1621 Het jaarplan 2016 van de NVWA komt eraan!

Dat werd mij verzekerd door Ria Westendorp, op 6 oktober 2016 tijdens een ‘Food safety event’ in Dordrecht. Hoera. Er is nog wel wat politiek gesteggel vertrouwde het ‘Hoofd afdeling toezichtontwikkeling’ haar gehoor toe.

Voor veel ondernemers vormt een van de meest gehate 'slecht nieuws' symbolen dat er op briefpapier kan prijken.

Voor veel ondernemers vormt een van de meest gehate ‘slecht nieuws’ symbolen dat er op briefpapier kan prijken.

Normaal is de publicatie van het jaarplan zo’n drie maanden te laat en nu zijn wij 10 maanden verder. Een kleine vertraging. Zegt wel iets over de voortvarendheid van de Dienst en het ambtelijk gemak waarmee men de vertragingstactieken toepast op vele fronten. Ik word hier erg verdrietig over.
‘Risico gericht en kennis gedreven’  Was de openingszin min of meer. Het eerste begrip is een correcte constatering maar het tweede niet. Buiten wettelijke kennis bezit de NVWA niet erg veel procestechnologische en grondstoffenkennis die nodig is om juist gesjoemel met voedingsmiddelen te kunnen bestrijden en inzicht te krijgen in de vaak ingewikkelde procestechnieken. Ik praat nu nadrukkelijk over de controleurs food die min of meer aan hun lot worden overgelaten door hun eigen Dienst.

Is de NVWA de regie en het pad kwijt?
Het heeft er alle schijn van. Het kan ook bijna niet anders als je geleid wordt door twee ministeries tegelijk. EZ en Volksgezondheid. Kan de beklagenswaardige Inspecteur Generaal:  Drs. H.P. te M. nog wel de regie in deze politieke wanorde behouden? De oplossing ligt in de oprichting van een nieuw ministerie van Voedselvoorziening.

Zolang dergelijke zwembaden ook in Nederlandse vleesverpakkingen aangetroffen worden, dan neemt de NVWA voedselfraude ondanks alle mooie woorden totaal niet serieus

Zolang dergelijke zwembaden in ons supermarktvlees aangetroffen worden, dan neemt de NVWA voedselfraude ondanks alle mooie woorden zoals “meer aandacht voor productintegriteit” totaal niet serieus

De academische verkooppraatjes
Het is te prijzen dat de NVWA  op dergelijke evenementen van zich laat horen met vaak tenenkrommende presentaties. Op de sheets zien de voornemens er prachtig uit maar de boze praktijk is helaas anders. “Oh, ja er zijn wat kleine onvolkomenheden maar daar wordt aan gewerkt hoor”, wordt er haastig aan toegevoegd.

De presentatie van 6 oktober stond weer bol van de ambtelijk-academische retoriek. Wij laten u meegenieten:
+Toezichtskader
+Interventiebeleid
+Strategisch-, tactisch- en operationeel deel van de handhavingsregie
+Domeinniveau
+Naleefniveau
+Handelingsperspectief
+Waarderend onderzoeken
+Scope en concordantie
+Inspectiefocus

De prioriteiten voor 2017
Dit is een tipje van de sluier over de inhoud van het jaarplan 2017? Deze losse flodders werd het gehoor voorgehouden:
#Traceren prioriteit nu en in 2017
Men moet wel want de FvO heeft de NVWA hiervoor een gele kaart gegeven. Onderzoek uitgevoerd in juni 2015(!) en in september 2016(!) gerapporteerd…
#Actie augustus 2016 “traceren op afstand”
Als men hier ketenanalyse en borging bedoelt, prima actie. Als men hier een bureauprocedure bedoelt is het wat minder.
#Samen met de branche analyseren “waar gaat het mis”
Dit moet de Dienst alláng weten. Zij zijn toch de opsporings- en handhavende instantie of worden er slaappillen in de koffie gebruikt? Het lijkt wel of alle kennis van de ketens verloren is gegaan.
#Inzetten acties ter verbetering
Dat is het verbeterpuntenlijstje waar ieder normaal functionerend bedrijf mee werkt. Ik kan deze systematiek de NVWA van harte aanbevelen.
#Handhavingsprioriteit 2017
Dit zal vast in het jaarplan 2017 komen. De MC’s (Microbiologische Criteria Vo2073/2005) gaan het beeld bepalen van het komende handhavingsbeleid. Men is wakker geschud dor het lakse optreden rond de Legionella beheersing binnen de industrie en het onderschatten van de letaliteit van deze bacterie.  Wij merken nu al de massieve bemonsteringscampagnes die plaatsvinden in de vlees- en visindustrie en in de horeca. Voor de controleurs wordt het supermakkelijk gemaakt: Monsters nemen, in een zakje verzegelen en toedeloe.  Het micro lab en CJIB handelt de rest wel af.
#“Meer opleiding binnen NVWA op administratieve controles en traceerbaarheid”
Misser van de eerste orde. Weer een actie die naar binnen gericht is, binnen de veilige muren van de Catharijnesingel. Wel sterk dat men deze zwakte onderkent. Er zullen meer opleidingen moeten komen op het gebied van grondstoffen en warenkennis en voedingsmiddelentechnologie. Dit heb ik onderhand wel twintig keer geroepen.

De NVWA is voor het bedrijfsleven en niet andersom!
Wanneer wordt de NVWA eens aangesproken op hun slakkengang- en ivoren toren mentaliteit?
Deze overheidsdienst waant zich bijna onaantastbaar als het op reactiesnelheid aankomt. WOB verzoeken die na bijna een jaar pas beantwoord worden, bedrijfsactiviteiten stilleggen en dan met een tergende traagheid reageren op dringende vragen, terugroepacties in twee etappes uitvoeren. De publicatie van de inspectieresultaten via de lunchroom app is een paar jaar geleden gelanceerd en is nog steeds niet af. Zolang Zaandam met 70.000 inwoners daar niet op de kaart verschijnt is de informatie tool verre van volledig. Dit zijn een paar voorbeelden waarbij de verwijtbaarheid zeker niet bij het bedrijfsleven of het publiek ligt.

‘Meer aandacht voor productintegriteit.’ Eindelijk een juist trefwoord in een van de laatste presentatie slides. Daar is wel een sneller opererend ambtenarenkorps voor nodig dat de juiste kennis bezit. Mooie presentaties vallen hier nadrukkelijk niet onder.

Het aanbod van 'functionele' niet te traceren eiwitten is groot. De NVWA moet meer oog hebben voor deze leveranciers en vooral kijken of de etikettering juist is. Dit laatste lijkt geen prioriteit binnen de dienst te hebben en zet hiermee de deur open voor waterfraude

Het aanbod van ‘functionele’ niet te traceren eiwitten is groot. De NVWA moet meer oog hebben voor deze leveranciers en vooral kijken of de etikettering van het eindproduct juist is. Dit laatste lijkt geen prioriteit binnen de dienst te hebben en zet hiermee de deur open voor waterfraude

Mijn opa, die graag rozen kweekte had het soms bij het rechte eind:
“Ik heb liever een zak paardenmest dan een zak praat”

 

 

 

Geef een reactie