1705 Symposium: Een nieuw product lanceren; van idee tot product en daarna?

 Wat kunt u doen tegen ideediefstal en recallschade?

Op 14 maart 2017 was oorspronkelijk gepland in samenwerking met Nysingh advocaten-notarissen een boeiende middag te verzorgen in Amersfoort die veel houvast kan bieden voor bedrijven die te maken hebben met diefstal van hun ideeën en hoge rekeningen als gevolg van een recall actie.

Wegens een te gering aantal inschrijvingen hebben wij helkaas dit evenement moeten annuleren.

Wij zullen u de toelichting niet willen onthouden. Vandaar dat wij de tekst hieronder voor u aangepast hebben.

Toelichting op de onderwerpen

Wat kan er fout gaan bij productontwikkeling? Mr. Cees Dekker
Een nieuw product ontwikkelen en dan tot de conclusie komen dat het niet op de markt gebracht kan worden. Ontwikkeling wordt dan een kostbaar verhaal. In een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid verkrijgen dat het product ook daadwerkelijk verkocht kan gaan worden is dan ook van belang. Waar moet u op letten en hoe pakt u dat aan? En waar moet u op letten als u samen met een andere onderneming een product ontwikkelt? Cees Dekker is kent de weg in het woud van Europese regels als het mededingingsrecht.

De ontwikkelingskosten van de Kronkels van Albert Heijn zijn beduidend lager geweest dan wat Pepsico uitgegeven heeft

Is mijn verkoopcontract wel waterdicht? Mr. Rob Klein
Bij het vermarkten en verkopen van een product over de grens is het belang te kiezen op welke manier dat wordt gedaan. Wordt er gewekt met een agent of een distributeur of doet u het zelf?. Wat u ook kiest het is altijd van belang dat de afspraken juist vastgelegd worden. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Hoe bescherm ik mijn goede ideeën? Mr. Hemke de Weijs
Kunt u een idee voor een nieuw product eigenlijk beschermen? Is het de moeite waard om van te voren verpakkingen en merken te registeren of is het een illusie dat u navolgers kunt tegenhouden? En hoeveel mag uw nieuwe product lijken op dat van een ander? Probeer uw concurrenten in ieder geval een stap voor te blijven.

Albert Heijn mocht deze pot light pindakaas niet meer verkopen van de rechter

Wie betaalt de rekening van een recall? Mr. Esther Ceulen
“Product recall is in de levensmiddelenindustrie een veel gebruikte maatregel ter beperking van schade. Wanneer ontstaat eigenlijk een verplichting om over te gaan tot recall? En welke rol speelt de overheid daarin? Wie betaalt uiteindelijk de rekening als er iets mis gaat tijdens de productie van een levensmiddel? Tot welke partijen kan de consument zich richten om de schade te verhalen? En wie draagt de uiteindelijke schadelast?

Deze kop bezorgt menig bedrijf financiele hartkloppingen

 

Een slecht luisteraar heeft aan een half woord genoeg!

 

Geef een reactie