1425 Het nut van stagiairs in de voedingsmiddelentechnologie

In mijn jonge jaren zag ik de stages als een welkome afwisseling van de saaie lessen en ook als een verlengstuk van de vakantiepret. Als je het stagebedrijf zorgvuldig uitzocht, kon je veel geld verdienen en ook nog veel leren. Ik richtte mij alleen op de gerenommeerde bedrijven want ik voorzag al vroeg dat dit van grote invloed kon zijn op de kwaliteit van mijn school CV. Op school kon je je status aardig verhogen door niet in een doodgewone labjas jouw prakticum te doen maar in de originele bedrijfskleding  van jouw stagebedrijf die je als trofee had weten te bemachtigen. Zo werden de praktica in het vierde leerjaar van de Rijks Hogere School voor Levensmiddelentechnologie in Bolsward aardig opgefleurd met de bedrijfskleding van Frico, Hak, Luycks, Nutricia, Coveco of een van de vele toen nog zelfstandige zuivelfabrieken. Dit tot grote ergernis van de school die er geen barst van geloofde dat de beschermende kleding rechtmatig was verkregen.

Een stagiair hoeft beslist geen studiebol te zijn. Wel moet hij of zij goed nadenken welk bedrijf het beste bij hem of haar past.

Een stagiair hoeft beslist geen studiebol te zijn. Wel moet hij of zij goed nadenken welk bedrijf het beste bij hem of haar past.

Het gekleurde paperclip syndroom
Er zijn helaas talloze bedrijven die er met de pet naar gooien als het om stagebegeleiding gaat. Zo’n leergierige student wordt achter een bureau gezet om gekunstelde projecten uit te gaan voeren waar niemand op dat moment het nut van de uitkomsten ziet. Ik vind dat pure educatieve mishandeling. Je kunt dan een stagiair beter spelden op kleur laten sorteren of de tuin laten aanharken. De school moet hiertegen hard optreden. Maar ja, wat doe je opleidingsinstituut als je halve docentencorps dezelfde mentaliteit erop nahoudt?

Welke eisen dient men aan een stagiair te stellen?
Door de vraag helder te formuleren kun je als bedrijf best een leuke selectie laten plaatsvinden en ervoor zorgen dat alleen maar studenten zich aanmelden die getriggerd worden door de vraag die je bij de school neerlegt.

Dit zijn de eisen die Scienta nova stelt aan een stagiair:

 • Goede beheersing van de talen Engels, Duits en vooral Nederlands!!
 • Veel kennis vergaard hebben tijdens de lessen op school (lastig)
 • Communicatief vaardig zijn en goede rapporten kunnen opstellen
 • Uitermate flexibel met de werktijden om kunnen gaan
 • Goed tegen kritiek en zeeziekte kunnen
 • Commerciële aanleg hebben
 • Koffie kunnen zetten

De kandidaat stagiair wordt uiteraard geprikkeld door de laatste eis. De andere eisen zijn vrijwel allemaal gericht op wat de stagiair van huis uit heeft meegekregen. Medewerkers die taalfouten maken zijn in ons vakgebied per definitie arbeidsongeschikt. De kennis die op school vergaard is zorgt vaak voor grote verrassingen. Kennis over grondstoffen en wetgeving ontbreekt nagenoeg, terwijl deze zaken in carrière technisch opzicht bijna de kern vormen van een succesvol voedingsmiddelentechnoloog.

Wat maakt een stage succesvol?
Hier volgen wat tips om jouw imago zo goed mogelijk te maken.
Uiteraard moet de stageopdracht  goed geformuleerd zijn en moet de stagiair de opdracht snappen

Dit zijn de eisen die een stagiair zichzelf kan opleggen:

 • Neem proactieve werkhouding aan
  Kijk altijd of er werk gedaan moet worden. Wacht niet tot de volgende opdracht gegeven wordt die je had kunnen verwachten.
 • Neem een actieve werkhouding aan
  Ga nooit slenterend naar de koffieautomaat omdat je het toch zo rustig hebt. Als je naar een andere afdeling loopt terwijl je eigenlijk geen bal te doen hebt, neem een stuk papier in de hand en loop ermee door de gang. Je hoeft niet te rennen maar een vlotte looppas doet het altijd.
 • Stel altijd veel vragen
  Hiermee toon je interesse en zorg je dat de stagebegeleider scherp moet blijven om jou de informatie te geven. ‘Door te vragen word je wijs’
 • Geef je fouten toe
  Je bent er om te leren. Iedereen begrijpt wel dat je niet alles hebt meegemaakt. De onervarenheid vormen ook wel de charmes van een stagiair. Vooral als hij hiervoor open staat. Door te doen alsof je alles al weet, stel jij je bijzonder kwetsbaar op.
 • Toon je humor
  Soms wordt de stagiair in de maling genomen om een stofmagneet, plintenladder of een schop-met-voetje te gaan halen bij een o andere collega. Wees beducht voor de 1 aprilgrap. Humor schept altijd evenwicht.

  Een stagiair die bij Scienta nova stage loopt moet bijzonder stevig in zijn schoenen staan. Zij vormen immers een dankbaar onderwerp van spot. Hier moet men goed tegen kunnen.

  Een stagiair die bij Scienta nova stage loopt moet bijzonder stevig in zijn schoenen staan. Zij vormen immers een dankbaar onderwerp van spot. Hier moet men goed tegen kunnen.

 • Werk twee minuten per dag over.
  Zorg altijd dat je op tijd bent en zeker niet voor het einde van de werkdag al weer weg bent. Niets is schadelijker voor de beoordeling als men de indruk alleen al heeft dat de kantjes eraf worden gelopen. Zorg dat je altijd aan de goede kant van de streep blijft.
 • Houd een eigen technologisch dagboek bij.
  Hierin kun je alle dingen die je geleerd hebt noteren. Het is niet veel werk als je het dagelijks doet maar wel ellendig veel werk als je dit aan het einde van de stageperiode doet.
 • Bel in plaats van sms, appen of mail
  Opvallend is dat de moderne student een hekel lijkt te hebben aan bellen. Een statisch toetsenbord dat geen moeilijke vragen stelt lijkt veiliger. Het is een uiterst inefficiënt communicatiemedium. Een gericht telefoongesprek is veel effectiever.

Wij leven in een moderne tijd: De moderne vorm van mobiel bellen is de fietsbel!

Geef een reactie