1212 De mannen van de zee

April 2012 is uitgeroepen tot maand van de Pangasius en hierdoor een rampmaand voor de Nederlandse visser. Juist hun eigen visbureau heult tegen betaling met een importvis van uiterst bedenkelijke aard en de drie leugens van het bureau worden zelfs in naam van de ‘mannen van de zee’ verkondigd:

Drie leugens van het Visbureau nogmaals op een rij:
• De Pangasius vis is niet vers maar ruim 17.000 kilometer oud
• De Pangasius vis is geen zeevis maar een zoetwater moddervis
• De mannen in Vietnam kunnen niet vergeleken worden met onze eigen zeebonken

Dit zijn de 'Mannen van de zee' in Vietnam. Deze Pangasiuskwekers stralen vakmanschap uit en ijver.

Dit zijn de 'Mannen van de zee' in Vietnam. Deze Pangasiuskwekers stralen vakmanschap uit en ijver.

De visser wordt op vele fronten tegengewerkt
Het blijft verbazingwekkend om telkens mee te mogen maken hoe gedisciplineerd de Nederlandse vissers de welhaast structurele politieke en maatschappelijke tegenwerking lijdzaam ondergaan. Dat de publieke pressiegroepen, ofwel NGO’s genoemd veel weerklank vinden is doodeenvoudig te wijten aan het gedisciplineerde gedrag van de vissers en het ontbreken van tegengas vanuit de sector. In feite moeten zij ook een paar brulboeien inhuren die voor hun belangen opkomen. De visserman heeft gewoon geen tijd om op het Malieveld te gaan demonstreren. Natura 2000 is ook zo’n onbegrijpelijk feest. Van staatsecretaris Bleeker hoeft de sector niets te verwachten. Die waait met alle winden mee. Het schandaal rond de ontpoldering van de Hedwigepolder is zijn meest recente stunt. Het zal lange tijd duren eer alle Haagse kruikenduikers constructief zullen gaan meedenken met de nationale visserij.

Zo zien onze 'Mannen van de zee' er uit. Zelfverzekerd, vakkundig, respect voor de natuur en vooral integer.

Zo zien onze 'Mannen van de zee' er uit. Zelfverzekerd, vakkundig, respect voor de natuur en vooral integer. (Bron: Dansen op zee met Urkers)

Wanneer vindt er kentering van het tij plaats?
Op de Waddenzee is het altijd een mooi gezicht, maar voor de visserij wordt het hoog tijd om dit mee te mogen maken. Graag geef ik enkele suggesties voor een ‘Kenteringscommissie’.

Koop publiciteit
Laat documentairemakers aan boord van de Belgische en Nederlandse schepen filmen wat de echte mannen van de zee uitvoeren. Dan komen er veel betere beelden op de buis dan wat ‘The deadliest catch’ de kijker laat zien. Ook dienen de gezondheidsgoeroes van allerlei informatie voorzien te worden. Die moeten juist in de damesbladen gaan verkondigen hoe gezond vis is. Daarnaast moet het rijke smaakpalet kenbaar gemaakt worden van alle platvissoorten die uit de Noordzee gehaald worden. De consument heeft geen flauw idee wat er uit de zee komt. Het woord ‘schol’ kan men nauwelijks goed spellen.

Richt een eigen NGO op
De organisatiestructuur van zo’n lichaam is verbazingwekkend goedkoop. Sponsors zijn snel gevonden mits de doelstellingen integer en helder worden gepubliceerd.

Maak een seizoensviskalender
De zoveelste zult u denken. Deze kalender moet de groeiseizoenen van de vis goed ik kaart brengen en daarmee ook de aanzienlijke smaakverschillen. Welke consument weet nog wat het aardbeien seizoen is, laat staan dat men iets weet van het visseizoen. Het enige dat de consument kent is Vlaggetjesdag. De dag dat de haringconsumptie weer forse impulsen krijgt.

Bewerk de basisscholen
Stort de schoolbanken maar vol met illustratiemateriaal en zorg voor een lange lijst met mogelijkheden om open dagen te bezoeken. Niet alleen tijdens de vlootdagen maar ook de scheepswerven en verwerkende industrie moeten van de partij zijn.

Ontruimingsplan voor het Productschap Vis.
Graag wil ik een suggestie doen om snel orde op zaken te stellen bij het Pvis. Het door de vissers zelf gesponsorde productschap waarvan het rendement voor de Nederlandse visserij bijna tot 0 is gedaald.
Laat de echte ‘Mannen van de zee’ bij het Productschap maar eens een ontruimingsoefening uitvoeren met een redelijk permanent karakter. Er zullen genoeg gespierde vrijwilligers te vinden zijn. Dat is veel leuker dan met maffe bordjes rondlopen op het Malieveld. Dan sein ik de pers wel in. Die telefoonnummers heb ik onder de ‘V’ van Vaag staan in mijn telefoonklapper.

Ik zie het opruim ritueel al voor me. Met krakend geweld worden de bureaus buiten geplaatst en de stoffige vloerbedekking gereed gemaakt voor de grof vuil ophaaldienst. Ik heb Avalex al gebeld dat binnenkort de stoep van de Treubstraat redelijk vol zal staan. Grof huishoudelijk afval kost slechts € 95,00 per ton.

Een schijntje.

Als wij zo door blijven suffen zal schol deze prijs ook wel halen.

Geef een reactie