Symposium: Competenties, voedselveiligheid en aansprakelijkheid

Scientannova-Nysingh

Op dinsdag 14 juni 2016 hebben wij het symposium Competenties, voedselveiligheid en aansprakelijkheid gehouden in Zwolle.

Hierbij hebben wij gekeken naar de vragen:

 • Wanneer bent u aansprakelijk als bedrijf?
 • Flexibel en breed of taakgericht opleiden?
 • Geschoold personeel of competentieontwikkeling zelf uitvoeren
 • Kunt u als werkgever uw medewerkers ook aansprakelijk stellen voor gemaakte fouten?
 • Is de NVWA aansprakelijk te stellen?
 • Wat is de invloed van de WWZ op het HRM- en opleidingsbeleid ?
 • Heeft het wel nut om mijn tijdelijke personeel zo zwaar op te leiden?

Met de zaal vol deskundigen (45) is aandachtig geluisterd naar de voordrachten.

Wij delen graag onze kennis met het gehoor

Wij delen graag onze kennis met het gehoor

Voor iedereen is het een ‘eye openener’ geweest waarbij velen zich realiseerden dat voedselveiligheid vol zit met juridische mogelijkheden en opleiding van het personeel een centrale rol speelt om gevrijwaard te zijn van ellende.

Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers.

Wim Kleine –  Voormalig coördinerend inspecteur voortgezet onderwijs
              Is de overheid de baas over de opleidingen of het bedrijfsleven?

Wim gaf een wiskundige draai aan het beheersen van voedselveiligheids issues

Wim gaf een wiskundige draai aan het beheersen van voedselveiligheids issues

 • Is praktijkervaring niet belangrijker dan wat wij op school leren?
 • Hoe meer kennis aan de knoppen, hoe minder ellende in het winkelschap?
 • Afleidingen van de rampenformule voor de voedingsmiddelenindustrie

Martine Margadant – Advocaat arbeidsrecht bij Nysingh advocaten te Arnhem
              Kan uw personeel een opleiding eisen?

Marijke schetste een duidelijk beeld in de arbeidsrelaties in de voedingsmiddelenindustrie

Martine schetste een duidelijk beeld in de arbeidsrelaties in de voedingsmiddelenindustrie

 • Kan ongewenst gedrag leiden tot ontslag op staande voet?
 • Wordt de disfunctionerende werknemer beschermd door de WWZ?
 • Is er ook sprake van beroepsverantwoordelijkheid?

Esther Ceulen– Advocaat aansprakelijkheidsrecht bij Nysingh advocaten te Arnhem
              Leidt voedselaansprakelijkheid tot preventie

Esther gaf een goed beeld van aansprakelijheid in de voedingsmiddelenindustrie

Esther gaf een goed beeld van aansprakelijheid in de voedingsmiddelenindustrie

 • Waar en wanneer houdt de aansprakelijkheid van de producent op?
 • Kan de NVWA als toezichthouder aansprakelijk zijn?
 • Welke rechten en plichten heb ik als ondernemer?

Jeroen Nagelmaeker – Manager-eigenaar Jumbo Supermarkt te Zwolle
              Hoe meer kennis in mijn winkel, hoe minder ellende thuis bij de consument?

Jeroen lichtte de voedselveiligheids risico's van het winkelschap toe

Jeroen lichtte de voedselveiligheids risico’s van het winkelschap toe

 • Heeft het wel nut om mijn tijdelijke arbeidskrachten op te leiden?
Cees van Elst prikkelde het gehoor met het poneren van een 7 tal stellingen

Cees van Elst prikkelde het gehoor met het poneren van een 7 tal stellingen