1327 Waar blijft het Ministerie van voedselvoorziening?

De voedselschandalen lijken elkaar in hoog tempo op te volgen. De Salmonella is nog maar net van de visplank en dan dendert het paardenvlees schandaal door de gangen van de politiek. Het rommelt in de slachthuizen en boerderijen. De prijzenoorlog die op 9 september 2013 opnieuw is uitgebroken als wanhoopsdaad van Ahold, verhoogt het risico van onveilig voedsel in sterke mate ondanks hardnekkige ontkenningen uit de branche.

Waarom heeft de politiek geen oog voor onze volksgezondheid? Iedereen heeft de mond vol van economische zaken, bankperikelen, pensioenhervormingen en vooral bezuinigingen. De meest dodelijke factor voor de bevolking wordt hierbij even over het hoofd gezien.

Voedsel, de killer onder ieders handbereik!

  • Als je bedorven voedsel eet kun je in sommige gevallen na 10 seconden dood neervallen
  • Als er vreemde delen inzitten kun je ernstige verwondingen oplopen
  • Als je teveel eet kun je op lange termijn hieraan doodgaan
  • Bij het eten van verkeerde vetten kun je een hartaanval krijgen

Voedsel, kan veel dodelijker zijn dan welke economische crisis of oorlog dan ook.

De overheid praat veel maar doet weinig

Gebrek aan daadkracht is inherent aan onze poldermodel  politiek. Onze eigen voedselveiligheidsautoriteiten zijn te vergelijken met een lek geprikte financiële speelbal van de diverse ministeries. Vroeger viel de NVWA onder ministerie van VenW, toen onder Ministerie van landbouw om uiteindelijk aan het randje van het organogram op te duiken van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Eerst EL&I genaamd nu gewoon EZ. Het is staatssecretaris Sharon Dijksma die met alle macht probeert tegen de stroom op te roeien van allerlei voedselschandalen.

Oh, ja, er is een werkgroep opgericht naar aanleiding van het paardenvlees schandaal. ‘Welkom in het praathuis’, lijkt het credo van dit overlegclubje waarin de gouden knopen sterk vertegenwoordigd zijn. Iemand mag mij de concrete acties uitleggen die ongetwijfeld in krachtige bewoordingen zijn geformuleerd. Heel misschien zal er een extra inspectie ‘ergens’ plaatsvinden, het liefst ruim tevoren aangekondigd en onder kantoortijd. Zonder koffie en een warm kantoor kun je niet werken toch?

Waar blijft het Ministerie van voedselvoorziening?

Het zou onze koning uitermate sieren als hij bij de komende troonrede op Prinsjesdag van 17 september dit nieuwe Ministerie gaat aankondigen. Het zal snel belangrijker worden dan dat van binnenlandse- of economische zaken. De belangen en risico’s worden steeds groter zoals ik hieronder samenvat.

Het wordt hoogtijd dat de eperts va het Ministerie 'op klompen' de productiebedrijven doorlopen en niet ruimschoots vooraf aangekondigd in de hoop het gezellige kopje koffie niet te missen overdag.

Het wordt hoogtijd dat de experts va het Ministerie ‘op klompen’ de productiebedrijven doorlopen en niet ruimschoots vooraf aangekondigd in de hoop het gezellige kopje koffie niet te missen.

De NVWA krijgt eindelijk de steun en aandacht die het verdient.

De Nederlandse voedingsmiddelen industrie ziet zich eindelijk gesteund door de overheid. De rotte appels van de voedselketen worden er moeiteloos uitgeplukt en de controleurs zijn voor de industrie duidelijk zichtbaar aanwezig en ze weten ook nog waar ze over praten. De pakkans voor klooivoedselaars is bijna 100% en zelfs personen die perverse gedachten hebben omtrent voedselveiligheid hebben worden meteen van de straat geplukt. Een politiestaat kan zo zijn voordelen hebben voor onze voedselveiligheid.

De komende voedselschaarste zal aangepakt kunnen worden

Het veiligstellen van de voedselstromen naar de burgers zal grote prioriteit gaan krijgen. Niet alleen door het binnenlandse landbouwbeleid goed te ondersteunen maar vooral door een strategie te ontwikkelen die misoogsten kan voorspellen en tijdig voorraden kan aanleggen voor de eigen bevolking. Voedselschaarste is in het verleden vaak de oorzaak van oorlogen geweest en die dreiging is zeer reëel, ook binnen Europa.

Moderne wijze van voedselproductie ontwikkelen.

De huidige productiemethodes zijn erg inefficiënt. In feite draait het om twee processen, binding van stikstof met fosfaten en de vorming van complexe koolhydraten. Algenkweek is in deze keten erg veelbelovend. Op deze manier zijn er geen dure nitraatrijke meststoffen nodig. Dit vormt de kern van een duurzame voedselketen.

Prijsopdrijving van voedsel vermijden

Door speculanten bij voorbaat te ontmaskeren en door zelf actief mee te denken in het wereldspel van vraag en aanbod, kunnen deze misdadige elementen in de voedselketen in de kiem gesmoord worden. Het bureau voor strategische studies, Clingendael zal op het vlak van voedselvoorziening drastisch versterkt moeten worden.

Wie weet of er komt een  nieuw Ministerie van Voedsel-oorlog.

 

 

 

2 thoughts on “1327 Waar blijft het Ministerie van voedselvoorziening?

  1. Pingback: Wat doen we, Stoofpot of Doofpot? | | IN DEN MANGEL

Geef een reactie