612 Jammie, biologische groenten!

Iedereen weet dat dit een trend is die nauwelijks te stuiten is. Biologische groenten, vlees en andere biologische zooi worden momenteel zeer prominent geëtaleerd in de winkels. De prijzen worden nog prominenter aangepast. Het lijkt wel of de traditionele groenten van gif gemaakt zijn. Althans zo wordt het bij de consument gebracht.

Er zijn een paar misverstanden die met biologische producten gepaard gaan.

Ten eerste het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen is het juiste woord voor deze ´huismiddeltjes´ van de boer. De gemiddelde consument krijgt een beeld voorgeschoteld dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dat is dus niet waar. Er wordt wel gespoten maar gelukkig met middelen die alleen toegelaten worden door de certificerende instanties voor een of ander biologisch keurmerk. SKAL bijvoorbeeld. Een fruitteler die ik onlangs hierover aansprak beklaagde zich hierover dat de biologische bestrijdingsmiddelen maar van een flut sterkte zijn. ´Je blijft met die spuitwagen door de boomgaard crossen´ vervolgde hij zijn klaagzang. Feit is wel dat de bestrijdingsmiddelen strikt aan regels gebonden zijn en dat deze iets minder milieu onvriendelijker zijn dan de traditionele spuitmiddelen. We moeten ook niet vergeten dat gedurende de afgelopen jaren er in het traditionele gifkast van de boer aardig wat verbeteringen opgetreden zijn. Het aantal middelen is beperkt en omwille van kostenbesparingen werkt de boer vaak met gerichte spuittechnieken. Dus het gif wordt alleen daar opgebracht waar nodig. Verder wordt er veel meer gewerkt met middelen die een korte halfwaarde tijd hebben. Dit betekent dat deze middelen sneller hun werking verliezen. DDT bijvoorbeeld verliest zeer langzaam zijn werkzaamheid.

Ten tweede denkt men dat er meer voedingswaarde in de biologische producten zit. Dat hoeft niet altijd he geval te zijn. Het omgekeerde is eerder het geval. Wanneer het gewas meer geleden heeft als gevolg van schimmelinfecties en dergelijke dan giert de voedingswaarde achteruit. Als eerste gaan de anti/ oxidanten, de vitamines bijvoorbeeld eraan. Dit zijn immers de natuurlijke beschermingsmiddelen. Maar ja, de producten zien eer niet zo mooi gaaf uit dan de traditionele producten. Punt is wel dat ik de voorkeur geef aan producten die niet belaagd ofwel besmet zijn met allerlei schimmels.

 

Dan de kreet biologisch. Hier snap ik maar weinig van. Wat is het omgekeerde hiervan? Niet biologisch, ja dat snap ik. Maar wat is dit dan? Het tegenovergestelde van biologisch is in mijn ogen synthetisch. In andere worden chemisch. Dat doet mij meer denken aan een tuinbouwbedrijf die groenten aan het kweken is vanuit een reageerbuis in zacht gedempt licht waartussen een robot zacht zoemend precies de juiste hoeveelheid voedingsstoffen doseert aan de jonge (kas) plantjes. Nu lijkt een modern tuinbouwbedrijf aardig op deze voorstelling. Veel groenten zoals tomaten en komkommers worden door middel van de substraatteelt groot gebracht. De planten staan met hun wortels niet meer in de aarde maar in een deken van steenwol die zich regelmatig opzuigt met allerlei lekkere voedingsstoffen. Zo krijgt de plant geen vieze voeten en de tuinder geen vieze handen. Hij hoeft zijn handen bij wijze van spreken nooit meer te wassen voordat hij aan tafel gaat.

 

Ik zou juist een pleidooi willen houden voor de verantwoorde teelt op de traditionele manier, dat wil zeggen, niet biologisch. De land- en tuinbouw heeft al belangrijke vooruitgang geboekt in het milieu- dier en weet ik veel vriendelijke productei methodes. En vergeet niet dat de inkomsten van de boer allesbepalend zijn. Zijn de verdiensten te laag, dan gaat hij gewoon dat telen wat het meeste geld opbrengt.

 

Hm, zouden er ook biologische wiettelers zijn?

Geef een reactie