826 Van 14 naar 25 allergenen

Op dit moment moeten er 14 allergenen vermeld worden wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat deze in het voedingsmiddel voorkomen. Toen deze lijst ingevoerd werd door de VWA bestond deze uit slechts 12 stoffen. Snel zijn er nog twee bijgekomen.

Wat is een allergeen eigenlijk?

Dit is een grondstof of een stof die in zeer lage concentraties aanwezig is in een voedingsmiddel die behoorlijke reacties van het lichaam kunnen veroorzaken. Hoofdzakelijk omen deze reacties overeen met een soort afweer van het eigen lichaam voor vreemde stoffen. Afstotingsverschijnselen.

Het eind is lang niet in zicht naar mijn mening. Er blijven genoeg allergenen over.

Aller eerst is het belangrijk m vast te stellen wanneer er sprake is van een allergeen.

Dat is altijd erg lastig. De uitwerkingen zijn per individu erg verschillend. Men moet altijd van het meest erge uitgaan. Dat is natuurlijk de dood die volgt op het al dan niet vrijwillig innemen van een voedingsmiddel met daarin een allergeen. Een analfylactische schock is dan vaak iets wat daar kort aan vooraf gaat. Sterke verlaging van de bloeddruk en fasegewijze uitval van allerlei vitale lichaamsfuncties zijn dan het fatale gevolg.

Et lijkt wel of de mensen veel gevoeliger voor eten geworden zijn. Naar mijn mening is dit ook zo. De gangbare ‘vreemde’ stoffen worden zo zeldzaam dat het lichaam met een soort inhaalvraag reageert als er daadwerkelijk iets fouts aangetroffen wordt.

Er kan dan blijvende overreactie schade ontstaan.

Het miezerige lijstje van 14 allergenen zal binnen 10 jaar wel uitgegroeid zijn tot zeker 25. Dit is onvermijdelijk want iedere voedingsmiddelenproducent zal zich in moeten dekken door ieder mogelijk onheil dat zijn product veroorzaakt gedekt is.

Zie de allergenenlijst op het etiket als een soort disclaimer. Zo van, ik heb je gewaarschuwd dat je mogelijk heel misschien, toevallige, eventueel in de toekomst ziek kunt worden van ons product.

Edelachtbare, ik ben onschuldig klinkt het dan voor het groene laken.

En de consument ziet zelf groen van ellende.

Geef een reactie