617 BBQ op het Binnenhof met artikel 22

Ieder jaar is het een traditie dat parlementair Nederland zich gezellig, onderling keuvelend overgeeft aan een gesponsorde vleesbarbeque van het Productschap van Vee en Vlees.

Goede traditie vind ik want zo vindt er een goed contactmoment plaats tussen onze regeerders onderling èn het actieve werkveld ofwel de grote boze maatschappij.

In het vleesblad Meat & Meal  van september 2006 was een fotoreportage afgedrukt van dit feestelijke bak- en braadgebeuren. Politici, die keurig in pak, krampachtig spontaan, staand naast allerlei vrolijke eettentjes, haastig de gepyroliseerde vleesproducten vanaf mooie witte bordjes naar binnen werken.

Mooi weer, een goed glas wijn erbij, een slap verhaal en een sigaar, wat kan er nou fout gaan?

Toch een leuke afsluiting van het parlementaire jaar of niet soms? De stemafspraken met de oppositie kunnen dan mooi in een prettige ambiance geregeld worden.

 

Op de foto’s valt een heel leuk detail op.

De hele BBQ is één grote overtreding van de Warenwet. Allemaal open kraampjes met alleen een dak. Iedere marktkraamhouder ‘iets doet met voedingsmiddelen’ weet dat hij zich aan de Wet moet houden. De Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen artikel 22 om precies te zijn.

Daar staat haarfijn omschreven dat een marktkraam alleen aan de voorzijde open mag zijn en dat er alleen eenvoudige handelingen met voedingsmiddelen uitgevoerd mogen worden.

 

Even ter opfrissing van het geheugen:

Artikel 22

1. Mobiele en tijdelijke bedrijfsruimten, ruimten die af en toe worden gebruikt voor catering, en automaten die eet- of drinkwaren verstrekken:

  a. zijn zodanig geplaatst, ontworpen en geconstrueerd; en

  b. worden op zodanige wijze schoongemaakt en onderhouden, dat het risico van besmetting van eet- en drinkwaren en de aanwezigheid van ongedierte, voor zover redelijkerwijze mogelijk wordt uitgesloten.

2. Marktkramen zijn, met uitzondering van de voorkant, afgesloten met schoon winddicht zeildoek.

3. In mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten mogen slechts eenvoudige handelingen verricht worden inzake het bereiden, behandelen, verpakken of bewaren van eet- of drinkwaren, gericht op de onmiddellijke verkoop van de waar.

 

Toch duidelijke taal of niet?

Dus de wet wordt in ons politieke hart met handen en voeten getreden.

Humor gewoon!

Ik kom niet meer bij.

In het hol van de leeuw.

Daar waar de wetten gemaakt worden!

Dit maakt onze wettenmakers min of meer medeplichtig aan wetsschennis. Verstrengeling van belangen, geschonden integriteit, noem maar op. Alles kan nu uit de kast getrokken worden. Haal Peter R. de Vries er ook maar bij, kan hij de parlementariërs meteen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreken. Misschien verdwijnt hij dan wel levenslang een cel. Zijn we daar ook vanaf. Zijn politieke aspiraties zijn dan meteen terminaal geneutraliseerd.

 

Het wordt tijd dat de VWA ook op dit festijn uitgenodigd wordt.

Zo kunnen ze snel hun eigen budgetperikelen de wereld uithelpen.

Dit verruimt voor de VWA de mogelijkheid om meer controleurs in dienst te nemen.

 

Hopla, € 900,00 boeterapport per kraam.

Hm, Barbecue-en is volgens mij geen eenvoudige handeling. Overtreding van Artikel 22 het 3e lid. Boem weer een boeterapport van € 900,00 per kraam erbij.

Wellicht is er sprake van recidive. Haha, verdubbeling van de boete. Het zal de voorgaande jaren ook wel zo gebeurd zijn. Voeg de foto’s maar bij in het dossier.

 

Op naar het Barbequefeest van 2007!

Ik hoop dat ik uitgenodigd word.

Ik ga denk ik verkleed als Peter R. de Vries

Kan ik een beetje mét niveau praten!

 

 

 

Geef een reactie