector. Waanzin!

De extra beperking van het aantal zeedagen is niet te verklaren. Dit systeem wordt tegenwoordig geheel automatisch gecontroleerd door de handhavende ambtenaren met behulp van satelliet traceersystemen. Zodra een boot sneller vaart dan 3 mijl per uur gaat de visdag in. Het maakt verder niets uit of het schip motorpech heeft of 10 uur lang naar de visgronden aan het stomen is. Als het vrachtverkeer op de weg op dezelfde manier gecontroleerd zou worden, breekt er een revolutie uit.

Als je duurzaam vist word je gekort met de zeedagen
De twinriggers zijn vissers die met milieubesparende netten vissen en waarvan er vele zijn die het MSC certificaat hebben. Die moeten nu zelfs minder gaan werken! De groene handboeien voor de visser! Dit is te vergelijken met een maatregel om de wegenbelasting voor ‘milieuautos’ meer te verhogen dan voor normale auto’s. Ik vraag mij oprecht af of Staatssecretaris Bleker wel door heeft dat Brussel de visserijsector bij de neus aan het nemen is.

En waar blijft Het Productschap Vis?
Moeten die de belangen van de visserij niet beter behartigen? Of kijkt men alleen of het lidmaatschap voldaan is en bereidt men deze dagen de eigen kerstpakketten en de besloten copieuze maar vooral chique nieuwjaarsreceptie van 16 januari in Wassenaar voor?
Als men van mening is dat Boomkorren zo milieuvernietigend is, wat nog lang niet bewezen is, waarom worden die met 10% en de twinriggers met maar liefst 18% gekort in de zeedagen?

Officieel heet de zeedagenregeling ‘Inspanningsbeperking’. Whoehoehaha! En dat uit de mond van een ambtenaar. Wat is Nederland een heerlijk land!

Verzwakking van de concurrentiepositie van de Europese visserij
De diepvriescontainers met Aziatische prutvis komen het hele jaar door binnen. Van een afname van de incidenten over illegale genees- en bestrijdingsmiddelen lijkt geen sprake als ik de cijfers zie van de RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) over 2011.

Vietnam is de economische motor van de Wereld. Daar staan de pinautomaten netjes klaar op een pallet. Voor de economische boeven? Die zijn er niet.

Vietnam is de economische motor van de Wereld. Daar staan de pinautomaten netjes klaar op een pallet. Voor de economische boeven? Die zijn er niet.

In Azië kennen ze geen beperkende maatregelen. Aziaten weten wat economisch denken inhoudt:
· Maaswijdte beperking? We laten eetbare vis toch niet zomaar ontsnappen? Daar kom je volop vissers tegen die met een maaswijdte vergelijkbaar met die van panty’s aan het vissen zijn.
· Zeedagen beperking? Zijn de Europeanen wel goed bij hun hoofd?
· Minder discards? Die zijn toch ook eetbaar?
· Oneerlijke concurrentie door gebruikmaking van illegale certificaten?

Welnee, je kletst uit je nekharen Velzeprut!

One thought on “1146 De Nederlandse visserij draagt groene handboeien

  1. Velzeboer ga zo door,ik doe veel presentaties voor de gemeente urk en noem dan vaak je naam in verband met de prutvis uit vietnam,ik heb dit vorig jaar zelf ook mogen zien tijdens een reis door vietnam.

    Gr Jan van Urk

Geef een reactie