723 Illegale etikettering

Zowat rolde ik van mijn stoel! Het blijkt dat 50% van alle etiketten niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Staan er vreemde dingen op? Zijn er allergenen weggelaten? Worden een hoop additieven niet vermeld soms?

Nee niets van dit alles. Het gaat om het e-teken. Het tekentje waarvan 99% van de consument geen flauw benul heeft waarom dit malle tekentje op het etiket staat.

Het e- teken is een vrije vertaling van de afkorting ‘Europees’.  Dit lettertje staat symbool dat de gewichten die in de verpakking aan bepaalde wettelijke eisen voldoen en hiermee wordt voorkomen dat er aan de grenzen gewichtscontroles plaatsvinden voordat een product in een land toegelaten wordt.

Het ‘Hoeveelheidsaanduidingenbesluit’ vormt een deel van de Warenwet dat de gewichtsaanduidingen regelt.

Hoe dit stukje wetgeving in elkaar zit heb eerder een keertje uitgelegd.

Kort samengevat komt het hierop neer:

De producent mag het etiketgewicht als een gemiddeld gewicht beschouwen

Slechts 2,5 van alle verpakkingen mogen onder een bepaald ondergewicht komen.

Er is een absolute gewichtswaarde waaronder geen enkele verpakking mag komen.

Dit zijn zeer lucratieve regels want in de praktijk komt het erop neer dat de producent snel 5% minder hoeft af te vullen, mits hij het maar nauwkeurig doet. De alcoholaccijns kent een vergelijkbare regel, maar meer daarover later.

 

Wat is er illegaal aan het etiket?

Met de traditionele ambtelijk pietluttigheid heeft men de typografische vorm van het e-teken wettelijk zeer nauwkeurig vastgesteld. Dit is makkelijk te zien aan de hand van de afbeelding die deel uitmaakt van bijlage I van het Hoeveeldheidsaanduidingenbesluit.(in deze column kan hij helaas niet opgenomen worden)

 

Er zitten enkele typografische kenmerken in die je het beste kunt omschrijven als de echtheidskenmerken van het e-teken.

Toegegeven, het is beslist geen doodzonde als er een verkeerd lettertype gebruikt wordt maar men heeft het niet voor niets typografisch vastgelegd dus moet er ook maar op gehandhaafd worden vind ik.

Zo bezorg ik de VWA nog eens een piekomzet want zelfs de multinationals als Hieneken, Unilever, P&G lappen de typografische eisen van het e-teken aan hun laars.

 


Wat zijn de ‘echtheidskenmerken’?

Hiermee kun je in één oogopslag zien of het een illegaal lettertje is of niet.

 

  1. Het lettertje is 10% lager dan de breedte. Het is dus geen rond lettertje dat in een vierkantje past.
  2. De uitloper van de e loopt 0,09 maal de hoogte terug. Met andere worden: de krul stopt voor de rechter rand.
  3. De krul laat een opening over die meer dan 25% van de letterhoogte bedraagt.
  4. De uitloper van de krul is verdikt.
  5. De uiteinde van de krul is horizontaal afgesneden
  6. De middenstreep van het lettertje is de dunste lijn.
  7. De onderste boog is dikker dan de bovenste booglijn.
  8. Beide bogen hebben een versmalling in het bovenste en onderste deel.
  9. De verdikking van de zijkanten is zowel links als rechts gelijk

 

Verder wordt de grootte van het e-tekentje ook nog geregeld. Die is afhankelijk van de afvulhoeveeldheid. Dit gaat meestal goed.

Nominale hoeveelheid

hoogte cijfers ten minste

Groter dan:

tot en met:

 

50 g of 5 cl

2 mm

50 g of 5 cl

200 g of 20 cl

3 mm

200 g of 20 cl

1000 g of 100 cl

4 mm

1000 g of 100 cl

6 mm

 

 

In een maatschappij waarin wij al beboet worden als wij 2 kilometer te hard rijden horen natuurlijk krachtige maatregelen genomen te worden tegen deze zondaars door onze VWA.

Stuur de waarschuwingen er maar vast uit jongens!

Da’s goed voor het budget!

 

Lang leve de illegaliteit!

Geef een reactie