2203 Oekraïne rampenscenario’s en kansen

Op 24 februari 2022 stuurde Tsaar Poetin zijn vredestroepen Oekraïne binnen in een poging om dit land samen met Belarus aan het Groot Russische rijk te binden. De uitkomst van dit oorlogsschaakspel is zeer onzeker. Zelf acht ik de kans groot dat de Tsaar op een zijspoor gezet wordt, al of niet met traditioneel geweld.

Naar nu blijkt zijn de handelsstromen van en naar Oekraïne massief te noemen. Er zullen grote verschuivingen plaats gaan vinden in de aanvoerketens van de voedingsmiddelenindustrie.

Er doemen veel nieuwe gevaren op die, als het goed is in het VACCP analyse van ieder bedrijf zijn opgenomen.

De tarweprijs
Het Westen zit maar te emmeren over de olieprijs maar het tarwe wapen van keizer Vladimir is naar mijn idee veel krachtiger. Een olieschaarste is langer vol te houden dan een tarweschaarste, lees brood tekort.  In de afgelopen maanden is de tarweprijs al met 20%  gestegen en de rijstnoteringen 20% gedaald. Na 24 februari liggen alle kaarten weer geschud en wel op tafel.  De economie heeft zich nauwelijks kunnen herstellen van de Covid-19 rampjaren 2020 – 2021 en nu komt dit er nog bovenop.

Oekraïne geldt als de graanschuur van Europa. Vooral veevoedergranen zijn erg populair. Denk hierbij aan maïs, tarwe en non GMO soja. Vooral dit laatste is belangrijk voor de Bio certificering. Brazilië geldt ook als belangrijke exporteur van non GMO soja en dan houdt het zo’n beetje op. We zullen het meemaken als de oogsten over vijf maanden beginnen.

Zonnebloemolie
Oekraïne geldt als een groot exporteur van zonnebloemolie waar de voedingsmiddelenindustrie zo naar snakt ter vervanging van palmolie. Juist de grilligheid van de spijsoliemarkt zal zeer sterke prijsschommelingen teweegbrengen die gewoonweg niet op te vangen zijn door in te dekken op de termijnmarkt. Olie is een speculatiegoed geworden. Zware prijsstijgingen zullen het gevolg zijn. Vooral vette producten zoals snacks en banketbakkerijproducten en margarines zullen naar verwachting snel 20% duurder worden.

Er komen straks alleen maar soepkippen uit Oekraïne!
Op pagina 43 van mijn boek, ‘Leugens op mijn bord’ meldde ik dat er wekelijks 300ton kippenvlees naar Nederland komt dat ogenschijnlijk  spoorloos verdwijnt in de consumptiekanalen van Nederland en de EU.  Het ligt niet voor de hand dat deze export ongestoord door blijft gaan. Vleeskuikens kunnen wel een paar weken langer op hok blijven maar dan wordt het snel een soepkip. Niet verkeerd voor wat betreft de smaak maar de stallen zullen snel uitpuilen. Als de stroomzekerheid in Oekraïne minder wordt, zal er ook veel uitval plaatsvinden. Kippenschuren moeten actief geventileerd worden om het CO2 gehalte binnen de perken te houden. Stroomuitval van een paar uur betekent al een ramp voor de pluimveehouder. Dan heb ik het niet eens over de leghennen bedrijven en mogelijke uitbraken van de vogelgriep dat daar kennelijk niet voorkomt. .

Jodiumpillen zullen de deur uitvliegen
Nu Rusland dreigt om zijn kernwapens op scherp te zetten is de nucleaire dreiging een stuk reëler geworden. Het onzinnige van deze wapens is dat de oorlogsdoelen in feite onbruikbaar worden. Het is niet ondenkbaar dat ergens op een afgelegen eiland of gebied een apenei tot ontploffing wordt gebracht in een niet NAVO gebied. De radioactieve wolk zal een run teweegbrengen op jodiumtabletten. Inname van extra jodium zorgt ervoor dat het radioactieve jodium dat altijd bij een kernramp vrijkomt niet opgenomen wordt door de schildklier dat al verzadigd is met jodium. Dit biedt enigszins bescherming tegen een radioactieve wolk van het formaat Tsjernobyl.

Nieuwe kansen na de Oekraïense oorlog
Die zullen er zeker komen. Het land zal snel de EU ingezogen worden met allerlei aantrekkelijke export condities tot gevolg en vooral vrij verkeer van goederen. Hier zullen vooral de voormalige Oostbloklanden van profiteren in eerste instantie. De toeristen die niet naar Turkije durven te gaan zullen hun toevlucht zoeken aan de Noordzeestranden? Het zal niet lang duren voordat de menukaarten in het Cyrillisch geschreven gaan worden. Nederlanders zullen hun koopmans trekjes niet snel kwijtraken.

Geef een reactie