1339 De Biofraude met vlees bij VION

Mijn pakjesavond werd ruw verstoord door de mededeling dat er geklooid is met Bio vlees. Er zijn twee klokkenluiders naar Omroep Brabant gestapt en hebben wat oude vuile was opgehangen.

VION, net weer uit het dal kruipend van het Beter Leven kenmerk (BLk) schandaal dat door Zembla is aangekaart op 5 september, krijgt het weer een tik op haar neus. Hoe vreselijk is dit alles. Terwijl Hans Alders een maand geleden op 28 oktober rapporteerde dat er “geen grond bestaat voor de in de uitzending geuite beschuldiging”.

Zijn eindrapport getiteld ‘Een akelig misverstand?’ had beter ‘koffietijd in Boxtel’ genoemd kunnen worden. Het is een schoolvoorbeeld hoe een onderzoek niet uitgevoerd moet worden en hoe je niet moet rapporteren. Als medewerkers van Scienta Nova dergelijke rapporten produceren staat dit gelijk aan hun eigen ontslagbrief. Wat een tekstueel drama! Begrippenlijst ontbreekt, conclusie ergens achterin verstopt, knullig taalgebruik, onvolledige bijlages etc.  Het rapport hangt nu in geperforeerde toestand in ons kantoortoilet.

De waarde van dit logo staat nu ter discussie. Nog één schandaal en het kan bij het oud vuil

De waarde van dit logo staat nu ter discussie. Nog één schandaal en het kan bij het oud vuil

VION, ook wel bekend als Encebe te Boxtel, zou zo’n 10.000kg normaal vlees tot biologische ham verwerkt hebben. We praten in dit geval feitelijk over bijna 15.000kg eindproduct. Het bijzondere van biologische ham is dat het geen toegevoegde fosfaten mag bevatten. Die zijn overigens zeer gemakkelijk op te sporen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid weet wel hoe er gerapporteerd moet worden, getuige het rapport van Foppen dat op 18 november verscheen. Tja, drie weken te laat voor meneer Alders. (Zie column 1337. )

Hans wil nu met de twee klokkenluiders verder en een vervolg onderzoek starten.

Dat moet hij niet doen om de volgende redenen:

 • Het eerste rapport heeft nauwelijks onderzoekswaarde. (er is één werkbezoek bij VION afgelegd… p.3)
 • Er worden verkeerde onderzoeksmethodieken gevolgd: ‘Op verzoek van de onderzoekers heeft VION het volgende onderzoek uitgevoerd…’ Vergelijk dit maar wanneer een agent van politie jou vraagt te onderzoeken hoe hard je zojuist gereden hebt.
 • Het rapport is niet onafhankelijk: ‘Wij hebben ons conceptrapport voorgelegd aan Paul Damsteeg, onafhankelijk interim- en projectmanager…’ Volgens mijn bronnen is Paul deels verbonden met een van de afnemers, Unilever. De slager keurt zijn eigen vlees verhaal.
 • Het rapport bagatelliseert belastende feiten: ‘Een audit door Hilton Meats (Ahold) toonde aan dat de bordjes gewoon vlees en Beter Leven vlees verwisseld waren…´ Er lag een gewoon bordje op het BLk vlees en niet andersom. Dit werd wel als een ‘minor’ afgedaan maar in het kader van dit schandaal mag dit gerust een major genoemd worden.

Vertrouwen van de Bio-consument enorm geschaad
Het is juist een groep kopers die zeer bewust eet en juist goed nadenkt over wat en hoe zij eet en daar veel geld extra voor haar levensmiddelen moet betalen. Is er niet gerommeld met biologische groenten? Hoe zit het met de biologische rijst uit Azië? Help, ik verzuip!

De controlerende instantie, stichting SKAL uit Zwolle zit nu met de handen in het haar. Zodra het bewijs duidelijk is, is het onvoorwaardelijk intrekken van het certificaat de enige manier om het bio certificaat geloofwaardig te maken. Laat VION maar met harde bewijzen komen dat er in de afgelopen twee jaar niet gesjoemeld is.

Zou er met deze supermarkt tartaartjes gesjoemeld zijn? Vast niet. Het antwoord van de super is nog onderweg...

Zou er met deze supermarkt tartaartjes gesjoemeld zijn? Vast niet. Het antwoord van de super is nog onderweg…

Oorzaakanalyse bij Vion is nu aan de orde
Dat twee klokkenluiders pas na twee jaar met dit verhaal naar buiten komen is zeer verdacht. Er is kennelijk veel meer aan de hand. Waarom zo lang wachten? De ontkennende verklaringen van het bedrijf met het BLk schandaal en de verklaring dat het bioschandaal slechts één incident betreft maken de omstandigheden nóg meer verdacht. Nu gebeurt er in ieder bedrijf best wel eens wat dat niet door de beugel kan. Het is niet goed te praten als de directie zich verschuilt achter de “Ich habe es nicht gewusst” kreet. Maar als er sprake is van goed bestuur dan kent de directie alle details en kan men erop vertrouwen dat hun personeel competent is. Als de directie zuiver op de graat is, dan is het hele bedrijf dat ook, mits de managementstructuur in orde is. Het is weer ISO 22.000 die dergelijke zaken ook goed afdekt. Daar kan geen BRC en IFS voedselveiligheidsschema  tegenop. Vandaar dat deze voedselveiligheidsstandaard in de vorm van FSSC 22.000 deze verouderde en min of meer corrumperende standaarden gelukkig gaat vervangen. Het is de retail die om onduidelijke redenen niets snapt van ISO en deze standaard ook niet erkent.
Het is dezelfde retail die ontkent dat voedselveiligheid en fraude niet in verband staat met de prijsdruk…

Wat zijn de logische acties van VION voor de locatie te Boxtel?

 • Door doodeenvoudig een grootschalig onafhankelijk onderzoek aan te kondigen en geheel schoonschip te maken. Men moet niet bang zijn dat er extra lijken uit de kast komen. Er zullen veel pijnlijke vragen gesteld worden en het voltallig personeel en ex medewerkers zullen volledig uitgehoord dienen te worden. Men kan dan onafhankelijk bewijs leveren dat het bedrijf in moreel opzicht ook gezond is.
 • Niet een politicus een onderzoek laten uitvoeren maar een professionele organisatie, zoals Berenschot die op haar beurt weer een legertje vleesexperts in kan schakelen
 • Overschakelen naar 100% Beter leven vlees
 • Overschakelen naar 100% biologisch

Het voordeel van deze actie zou kunnen zijn, dat men de nieuwe standaard kan zetten voor een integere Nederlandse vleesindustrie. Hiermee wordt de export voor langere tijd meteen veiliggesteld.

Ik stop direct met het eten van Parma ham, hoewel?

Volgens mij wordt die in Nederland uitgebeend.

3 thoughts on “1339 De Biofraude met vlees bij VION

 1. Hoi Ysbrand!

  Mijn parate kennis schoot tekort; ik herinnerde me Hans Alders niet als politicus. Het afleveren van zo’n rapport doet het ergste vrezen voor de zaken die uit Den Haag komen. Wat mij opvalt, is de opdrachten van de leiding om deze zaken uit te voeren. We spreken wel atijd over het competentieniveau van de operators,
  maar…………

 2. Smallie,
  Zoek de naam Hans (Johannes Gerardus Maria) Alders maar op in Wikipedia. Vanaf 1978 tot 1994 heeft hij zich in het Haagse pluche gewenteld (Minister van VROM in Lubbers-3) om in het fluweel van het commissariaat der koningin te Groningen in opspraak te raken vanwege zijn zeer goed betaalde nevenfuncties. Kortom, een zeer deskundig PvdA politicus die heel veel verstand van onderzoek methodieken en vlees heeft.

Geef een reactie