1045 Pangasius Halal?

Nee.
Dat is het duidelijke antwoord dat ik tegenkwam bij het bestuderen van de Islamitische spijswetten en na een reeks ontmoetingen met deskundigen op het gebied van Halal certificering. Deze vraag kwam bij mij automatisch naar boven bij het zien van allerlei Halal certificaten bij de producenten van Pangasius filets in Vietnam. De Pangasius vis geniet een grote populariteit onder de West Europese bevolking en er zullen ongetwijfeld consumenten bij zijn die er onterecht vanuit gaan dat deze vissoort rein is. Redelijk onthutsend vond ik dat er kennelijk tegenstrijdig gedacht wordt over wat nu Halal is en wat Haram (rein en onrein)

De stichting TQHCC uit Leiden zal Pangasius niet snel hun keurmerk geven. Er zijn twijfels over de reinheid

De stichting TQHCC uit Leiden zal Pangasius niet snel hun keurmerk geven. Er zijn twijfels over de reinheid

Wat zijn spijswetten precies?
Het Islamitische geloof kent net als de Joodse- en Christelijke religies bepaalde leefregels die passen bij de goede uitoefening van het geloof en daarmee een reine levenswijze.

De spijswetten beschrijven zo goed mogelijk wat gezond voor je is of niet. In de tijd dat deze regels opgesteld werden bestonden er geen Warenwetregels, koelkasten en uitgebreide veterinaire controles zoals wij die nu kennen. Er was ook geen voedsel en Waren Autoriteit. Vaak was men in die tijd al blij genoeg als men voldoende te eten had. Door schade en schande wist men reeds veel van voedselvergiftiging en had men al aardig door dat je vers vlees na de slacht bij tropische temperaturen niet al te lang moest bewaren. Door bepaalde producten niet te eten en door enkele hygiëne regels in acht te nemen wordt de gelovige verzekerd van een gezond leven.
Als voedingsmiddelentechnoloog zie ik veel overeenkomsten tussen deze spijswetten en de moderne voedselveiligheidsregels.
Vroeger kon men ziektes niet zo makkelijk verklaren dan nu het geval is. Als je ergens acuut ziek van werd, door voedselvergiftiging bijvoorbeeld, trachtte men een verklaring te zoeken vanuit de religie. Het vlees zou behekst zijn of erger nog, bezeten van de duivel.
Men was vaak aangewezen op ervaringsregels om ervoor te zorgen dat je niet dood ging aan voedselvergiftiging of een of andere parasitaire ziekte die toen talrijker voorkwamen in de veestapel dan nu.

De Islam is zelfs een vooruitstrevende religie te noemen als het op voedselveiligheid aan komt.
Belangrijk uitgangspunten hierin zijn de bepalingen die in de Koran zijn opgenomen. De zogenaamde Shia en de beschreven leefwijze van de profeet Mohammed. Het aardige is dat deze zaken die ruim 1.500 jaar geleden zijn opgeschreven tot op de dag van vandaag veel waarheid bevatten. Er is dus goed over nagedacht. Dat varkensvlees als onrein bestempeld wordt is voedingsmiddelentechnologisch best te verklaren wanneer wij naar de slachtmethode gaan kijken en het vaker voorkomen van gemene zoönosen (rabiës, botulisme en trichinellose) dan bij rundvlees het geval is. Het varkensvel, ook wel zwoerd genaamd dat veelal nog aan het vlees blijft zitten veroorzaakt snel en zeer gevaarlijk bederf wanneer niet meteen heel veel zout gebruikt wordt.

Waarom is Pangasius niet rein?
In principe zijn alleen vissen die in zout water (zeevissen dus) Halal behalve schaal- en schelpdieren, amfibieën en giftige zeedieren. Aasetende dieren zijn ook niet Halal, zoals een paling.
Voor zoetwatervissen worden over het algemeen die vissen bedoeld die rein leven en in stromend zoet water zwemmen.
De gekweekte Pangasius zwemt in een modderlaag van enkele meters en de vijver wordt weliswaar ververst maar lang niet regelmatig. De vijver is 4 tot 5 meter diep en de modder (slib eigenlijk ) is tot vlak onder het oppervlak zichtbaar.
Omdat vrijwel 100% van de verkochte Pangasius filets afkomstig zijn van deze redelijk bedenkelijke Vietnamese en Chinese kweekvijvers is deze voor velen populaire vis naar mijn mening niet Halal.

Wat is dan mis met de Pangavijver?
# Het water dat gebruikt wordt om de vijvers te verversen is water uit de Mekong rivier . In die rivier stroomt niet bepaald rein water. Er zijn deskundigen die verklaren dat dit een van de meest vervuilde rivieren is. Nu zullen er best wel meer vervuilde rivieren op de aarde voorkomen maar het Mekong water is royaal voorzien van allerlei ‘afval pesticiden’ die her en der gebruikt worden voor de rijstteelt en vooral de vissenkweek. Carbendazim is een stof die ik onlangs in dat water aantrof en er gewoon niet in thuishoort.
# Pangasiusvis is een modderkruiper (meerval achtige) en heeft geen schubben. Zelfs de Christelijke spijswetten bestempelen dergelijke vissoorten daarom als onrein.
# De huid van deze vis is zeer vatbaar voor schimmelinfecties en deze vis heeft ook veel last van mond- en kieuw parasieten als gevolg van de zeer hoge visdichtheid van deze vijvers.
# Het voer dat deze vissen eten is lang niet altijd zuiver. De vis kan verontreinigd zijn met illegale pesticiden antibiotica en andere vreemde stoffen.

Na het slachten kunnen de Pangasius vissen in de bak doodbloeden. Sommigen zwemmen nog rond. Varkens worden op een nettere manier geslacht.

Na het slachten kunnen de Pangasius vissen in de bak doodbloeden. Sommigen zwemmen nog rond. Varkens worden in Nederland op een nettere manier geslacht.

· Er is niemand die ‘Bismallah’ roept zoals dat bij het slachten van runderen gebeurt. De kop wordt tijdens de slacht ingesneden ter ontbloeding. Hierdoor worden de Pangafilets lekker wit en niet roze en zijn zij vrij van bloeduitstortingen.

Zijn er nog meer mooie van oorsprong Islamitische eetregels?
Twee kwam ik onlangs tegen die ik u niet wil onthouden:

Handen wassen voor het eten
Als je handen niet wast voor het eten ben je onrein bezig en ‘dan eet je samen met Satan.’

Zorg voor een goede spijsvertering
Na het eten een ommetje maken is gezond, dat weet iedereen: ‘Elke stap die je maakt, brengt je eten zegen.’

U ziet, het bedrijven van het vak voedingsmiddelentechnologie en de daarmee samenhangende voedselveiligheids regels is een wereldreligie aan het worden!

6 thoughts on “1045 Pangasius Halal?

 1. Waar heeft u het vandaan dat men bismillah moet zeggen bij het ‘slachten’ van vissen??

 2. Bij mijn weten is dit een vast ritueel bij het slachten van zoogdieren.
  Ik bedoel hiermee te zeggen dat zodra een slachtmachine ingevoerd is in de visindustrie dat deze uitdrukking gebezigd zal gaan worden. Momenteel wordt dit nog niet gedaan.
  Y

 3. f. el y.: volgens mij wordt in dit stuk niet beweerd dat ‘bismillah’ moet worden gezegd, er wordt alleen opgemerkt dat dit niet gebeurt zoals bij het slachten van runderen. En vanuit theologisch oogpunt kan het dacht ik nooit kwaad om bismillah te zeggen, toch? Echter bestaat de verplichting alleen bij het slachten van zoogdieren MEEN ik.

  Of het gebruik van een mes ten aanzien van een vis als slacht benoemd kan worden is verder een taaltechnische discussie die hier verder niet relevant is.

  Enfin, interessant stuk en informatief, dus dank voor deze bijdrage Ijsbrand Velzeboer.

 4. hoi,

  op vissen moet je geen bismillah zeggen. een variant daarop is dat ze buiten het water dood moeten gaan aan een gebrek aan zuurstof.

  verder is “rein” niet het vertaalwoord voor “halal”. halal betekent toegestaan volgens de sharia. haram is daarentegen niet toegestaan.

  voor de vis geldt dat ze schubben moeten hebben en geen roofdieren mogen zijn om halal bevonden te worden voor het eten. dat ze in de mekong zwemmen of niet maakt niet uit voor de halal/haram vraag.

 5. Beste Mustafa. Panga kan nooit Halal zijn omdat deze vis in zeer onreine omstandigheden gekweekt wordt. In prutvijvers. Geen enkele Imam zal deze wijze van kweek goedkeuren. Wij hebben hier harde bewijzen voor. Laten wij over het slachtproces maar even zwijgen. Dit heb ik zelf gefilmd. Ik ben wel wat gewend maar ik stond gewoon te vloeken in de camera. De opname is dan ook zonder geluid geschikt voor uitzending.

Geef een reactie