1718 Vakantietijd is voorbij maar niet voor het informatieblad 85 van de NVWA

Heel Nederland is inmiddels ontwaakt uit de zomercoma, de regering is weer een week aan het werk na acht(!) weken vakantie, de files zijn weer gevuld en hopla wij pakken met z’n allen de draad weer op. Dat niet alle overheidsdiensten actief en scherp zijn blijkt uit een mededeling van de NVWA op haar site dat dit informatieblad herzien wordt en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 weer beschikbaar komt. De oude versie dateert van 24 oktober 2016. Hallo! Het vierde kwartaal gaat al over 3 weken in!

Dergelijke mededelingen komen redelijk slordig over en zijn vatbaar voor verbetering

Wat is het informatieblad 85?
De NVWA heeft op haar website belangrijke aanvullende informatie geplaatst die een leidraad en steun vormen voor het bedrijfsleven om de ingewikkelde regelgeving juist te kunnen interpreteren.

Zo is er het informatieblad 85. Een van de belangrijkste informatiebronnen voor de voedingsmiddelenindustrie die veelvuldig geraadpleegd dient te worden om het risico op een boete zo klein mogelijk te maken. Hierin staan de interpretatie van de microbiologische criteria van de EU verordening 2073/2005. Vooral de interpretatie van de gevaren omtrent de beheersing van Listeria monocytogenes is zeer belangrijk en lang niet even duidelijk en uniform in EU verband.

De overheid is voor de burger en niet andersom!
In het bedrijfsleven zou een medewerker die zo laks presteert een enkele reis CWI aangeboden worden. Bij de overheid wordt er kennelijk anders over gedacht en lijkt de klantgerichtheid redelijk ver te zoeken. Ik kan mij best voorstellen dat er een beetje een onderbezetting is nu men de fipronil dossiers hard aan het oppoetsen is. Ik heb de ‘Inspecteur Generaal’ nog niet met zijn vuist op tafel horen slaan dat er meer steun vanuit de overheid noodzakelijk is. Dat bewijs ligt wel keihard op tafel lijkt mij.

Veel spelfouten op de site
Bizar dat men in toenemende mate de klassieke ‘d en dt’ spelfouten kan tegenkomen op de site. Dat is toch iets wat ons op de basisschool is bijgebracht?

Ai, hoe zat het ook alweer met die rot dt?

Wat zijn de verbeterpunten?

  • De Inspecteur Generaal dient een persconferentie te geven waarin hij in duidelijke taal zijn standpunt verkondigt over de huidige manier van aanpak in met name de fipronil affaire. Dit middel is verboden. Punt uit. Dat er wat eitjes teveel uit de winkels zijn gehaald is bij nader inzien niet echt nodig geweest maar in de geest van wat men wist wel de beste maatregel, etc.
  • Laat de Inspecteur Generaal Rob van Lint uitleggen waarom zijn stuntelende adjudant Freek van Zoeren op 1 augustus 2017 in Nieuwsuur het woord moest voeren. Wellicht kan Rob meteen zijn vakantiekiekjes tonen?
  • Maak een begin met de reorganisatie en laat de buitenwereld zien dat men voortvarend te werk gaat en duidelijke verbeterpunten heeft opgesteld.
  • Start een charmeoffensief naar het publiek toe en geef het bedrijf maar gerust een schot voor de boeg dat wangedrag op het gebied van voedselveiligheid absoluut niet getolereerd wordt.
  • Stel een communicatie deskundige aan die bovenstaande punten mooi verpakt naar buiten kan brengen en in de avonduren taallessen kan verzorgen.

    Knap om in één zin een woord voor de tweede maal fout te schrijven

Het zal allemaal goed komen. Dat verzeker ik u.

Waar een wil is, is een weg. Of die begaanbaar is, is de vraag

 

Geef een reactie