722 Het schandaal van de Perfect Draft

Onlangs heb ik uitbundig kennis kunnen maken met het nieuwste gedrocht waarmee Philips, de Nederlandse party ganger biertjes mee wil laten tappen.

Het eerste glas laat zich met 80% schuim vullen terwijl het laatste glas zich nauwelijks laat onderscheiden van appelsap. Het bier is ruim 600% duurder dan de gangbare krat met pijpjes en het taporgel vreet stroom.

 Waarom wordt dit gedrocht nog verkocht? Vraag ik mij vertwijfeld af..

Wie koopt zo’n ding nou? Dan moet je toch wel aardig geschift zijn.

‘Een ideaal vaderdagcadeau!’gilde de reclame ons dit voorjaar tegemoet.

Tjonge, ik moet ook zo’n ding. Waar koop ik die? Ik wil er vier!

Moet er niet aan denken dat de winkel door zijn voorraad heen is. Dan kan ik mijn mannelijkheid wel in de prullenbak gooien.

Stoeptegel om mijn nek en springen maar!

Wat een ramp.

 

Een symbool van onbenulligheid?

Je moet wel een falend rekenaar 1e klasse zijn wil je dit bierorgel om economische redenen aan willen schaffen. De gebruiker wordt op drie manieren afgestraft.

  1. Zijn biertje wordt zes maal zo duur
  2. De stroommeter slaat op hol
  3. Het rotding kost ook nog eens zo’n € 170!

 

Een symbool van mannelijkheid?

Iedere man is uit op macht. Dat is te verklaren vanuit de jachtgewoontes die nog van vroeger stammen, dat is heel simpel. Wat is nou mannelijker dan een groot glas stoer schuimend bier waar de man na de eerste slok trots zijn witte schuimsnor kan aflikken? De marketing afdeling van Philips speelt hier handig op in. Verder praten ze de argeloze consument een dwangneurotisch beeld aan dat zo’n tap gewoon in je huishoud boedel hoort.

 

Enige rekensommetjes

Het vat dat 6 liter bier bevat (ongeveer 30 glazen) moet vooraf gekoeld worden in de koelkast. Dat duurt minstens 24 uur. Het vat is iets geïsoleerd vanwege het etiket dat aan de buitenzijde aangebracht is.

Het apparaat bevat zelf ook een koeler voor het vat, dan hoeft u het niet in de koelkast voor te koelen

“Uw bier is na 15 uur reeds koud”, bralt de reclame tekst de consument ongegeneerd toe. 15 uur! Hoe haalt men dit in hun hoofd? Een gemiddelde bierdrinker is niet bepaald iemand die vooruit ziet. Vaak neemt men ad-hoc een besluit om eens lekker door te zakken met een paar vrienden. Dan ga ik toch geen 15 uur wachten? Dan zijn mijn vriendjes allang naar huis toe weggelopen.

 

Een goedkoop biertje?

In de ‘Perfect Draft’ zit een elektrisch koelelement dat een opgegeven verbruik heeft van 70 Watt. Per dag levert dit een stroomverbruik op van 1,68 kW maal het gangbare tarief van € 0,20 betekent dit een extra jaaromzet voor het energiebedrijf van € 122,64! Als wij ervan uitgaan dat een redelijk frequent gebruiker iedere 6 weken een nieuw vat aansluit dan kost ieder glaasje bier de armzalige gebruiker maar liefst € 0,47 aan stroom. Dan praat ik niet eens over afschrijving. Als ik ervan uitga dat zo’n feestorgel 3 jaar meegaat dan komt er nog eens € 0,21 per glas aan afschrijving bij.

Het bier uit het tapvat kost € 2,50 per liter terwijl een pijpje uit de krat € 1,32 per liter kost.

Het feestelijk glaasje bier kost de feestganger bij elkaar opgeteld: € 1,17 per glas terwijl hetzelfde merk uit de krat (€ 7,00 per 24 pijpjes van 33cl = bijna 40 glazen) € 0,175 per glas kost. Een prijsstijging van ruim 600% De brouwers worden gillend rijk.

 

Je moét wel gek zijn

Onbegrijpelijk waarom een Engelse kreet gebruikt moet worden. Het merendeel van bierdrinkend Nederland moet uitgelegd worden dat het woord draft ‘getapt’ betekent.

Een andere wellicht meer toepasselijker betekenis van het woord draft is ‘tocht’. Wat mij betreft staat het hele systeem op de tocht en dient zich een marketing mislukking van formaat aan voor Philips.

Ze kunnen beter de letter ‘r’ weglaten uit dit woord.

Dan staat er ‘daft’ wat vrij vertaald ‘idioot’ betekent.

Je moet wel perfect daft zijn om met Perfect draft te tappen!

Geef een reactie