27 De artikel 30 en 31 ondernemer

In de ‘Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen’ staat in artikel 30 dat u een voedselveiligheidsplan moet hebben. Voor de voedingsmiddelenindustrie is dit het HACCP plan en voor de detailhandel in levensmiddelen zijn dit de hygiënecodes die per bedrijfstak een weinig verschillend kunnen zijn. Zo heeft de groenteboer een andere hygiënecode dan de slager. In principe zijn deze codes gelijk aan elkaar want ze hebben allemaal enkele zaken gemeen. Onder anderen:

  • Leg vast wat u doet
  • Verricht volgens schema de juiste controles uit op uw werk.

In artikel 31 staat omschreven dat de ondernemer daadwerkelijk ook moet handelen naar de hygiënecode. Het is leuk en aardig om deze, vaak indrukwekkende boeken in huis te hebben en deze op de boekenkast te laten pronken maar als u er niets mee doet dan krijgt u geheid een boete van minimaal € 450,00. Terecht overigens.

Artikel 30 en 31 bedrijven hebben vaak een hekel aan administratie. Dat is dan een kostbare nalatigheid als ze hierop gecontroleerd worden.

Het komt in de praktijk op meer dat de ondernemer graag hard werkt, maar het invullen van de lijsten als een soort strafwerk ziet. Heel jammer is dat in zo’n geval. De lijsten allemaal op een regenachtige zondagmiddag invullen valt snel op. De kleur van de pen is opvallend gelijk en de schrijfhoek is zeer constant. Jammer!

Deze artikelen hebben rechtstreeks te maken met de voedselveiligheid van de consument en zijn juist bedoeld ter bescherming van de producent. Een bedrijf die zijn werkprocedures met betrekking tot de hygiëne en schoon werken niet goed voor elkaar heeft en ook van de administratie een puinhoop maakt, speelt met vuur. Deze documentatie moet het tegenbewijs leveren voor de ondernemer om op een juridisch aanvaardbare manier aan te tonen dat hij veilig werkt. Hiermee vrijwaart hij zich van alle mogelijke schadeclaims.

Een consument die klaagt over producten die de ondernemer verhandeld of geproduceerd zijn krijgt van de Nederlandse wetgever in principe gelijk totdat het tegendeel bewezen is. Dit noemen we het omkeren van de bewijslast. Wanneer de ondernemer in zo’n geval geen of zeer weinig administratie kan overleggen die aantoont dat hij zijn spullen goed voor elkaar heeft ontstaat er een groot probleem. In zo’n geval loert het gevaar van bedrijfssluiting en/of faillissement.

Met een blauwe pen, thermometer en een naar waarheid ingevulde registratielijst bent u tot de tanden gewapend tegen dergelijke calamiteiten.

Mocht de wet voor u nog duistere kanten hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat er een zéér fel licht aan het einde van de tunnel brandt.

 

Geef een reactie