1633 Nieuw! Opleiding QESH manager food industry start op 2 maart 2017

Eindelijk is er een bruikbare opleiding beschikbaar waarmee binnen 4 maanden direct inzetbare QA, KAM of QESH managers* afgeleverd worden. De complexiteit van de productieketens, de wettelijke bepalingen en de overige voedselveiligheidsrisico’s die het dagelijkse beeld binnen de voedingsmiddelenindustrie bepalen, maken het bitter noodzakelijk dat een QESH manager een soort duivelskunstenaar moet zijn. Balancerend op een smeulend koord boven het inferno moet hij zich staande weten te houden en veilig de overkant zien te bereiken.

*Betekenis van de afkortingen:
QA, Quality Assurance. De manager die eindverantwoordelijk is voor alleen de kwaliteit. Tegenwoordig wordt er meer gevraagd van deze managers zoals:
KAM, Kwaliteit, Arbo en Milieu. Om de gezondheid van de medewerkers te kunnen borgen schuiven de afdelingen PZ vaak dit ook af op het bord van de KAM manager. Dan luidt de titel:
QESH, Quality Environment, Safety and Health

Op dit schilderij van Hendrick ten Oever van 1670 is te zien dat er nog geen behoefte was aan QESH managers. Je slachtte gewoon een varken in de open lucht en op de achtergrond putte een vrouw vers water uit de gracht. De slachtladder staat tegen een huis waar een groot pestkruis op staat. De bewoners leden vermoedelijk aan de pest. De kinderen splene met de volle urineblaas van het varken. Mooi speelgoed voor het traditionele foekepot

Op dit schilderij van Hendrick ten Oever van 1670 is te zien dat er nog geen behoefte was aan QESH managers. Je slachtte gewoon een varken in de open lucht en op de achtergrond putte een vrouw vers water uit de gracht. De slachtladder staat tegen een huis waar een groot pestkruis op staat. De bewoners leden vermoedelijk aan de pest. De kinderen spelen met de volle urineblaas van het varken. Mooi speelgoed voor het traditionele foekepot

Kwaliteitsproblemen kunnen zeer snel  (bijna) fataal zijn
De mislukte lancering van Samsung met hun brandende Galaxy Note 7 telefoon zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest kostbare kwaliteitscalamiteiten ooit. De moderne consument ligt inmiddels niet meer wakker van de talrijke terugroepacties die veelal terug te voeren zijn op onbenullige foutjes. Een recall kost voor een doorsnee voedingsmiddelenbedrijf snel een half miljoen euro. Dit maakt het investeren in een goede QESH manager meer dan noodzakelijk.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Iedereen met een vooropleiding op het gebied van voedingsmiddelentechnologie en die een allround QESH manager wil worden kan aan deze opleiding deelnemen. Ook diegene die op een degelijke manier opgefrist wil worden zal veel baat hebben bij deze opleiding. Wij raden bedrijven vooral aan om vanuit hun eigen kweekvijver QESH managers op te leiden. Vanuit hun praktijkervaring binnen het bedrijf hebben die altijd een streepje voor op een nieuwe instromer.

Hoe zit de opleiding in elkaar?
Met twee docenten die in vaste dienst zijn bij Scienta nova wordt met een kleine groep van maximaal 7 deelnemers intensief gewerkt in 15 lessen. De stof wordt onderbouwd door veel gevarieerde werkvormen, zoals online opdrachten, casussen, de bedrijfsexcursie, presentaties en rollenspellen. Aan het eind wordt een afsluitende toets gemaakt. De gehele lesmap wordt ook in digitale vorm aangeboden zodat de cursist de hyperlinks en zoekfuncties gebruiken kan.

Wat leert de cursist op deze opleiding?

  • Kennis over het opzetten en implementeren van een handboek volgens de principes van HACCP geldt bijna als een basisvoorwaarde voor deze opleiding. Vandaaruit wordt gekeken naar de logische digitale opbouw, het efficiënt beheren en hoe de klassieke fouten erin kunnen worden opgelost.
  • Veel juridische kennis wordt verwerkt in het wettelijke deel. De cursist wordt wegwijs gemaakt in de relevante warenwetgeving, jurisprudentie, productaansprakelijkheid en de juiste beheersing ervan.
  • De voedselveiligheidsschema’s van private partijen worden op een rijtje gezet, de kenmerken en valkuilen inclusief auditvaardigheden.
  • Uniek in deze opleiding is de aandacht voor managementvaardigheden. Een moderne QESH manager moet stevig in zijn schoenen staan om te kunnen manoeuvreren in het spanningsveld van productie, inkoop, directie en wetshandhavers.
  • De arbo- en milieuregelgeving vormen een aanvullend deel vooral voor de QESH manager.
  • De ketenanalyse en beoordeling speelt een centrale rol in deze opleiding. Vooral het onderhouden van zowel interne en externe contacten vergen contactuele vaardigheden. Die worden geoefend met realistische rollenspellen.

Wat is het niveau van deze opleiding?
Wij gaan ervan uit dat de cursist een abstractieniveau heeft vergelijkbaar met het HBO. Vooral om een goede overlegpartner te zijn naar directie en de autoriteiten is dit noodzakelijk. De statistische benadering die noodzakelijk is om sommige kwaliteitsproblemen op te kunnen lossen vergen een HBO denk- en werkniveau.

Is deze opleiding erkend?
Een accreditatie (erkenning) vanuit de overheid is uiterst kostbaar en tijdrovend. Wij kiezen voor een college van deskundigen die jaarlijks de lesstof op actualiteit en didactische kwaliteit beoordeelt. Dit college bestaat uit professionals uit de, QESH management, NVWA, advieswereld en advocatuur. Wij stellen de bevindingen van dit college jaarlijks beschikbaar aan de cursisten. De opleiding heeft al een jaar proefgedraaid, zodat alle kinderziekten inmiddels genezen zijn en de grote hoeveelheid lesstof evenwichtig over de 15 lessen verdeeld is.

Kosten van de opleiding
€ 5.500 all-in ex BTW.
Particulieren kunnen met onze hulp gebruik maken van de geldende fiscale aftrekregelingen en BTW vrijstelling die wij vanuit onze CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) erkenning kunnen verlenen.

Meer weten?
Kijk op de website: http://www.scientanova.com/opleidingen/qesh-manager-food-industry/
Mail: info@scientanova.com
T:0572 373488

Neus spreuk

Geef een reactie