1614 De NVWA maakt haar toezicht eenduidiger en stringenter?

Op 11 juli 2016 publiceerde de NVWA een haastig en reactief berichtje als gevolg van politieke druk dat men nu echt werk gaat maken van haar handhavingsbeleid. Een imago reddend bericht van een dienst die het kennelijk niet nodig vindt om haar jaarplan over 2016 te presenteren, dat altijd zo in het eerste kwartaal van dat jaar pas het levenslicht ziet. Snel actie ondernemen?

“Hoho, zo vlug gaat het allemaal niet Velzepraat”. Op 7 juli is alles officieel gepresenteerd en er geldt een overgangstijd tot uiterlijk 1 april 2017. ZZZzz…

Het lijkt wel één grote grap. Wanneer een werkgever een dergelijk schema aan zijn of haar baas voorstelt voor de invoering van een nieuwe werkmethode, dan komt er bij de meeste bedrijven per direct een vacature beschikbaar.

Wat is er eigenlijk aan de hand?
Dit verhaal over het toezicht van de NVWA is puur een reactie op de kritische geluiden die de politiek over de NVWA geuit heeft. Gewoon oude wijn in nieuwe zakken, naar mijn idee. Het ontbreken van een jaarplan voor 2016 en de oorverdovende stilte van de Inspecteur generaal Dr. Ir. H. Paul belooft weinig goeds. Wat ben ik toch een ouwe zeur.

Het persbericht rept ook over transparantheid in toezichtaanpak
Drie zaken zijn in mijn ogen belangrijk voor de verbetering van de prestaties en het imago van de Dienst:

  1. Wanneer worden alle inspectieresultaten openbaar gemaakt? Neem eens voorbeeld aan staatsecretaris van Rijn die vorige week (5 juli 2016) alle gebrekkige zorginstellingen met naam en toenaam publiceerde

Lees hiervoor mijn columns 1420 http://www.scientanova.com/2014/05/26/1420-de-nvwa-gaat-met-app-online-met-inspectieresultaten-van-lunchrooms/

Lees verder met column 1522:http://www.scientanova.com/2015/12/09/1522-het-jaarplan-2015-van-de-nvwa-beloofde-veel-beterschap/

Waarom kan van Rijn het wel en waarom moet onze eigen NVWA ruim 14 jaar over doen om iets dergelijks voor elkaar te krijgen? Onwil, ambtelijke luiheid? Vast niet. Ik weet het niet. Ik haak af.

  1. Wanneer stopt men met de ergerlijke vertragingstactieken bij de WOB verzoeken? Wachttijden van 9 tot 12 maanden zijn beslist geen uitzondering
  2. Verhoog de deskundigheid van de controleur food op het gebied van fraude detectie, verwerkingsprocessen, en grondstoffen

Onafhankelijke positie van de inspecteur opnieuw uitgevonden?
Was de inspecteur voorheen niet onafhankelijk dan? Dat riekt naar belangenverstrengeling en mogelijk corruptie. Daar geloof ik niets van. De inspecteurs zijn af en toe wat eigenaardig maar volkomen integer en onafhankelijk. Laat dat duidelijk gezegd zijn.
Men roept ook iets over de inspecteur die zich nu uitsluitend toelegt op het vastleggen van de feiten en omstandigheden. Hier is niets nieuws aan. De maatregel (lees boete) wordt toch altijd vanuit de ‘dienst’ opgelegd en daar heeft en controleur weinig vat op. Wel jammer is dat het constateren van herhaalde overtredingen losgekoppeld wordt van recidive. Hoopgevend is dat men concludeert dat de praktijk zal zijn dat men minder gaat waarschuwen en sneller zal overgaan tot het opleggen van een boete.

De bazen van de NVWA nemen zelf deel aan een illegale activiteit!
De Tweede Kamer is na een jaar heel hard werken op 7 juli 2016 voor zeven weken op reces gegaan en hebben het politieke jaar afgesloten met een volstrekt illegale activiteit in voedselveiligheids opzicht. Namelijk de BBQ die traditiegetrouw door de vleesindustrie aangeboden wordt in de openlucht van het Binnenhof. In alle kranten stonden de foto’s weer van dit openbare vreetfestijn dat geen schijn van belangenverstrengeling heeft… Het illegale hiervan is dat het een in warenwettellijk opzicht een strafbare activiteit is. Het betreft namelijk geen privé activiteit en daarom zijn alle warenwettelijke regels van kracht. Een daarvan is de ongediertewering. Die is in de open lucht volstrekt onvoldoende. Het is in de open lucht allen toegestaan om eenvoudige handelingen  uit te voeren. Het bereiden van vleesgerechten in de openlucht vleesgerechten valt daar zeker niet onder.

Een houtsplinter van een satestokje is een reëel risico voor de BBQ ganger. Hopelijk heeft men op het Binnenhof hier geen last van gehad.

Een houtsplinter van een satestokje is een reëel risico voor de BBQ ganger. Hopelijk heeft men op het Binnenhof hier geen last van gehad.

 

Mme ‘Edith’ van Volksgezondheid en Martijn van Dam van Economische zaken mogen zich wel achter de oren krabben eer zij deelnemen aan een dergelijke subversieve activiteit. Zij horen toch het goede voorbeeld te geven? Op Koningsdag worden de onwetende en vaak jonge deelnemers aan de vrijmarkten suf gecontroleerd door de controleurs van de NVWA. Of er niet een bederfelijk koekje uit Oma’s koektrommel verkocht wordt.

Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen

 

Geef een reactie