1430 Doordraaien van groenten en vis is voedselverspilling in het kwadraat

Vanaf 1 augustus 2014 bereiken ons berichten dat als gevolg van de import boycot die uit wraak door de heer Putin is ingesteld de oorzaak zou zijn van het doordraaien van groenten. Gelukkig is de export naar Rusland maar een klein gedeelte van onze land- en tuinbouw inspanningen. De telers grijpen dit verhaal maar al te graag aan om voor het doordraai fenomeen aandacht en daarmee steun te vragen. Het doordraaien van hoogwaardige land en tuinbouw- en visserijproducten doet gruwelijk veel pijn. Temeer omdat er 3.000km verderop veel honger geleden wordt. Onze maatschappij zit helaas zo in elkaar. De mentaliteit van de handelaren is dusdanig graaierig dat dit een moeilijk te bestrijden kwaad is.

Door per week één Hollandse schol extra te eten en meer Aziatische rommel te laten liggen, kunnen onze vissers snel weer zwarte cijfers schrijven
Door per week één Hollandse schol extra te eten en meer Aziatische rommel te laten liggen, kunnen onze vissers snel weer zwarte cijfers schrijven

Wat is doordraaien precies?
De telers bieden hun partijen op een veiling aan. Die worden door de kopers beoordeeld en later vindt er in de veilingzaal de feitelijke verkoop plaats. De kopers volgen de grote wijzer van de veilingklok die steeds een rondje linksom draait van 360 graden. De wijzer geeft de prijs aan die hoog begint en laag eindigt. Door op de knop te drukken tijdens het terugdraaien van de wijzer koopt de koper die bepaalde partij voor de prijs waarop de wijzer stilstaat. Als er veel aanbod is, zullen de prijzen lager zijn en als de vraag hoog is, bijvoorbeeld vlak voor de feestdagen, dan worden er hogere prijzen geklokt. Als het aanbod te hoog is dan zijn er onvoldoende kopers en dan gebeurt het dat de veilingklok wijzer helemaal doordraait tot zijn laagste punt. Als er geen koper is gevonden wordt het product voor een habbekrats doorverkocht als veevoer of gewoon weggegooid. Het is voor een handelaar in verse producten nooit aantrekkelijk om teveel te kopen, want dan bederft zijn voorraad.

Is het doordraaien te voorkomen?
Ja, als het aanbod afgesteld wordt op de vraag. Voor tomatentelers is het lastig om de kas tijdens een hete zomer te gaan koelen om de groei te remmen. Spuiten met een groeiremmer zoals Ethrel is ook weer niet de bedoeling. De agrariër volgt gewoon de natuurwetten.

Hollandse tomatentelers zijn hooggeschoolde vaklui die iets meer verstand van voedselveiligheid hebben dan hun vakbroeders uit Bangladesh.
Hollandse tomatentelers zijn hooggeschoolde vaklui die iets meer verstand van voedselveiligheid hebben dan hun vakbroeders uit Bangladesh

In de visserij is het aanbod wel een beetje te sturen. Niet door stil te gaan liggen met de kotter, want de hypothecaire aflossingen gaan gewoon door, maar bijvoorbeeld door bepaalde visgronden te gaan bevissen . Nederlandse schippers zijn zeer ervaren vaklui die de Noordzee als hun broekzak kennen. Zelf heb ik mee kunnen maken dat een schipper twee uur verder stoomde om 40 km verderop de via de fax bestelde 200kg kabeljauw te vangen.

Doordraaien is makkelijk te voorkomen als de producten voor de consument ook meer in prijs schommelen. De consument gaat wel op de koopjes af. Echter, het lijkt er meer op dat de supermarkten hun marge willen verbeteren met goedkope landbouwproducten dan oog te hebben voor de visserman of teler.

In de aardappelhandel bevinden zich de grootste schurken.
De vraag naar aardappelen is vrijwel het hele jaar constant en de handelaren kunnen altijd vrij aardig vooruit plannen wat er verkocht gaat worden. Desondanks zit er een schreeuwend groot gat tussen wat de boer ontvangt en wat de consument neer moet tellen. Er worden momenteel prijzen gehanteerd van € 0,02/kg voor de boer en de consument betaalt het vijftigvoudige voor. Aardappelhandel is bijna aantrekkelijker dan handel in verdovende middelen.  Een beetje inpakstation kan 25.000kg op een dag verwerken.

Inkoop inclusief transport € 0,05, verkoop aan de super € 0,65 (Bruto marge voor de super bedraagt ongeveer 40%) De inpakkers zijn per dag ongeveer € 5.000,00 kwijt aan plastic verpakkingen, salarissen, onderhoud,  afschrijving en lease auto’s niet te vergeten.

De netto opbrengst per dag bedraagt met dit rekenmodelletje: snel € 10.000,00. Daar kan geen wietteler tegenop!

Handel in aardappelen lijkt lucratiever dan de wietteelt. Het is vooralsnog een gelegaliseerde vorm van diefstal van onze boeren.
Handel in aardappelen lijkt lucratiever dan de wietteelt. Het is feitelijk een gelegaliseerde vorm van diefstal van onze boeren

Het zaagtand effect tussen koop en verkoopprijzen verstoort de marktwerking
Als de handel niet proportioneel meedaalt in de steeds terugkerende prijsfluctuaties die nu eenmaal plaatsvinden met seizoensproducten, dan wordt er juist geen extra vraag gecreëerd maar meer marge voor de tussenhandel. Doordat de prijzen kunstmatig hoog gehouden worden, blijft de vraag lager dan die zou moeten zijn.

Het wordt hoog tijd dat die proportionaliteit weer gecorrigeerd wordt en het gegraai ten nadele van de boeren en vissers eens stopt.

De volgende week gaan wij nader in op de vorming van eigen verkoopkanalen.

Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen vergroten,
maar zijn hebzucht verkleinen

Geef een reactie