1209 Visdieven krijgen voorrang op IJsselmeervissers!

Ambtelijk Nederland laat zich weer van de meest krankzinnige kant zien door een verleende spiering visvergunning na een paar uur weer in te trekken en daarmee een hele bedrijfstak in de problemen te brengen. Wat is er aan de hand? Hier volgt een feitenrelaas:
Ministerie van EL&I (Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie) besloot om na eigen onderzoek van 14 maart 2012 de spieringvisserij op het IJsselmeer open te stellen. Zaterdag 17 maart wordt de vergunning officieel verleend.
Op maandag 19 maart varen veel boten uit om het spieringseizoen in te luiden en daarmee een eerlijke boterham te verdienen.
De Raad van State besluit in een extra vergadering op dinsdag 20 maart de vergunning definitief weer in te trekken.

Een kistje spiering op een markt in Turkije. In ongekoelde toestand is het belangrijk deze visjes binnen 24 uur te consumeren en vooraf goed te bakken of frituren. Een delicatesse!

Een kistje spiering op een markt in Turkije. In ongekoelde toestand is het belangrijk deze visjes binnen 24 uur te consumeren en vooraf goed te bakken of frituren. Een delicatesse!

Dit ruikt naar straffeloze ambtelijke willekeur
Een hele bedrijfstak bereidt zich op legitieme gronden voor, varen netjes uit op maandagochtend en maken achteraf gezien onnodige maar vooral aanzienlijke kosten. Wie gaat dat allemaal betalen? Ik vrees de visser zelf.

Ik begrijp een paar dingen niet en helemaal niet welke kant de ambtelijke molens opdraaien. Richting Ngo (Niet-gouvermentele organisatie) of richting vissers?

Als op 14 maart een proefvisserij gedaan is en een bestandsopname van de hoeveelheid spiering dat rondzwemt, dan heeft men dit toch wel vakkundig uitgevoerd of niet? Kennelijk wel, want de vergunning voor de visserij werd prompt verleend.

De Vogelbescherming trekt aan de bel en hupsakee, de vergunning wordt een paar uur later maar ingetrokken. Is de Vogelbescherming met een goede onderbouwing gekomen? Hebben de ambtenaren liggen snurken door niet alle feiten op een rijtje te zetten en een evenwichtig besluit inzake de spieringvisserij te nemen? Aan beide kanten is grandioos geprutst naar mijn bescheiden mening.

Intussen zijn de spieringvissers keihard terug gefloten waarbij meteen gedreigd werd met boetes van wel € 75.000!

Bestuurlijke dwaling
Zelf ben ik van mening dat een jurist hier wel een zaak van kan maken op grond van onbehoorlijk bestuur. Schadeclaim neerleggen en meteen pleiten voor een ambtenaren opruim actie. Maar daarvoor moeten de vissers zich gaan organiseren. Bij het Productschap hoeft men niet meer aan te kloppen. Die zijn te druk met zichzelf in de weer om te overleven en andere mooie baantjes op te zoeken.

Wat is spiering eigenlijk?
De Osmerus eperlanus is een klein mooi zilverkleurig visje dat vooral in scholen zwemt en veel voorkomt in open water zoals het IJsselmeer. Het wordt gevangen vooral voor de Franse en Spaanse markt waar men dit visje bakt of frituurt en met kop en al opeet. Dit visje staat ook aan het begin van de voedselketen en dient als voedsel voor roofvissen en vooral de vogels.

Wat is het werkelijke probleem
De overgevoeligheid van de ambtenarij voor pressiegroepen, zoals de Vogelbescherming er kennelijk eentje is. Veel effectiever en eerlijker is om met feiten en harde cijfers te werken. De bestandsopnames van 14 maart (proefvisserij) hebben dit toch wel aangetoond? En dan de reden voor het intrekken van de vergunning. Om de visdief te sparen! Mijn broek zakte weer spontaan af. Wat een treffende overeenkomst. De visdief is een vogel die het meest lijkt op een klein uitgevallen krijsende zeemeeuw. Het is een stern achtige met een gevorkte staart. Best een mooi vogeltje om te zien. Maar om een bedrijfstak hiervoor op te offeren gaat mij mijlen te ver.

Onze bestuurders denken nog steeds dat vissers milieucriminelen zijn met zwaar misdadige trekjes. Deze stelling is voor de zoveelste keer bevestigd.

Dit onderstreept temeer dat de echte visdieven zetelen in het ambtelijke pluche onder liefkozingen van de milieupressiegroepen.

Geef een reactie