622 Terug naar de steentijd?

in Kort actueel voedsel.

De recente opmerking van de Amerikaanse president G. W. Bush om een bepaald land naar de steentijd terug te bombarderen heeft bij mij de nodige (soms schaarse) denkprocessen in gang gebracht. Wat bedoelt deze aardige man met deze opmerking? Gewoon dat de hele moderne infrastructuur vernield wordt en alle moderne zaken waar wij in de…