1417 Opleiding voedingsmiddelentechnologie, de sleutel van onze voedselveiligheid!

Op 5 september 2014 start onze 15 weekse opleiding voedingsmiddelentechnologie waarbij een select groepje cursisten klaargestoomd wordt tot volwaardig voedingsmiddelentechnoloog.

Zij vormen de poortwachters voor een voedselveilig Nederland. Zij weten dan wat goede grondstoffen zijn, herkennen de gevaren en hebben straks veel verstand wat goed voedsel in uw lijf doet. Gebrek in kennis over ons de fabricageprocessen van ons eigen voedsel is een levensgevaarlijk syndroom (ziektebeeld). Wij als consument herkennen bederf nauwelijks, snappen niet waarom een rauw ei niet verhit hoeft te worden en vruchtensap wel, om eenzelfde houdbaarheid van 8 weken te krijgen. Wie heeft er geen conserven in de koelkast liggen? Ik bedoel niet aangebroken blikjes, maar net ingekochte exemplaren. Wij gaan met onze nieuwe lichtingen cursisten de voedingswereld een heel stuk veiliger en vooral leuker maken.

Welke onderwerpen worden er in die opleiding Voedingsmiddelentechnologie behandeld?

1. Wij beginnen met grondstoffen en warenkennis in het eerste blok
Vooral de herkomst van de grondstoffen spelen een enorm grote rol in de voedingsmiddelenindustrie. De meeste ‘klooigrondstoffen’ komen uit het buitenland. Denk hierbij maar aan de zalm (Griekenland), paardenvlees (Roemenië, Cyprus en Zuid Amerika) pangasius vis (Vietnam) en melkpoeder (China). Allemaal klooigebieden bij uitstek. Het zal alleen maar erger worden naar mijn idee. De overzeese voedingsmiddelenproducenten zijn nog slechter dan wat wij vroeger waren… Microbiologie krijgt ruime aandacht en wordt uitputtende behandeld in samenhang met onze beroemde voedselvergiftigingsmatrix.

2.In het tweede blok gaan wij met de verwerkingstechnologieën aan de slag.
Verkleinen, mengen en thermische processen worden uitgelegd met veel voorbeelden erbij.  Het uitrekenen van capaciteiten van de machines en productielijnen wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Verpakkingsmaterialen en de machines die al die mooie en soms moeilijk te openen verpakkingen maken komen aan bod.

3. In blok drie komt de warenwetgeving ter sprake en uiteraard de voedselschandalen
De gaten die nu reeds in de EU verordening 1169/2011 te vinden zijn worden uitputtend toegelicht. Het is een Brussels schandaal van formaat dat deze verordening in 2015 in werking treedt met zoveel structurele fouten erin geknutseld. Je kunt altijd leren van de fouten van een ander. Hierover zijn enkele zeer interessante casussen opgesteld. Crisismanagement en communicatieve vaardigheden zijn elementen ervaren veel cursisten als zeer leerzaam en vermakelijk.

4.In het vierde en laatste blok gaan wij in op de sensoriek en gezondheid.
Dit houdt ondermeer in dat wij gaan uitleggen wat nu gezond is en waarom. Tijdens ons prakticum worden vele praktijkvoorbeelden gegeven en uitgevoerd.

Tussen de bedrijven door worden er twee excursies georganiseerd bij twee bedrijven waarbij wij respectievelijk hygiënisch ontwerp en voedselveiligheidssystemen in de praktijk kunnen zien functioneren.

Voedingsmiddelentechnologen, zijn dat geschoolde gifmengers of kruisridders?
Zij weten zeker wat gifstoffen zijn en kunnen daar aardig misbruik van maken. Onze eigen NVWA hobbelt altijd achter de feiten aan als het op de laatste technologische snufjes aankomt. Dat maakt een technoloog vaak zo waardevol voor bedrijven die duidelijk over de randen van de wetgeving heen willen stappen. De meeste technologen zijn kruisridders, gezeten op een wit paard. Zij kijken wel uit om te rommelen. Dat is redelijk vernietigend voor hun carrièreverloop.

Een voedingsmiddelentechnoloog ziet direct dat de inhoud van de linker pot niet bedorven is maar dat er verkeerd verpakkingsmateriaal is gebruikt. Een beetje jammer van het merk 'goedkopie'

Een voedingsmiddelentechnoloog ziet direct dat de inhoud van de linker pot niet bedorven is maar dat er verkeerd verpakkingsmateriaal is gebruikt. Een beetje jammer van het merk ‘goedkopie’

Wat zijn de nieuwe speerpunten van de lesstof voedingsmiddelentechnologie voor 2014 die u niet mag missen?
Omdat de voedingsmiddelenindustrie regelmatig in een kwaad daglicht staat is het belangrijk voor ieder bedrijf dat deze een eigen ‘schoongrond verklaring’ opstelt waarbij niet alleen voedselveiligheid in verankerd zit maar ook:

Product integriteit
U weet ze vast nog wel de drie pijlers:

  1. Echtheid van product
  2. Integriteit van bedrijf en leiding
  3. Juiste informatieverstrekking door het bedrijf over het product.

Voedselschandaal management
Het bioschandaal van Hekking hebben wij inmiddels aan de lesmap toegevoegd. Ook besteden wij veel aandacht aan de toekomstige voedselschandalen. Herkomstfraude, biofraude en soortvervalsing.

Food defense
Wij laten zien hoe onveilig sommige verpakkingen zijn. De meest gangbare sabotage praktijken worden behandeld.

Hygiënisch ontwerp van apparatuur
Een excursie naar een apparatenbouwer voor de voedingsmiddelenindustrie levert een goed inzicht op wat EHEDG inhoudt maar vooral wat HDM om maar eens enkele vak kreten te lanceren. Zij vormen de uitgangspunten van goed ontwerp en hoe deze tijdens de bouw uitgevoerd wordt.

Clean labelling
De bekendste sjoemeltrucs worden behandeld. Hoe bijvoorbeeld ongemerkt 80% water in kip te injecteren zonder dat de NVWA boos wordt. Ook wordt ruime aandacht besteed aan het detecteren van deze illegale waterbinders door middel van DNA technieken. Geheime ingrediënten en ontduiking van allerlei Warenwetregels.

1169/2011 Verordening voor verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
Dit Brusselse prutswerk treedt op 13 december 2014 in werking. Deze nieuwe etiketteringsregels bieden de industrie veel meer gelegenheid om te sjoemelen dan de oude wetgeving. De gaten van deze verordening zullen op smakelijke wijze aan de cursist uitgelegd worden. Het wordt een serieuze update van de kennis op het gebied van levensmiddelenwetgeving.

Baangarantie na de opleiding?
Die durven wij bijna te geven. Cursisten die al een baan hebben, vinden vaak een nieuwe werkgever  die eindelijk een deskundig en allround voedingsmiddelentechnoloog in dienst kan nemen. Wij kennen geen enkele oud cursist die momenteel werkeloos is.

Wij geven de cursisten altijd een wijze spreuk mee:

Op de weg naar de top zijn geen files!

 

Geef een reactie