1142 Wij starten met een splinternieuwe Opleiding Voedingsmiddelentechnologie!

In 2012 gaan wij aan de slag met onze eigen opleiding op het gebied van Voedingsmiddelen technologie met een sterk praktische inslag die de deelnemer opleidt tot:

Allround vakman/vrouw voedingsmiddelenindustrie

Zo luidt de titel die onze cursisten na afloop van 15 lesdagen van ons meekrijgen.
Zo’n twaalf jaar heb ik geluisterd naar wat de voedingsmiddelenindustrie belangrijk vindt over welke kennis aanwezig moet zijn bij hun medewerkers. De meeste werkgevers zijn door schade en schande achter gekomen dat de meeste productie- en voedselveiligheidsrampen veroorzaakt worden door gebrek aan kennis en kunde op de werkvloer. Recalls, geblokkeerd eindproduct en hoge faalkosten zijn hiervan mede een gevolg.

De cursist kan de geheimtaal van een microbiologisch analist goed volgen

De cursist kan na afloop van de opleiding de geheimtaal van een microbiologisch analist goed volgen

Omdat de lesstof goed aansluit op de eigen dagelijkse praktijk van de cursist kan hij de lesstof vanaf de eerste dag meteen in de praktijk gebruiken. Dat hoor ik maar al te vaak van de werkgevers. De cursist kan alles begrijpen wat er in zijn bedrijf plaatsvindt en op een zinnige manier erover meepraten. Van technische zaken tot aan waar de kwaliteitsdienst mee bezig is. Er wordt een lesstofniveau gehanteerd dat vergelijkbaar is met niveau 4. Voor sommige deelnemers is het mogelijk om hiervan naar boven of naar beneden af te wijken doordat wij aangepaste werkopdrachten meegeven en op een ander niveau getoetst wordt. Combinatieklassen zijn naar mijn idee altijd een verrijking voor de sfeer en bieden de cursist verschillende invalshoeken.
Meer informatie over de lesstof kunt u lezen door op de link te klikken: http://scientanova.tothem.nl/diktaten/

Wat voor lesstof pompen wij in de cursist?
U leest het goed. Er is een grote hoeveelheid lesstof die in een paar (15) dagen opgenomen moet worden. Hier is eigenlijk een pomp voor nodig, die in blok 2 behandeld wordt overigens.

Blok 1 behandelt de samenstelling van de voedingsmiddelen in chemisch en natuurkundig opzicht
Er wordt afgesloten met microbiologie.

Blok 2 behandelt de talloze bewerkingen die voedingsmiddelen kunnen ondergaan. Hier wordt ook het e-teken behandeld, inclusief de wetgeving.

Blok 3 behandelt de talloze voedselveiligheidssystemen, de wetgeving en duurzaamheidsvraagstukken.

Blok 4 behandelt  veel elementen die met gezondheid te maken hebben. Hier moet de cursist ook een eigen presentatie houden.

Hoe geven wij les?
Er kunnen zowel lessen gevolgd worden in ons kantoor te Raalte, op een locatie in Zwolle of in-company. In totaal worden alle lessen in 99 contacturen gegeven voornamelijk door mij maar ook met behulp van freelance vakdocenten die een bepaald lesonderdeel zullen geven.
Om deze hoeveelheid lesstof er zo makkelijk mogelijk in de cursist te krijgen hebben wij een paar unieke methodes ontwikkeld:

Geen losse dictaten maar één dik lesboek
Het boek ‘Voedsel’ van Frans de Jong is een uitgangspunt. Dit boek omvat maar liefst 590 pagina’s en staat boordevol informatie over onze voedingsmiddelen en de verwerking ervan. Er wordt ook veel chemie uitgelegd die wij voornamelijk in blok 1 behandelen. Het boek is geschreven op HBO niveau maar de stof kan gemakkelijk op een meer simpele manier gebracht worden.

Er wordt prakticum gegeven
Per dagdeel wordt een korte proef uitgevoerd die de lesstof van dat moment ook ondersteunt. Zo wordt het verschil tussen normaal- en gemodificeerd zetmeel gedemonstreerd door twee reageerbuisjes in een kokend waterbad te plaatsen en dan ziet de cursist zelf het verschil. Het vergt wel veel voorbereiding maar de proef kan ook binnen 5 minuten afgelopen zijn.

Gericht huiswerk
Na afloop van een lesdag krijgt de cursist een werkopdracht mee die de volgende les digitaal aangeleverd moet worden. Dit vergt per week een studiebelasting van zo’n 5 uur.

Het leren presenteren met een juiste grondhouding
In blok 4 wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om een presentatie van maximaal 10 minuten te houden over een zelfgekozen onderwerp. Hier wordt scherp gelet naar de begrijpelijkheid van de inhoud en de manier van presenteren. Niet onbelangrijk als de cursist zijn goede prestaties aan zijn leidinggevende moet presenteren bij een salarisonderhandeling bijvoorbeeld.

Digitale toetsing
Aan het eind van ieder lesblok wordt er in de daaropvolgende week een digitale eindtoets afgenomen. De cursist bepaalt wanneer deze gemaakt wordt waarop wij de toets per mail toesturen en de antwoorden binnen 60 minuten weer teruggemaild willen zien. Het cijfer is een indicatie. Aan het eind van de opleiding wordt wel een centrale toets afgenomen om de integriteit te kunnen waarborgen.

De eindejaars excursie
Bij universiteiten is dit allang ingeburgerd. Wij maken er ook gebruik van om tijdens zo’n excursie de lesstof meteen in de praktijk toe te lichten. Veelal zal een mede cursist als gastheer op kunnen treden om zijn bijdrage te leveren aan een plezierige en leerzame afsluiting van de opleiding.

Tijdens de excursie wordt de theoretische lesstof goed in beeld gebracht door de docent.

Tijdens de excursie wordt de theoretische lesstof goed in beeld gebracht door de docent.

Wat is het certificaat waard?
In principe niets. Het is niet eens een erkende opleiding. Aanvraag loopt wel maar dat kan nog jaren ministerieel zweet kosten. De verworven competenties (kennis en vaardigheden) worden wel vermeld en er wordt een duidelijke handtekening van mij onder geplaatst. Er zijn bedrijven die hier veel waarde aan hechten… De opleiding wordt wel geheel volgens ISO 22.000 uitgevoerd zodat de kwaliteit wel geborgd is.

Aanvullende lesstof wordt uitsluitend digitaal geleverd
Tijdens de lessen ontvangen de cursisten aanvullend digitaal lesmateriaal dat 100% in eigen beheer is ontwikkeld. Daarnaast worden de korte prakticumproeven gefilmd en ook toegevoegd aan het lesmateriaal. De gemaakte werkstukken, toetsen, presentaties en bordaantekeningen worden toegevoegd aan het lesmateriaal. De duidelijke digitale inhoudsopgave biedt als voordeel dat de cursist digitaal snel kan zoeken. Al deze gegevens worden samengevat op een eigen USB stick dat een aanvullend curriculum vormt van de lessen.

Huidige opleidingsstructuur in de voedingsmiddelenindustrie is voor verbetering vatbaar?
Op z’n zachtst gezegd kan vastgesteld worden dat er een paar verbetertrajecten ingezet kunnen worden. Voor de voedingsmiddelenindustrie is er maar een beperkt aanbod opleidingen voor de niveau’s 1 tot en met 4. Het HBO-onderwijs verzorgt de opleidingen op de hogere leerniveaus. Door de versnippering van de studierichtingen en de legendarische achterstand in de actualiteit van de lesstof in combinatie met een incongruente competentie van de leerkrachten wordt een HBO diploma Voedingsmiddelentechnologie nauwelijks voor vol aangezien. De pas afgestudeerde komt er in zijn eerste baan met een schok achter dat er iets bestaat als wetgeving, voedselveiligheidssystemen, nieuwe E nummers  en moderne conserverings technologieën. Het diploma blijkt bijna evenveel waard dan het lijstje waar hij inzit.

Ook opleiders moeten met hun tijd meegaan.
De overheadprojector heeft plaats gemaakt voor de beamer en laptops zijn in alle huishoudens gemeen goed geworden. Alleen is de wijze van doceren is in de praktijk dezelfde gebleven als 30 jaar geleden. Er zijn wat vernieuwingspogingen gedaan door de opleiding opeens een ‘wurksjop’ te noemen of het een mooie Engelse fantasienaam aan te geven.
De moderne medewerker moet op een moderne manier de lesstof toegediend krijgen en dat gaat lang niet altijd vanzelf.

Wat is tegenwoordig belangrijk bij een moderne opleiding?
“Hoe meer je zweet in vredestijd, hoe minder je bloed in oorlog”, is een veelzeggende uitspraak geweest van W0-II generaal Patton. Vrij vertaald naar de opleidingen: Een degelijke opleiding schept kansen voor een glanzende carrière.

Nieuwsgierig geworden?
Proficiat!

Stuur ons een mail en wij sturen de laatste versie van de lesstofomschrijving toe.

One thought on “1142 Wij starten met een splinternieuwe Opleiding Voedingsmiddelentechnologie!

  1. Dat is een interessante reis door het land van de voeding. De observatie over het achterblijven van de erkende leerinstellingen qua up-to-date zijnde lesstof lijkt me juist.
    Ook kruipen de levensmiddelen en farmacie dichter naar elkaar:
    het is een goede start voor een mooie carriere met toekomst!

    Veel aanmelingen toegewenst…… smallie

Geef een reactie