Projecten

Hieronder zijn enkele voorbeelden gegeven van projecten die wij bij Scienta Nova uitgevoerd hebben.

PALSED

PALSED is een groot 3 jarig project geweest waarbij de mogelijkheid van het op volle zee verdoven van vis onderzocht is. Dit project is uitgevoerd samen met de Ekofish group en wetenschappelijk instituut IMARES. Gedurende dit project is een bedwelmingsapparaat ontwikkeld voor gebruik op volle zee waardoor schade aan het welzijn van de vis zoveel mogelijk vermeden wordt.

 

Voedselveiligheid in de Mekong:

In 2009 en 2010 zijn twee studiereizen gemaakt naar de Mekong delta om de kweek van de Pangasius Hypopthalmus vissoorten van dichtbij te bekijken en te beoordelen op de voedselveiligheidsrisico’s.

In januari 2010 is het eerste rapport verschenen waarvan het extract gratis is aan te vragen bij info@scientanova.com met als referentie: aanvraag extract Mekong rapportage

In december 2010 is het tweede rapport verschenen van de tweede reis in juli 2010. De uitkomsten en bevindingen zoals die zijn opgenomen in het eerste verslag blijven vrijwel ongewijzigd, daar vrijwel alle uitkomsten in dat verslag nog onverminderd van kracht zijn. Er zijn aanvullende conclusies toegevoegd.
Gelet op de kosten van deze tweede reis stellen wij dit rapport in hard copy beschikbaar voor een bedrag van €750,00 ex BTW.

Dit rapport bevat de volgende gegevens:
De volledige inhoud en literatuur referenties van het eerste rapport
Inspectiebevindingen voedselveiligheid juli 2010
Laboratoriumanalyses samengevat de uitkomsten van eind november 2010.

Er worden geen bedrijfsnamen genoemd.
Dit rapport kunt u bestellen door een mail te sturen naar:
info@scientanova.com met als referentie: aankoop Mekong rapport december 2010.
U ontvangt een factuur waarna, na betaling, het rapport u toegestuurd wordt.

De gesprekken waren hard en confronterend in Vietnam. "wij krijgen nooit van dit soort vragen.", was het veelgehoorde antwoord.

De gesprekken waren hard en confronterend in Vietnam. “wij krijgen nooit van dit soort vragen.”, was het veelgehoorde antwoord.

 

ISO 22.000 op viskotters

In 2011 heeft Scienta Nova een rederij ISO 22.000 klaar te maken. Dit is de eerste rederij die een voedselveiligheidssysteem heeft ingevoerd op vissersboten.

 

Zalm onderzoek

Eind 2012 heeft Scienta Nova in eigen beheer een klein onderzoek (steekproef van 14 monsters) uitgevoerd naar de vetzuursamenstelling en microbiologische kwaliteit van kweekzalm. Het gehele rapport met alle laboratoriumuitslagen kunt u bestellen door een email te sturen. Een abstract van het rapport kunt u vinden onder de volgende link: Kwaliteitsonderzoek gerookte zalm – abstract

Enkele voorbeelden van overige projecten:
Vergelijkend onderzoek naar conserveermiddelen van langoustines (flyer)
Houdbaarheidsverlenging
Uienverkleuring
Schade expertise rapporten
Investerings- en proces opstartprotocollen
Recall management
Productontwikkeling

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *