1719 Er komt een minister van landbouw en VOEDSEL, zonder personeel

Een van de uitgelekte resultaten van het politiek gekonkel over de kabinetsformatie is dat er nieuwe ministers gaan komen. Aha. Een voor landbouw en voedsel! Mijn humeur werd meteen verknoeid na het lezen van de details dat deze bewindsman gewoon een papieren tijger wordt. Hij of zij krijgt geen ministerie maar kan als een uitzendkracht in de talloze vergaderingen mee piepen en zich overal mee proberen te bemoeien zonder daadkracht  en beleid uit te stralen. Rutte 3 lijkt op een congregatie van junior managers die net een cursus ‘mooi praat’ gevolgd hebben.

Gelukkig ben ik geen politicus
Politicologie is een studierichting die ik nooit heb kunnen begrijpen en ik schrijf er zelden over omdat dit zeer ver van mijn eigen vakgebied ligt. Gelukkig maar. Je zou haast denken dat politiek een serieus vak is. Het lijkt erop  dat je pas in het politieke circus kan worden toegelaten als je aan vijf basisvoorwaarden voldoet:

 • Mooi kunnen praten en speechen
 • Filmster allures bezitten
 • De waarheid kunnen vertellen maar niet alles
 • Lidmaatschap van een politieke partij, maakt niet uit welke
 • De eigen tekortkomingen (falen) kunnen verdoezelen

Het wordt hoog tijd dat men dit gerecht op het Haagse politieke menu zet (met de groeten van iemand die weet hoe je efficient een tent moet runnen)

Faillietmakend gedrag van de politici
Met stijgende verbazing neem ik de politieke processen waar die in schril contrast staan met de normale gang van zaken in het bedrijfsleven. Als een bedrijf net als het politiek bestel gerund zou worden dan is een faillissements aanvraag vrijwel onvermijdelijk. De politici houden zich als geen ander met faillietmakend gedrag bezig. Ik neem een paar feiten met u door:
1. Politici hebben tweemaal zoveel vakantie als in het onderwijs
Bijna een derde van de werktijd viert men vakantie! Oh ja, er worden wel haastig wat werkbezoeken gepland.

Kerstreces: 3 weken
Krokusreces: 3 weken
Meireces: 2 weken
Zomerreces: 8 weken
Herfstreces: 1 week
Totaal 17 weken

Er wordt maar twee dagen in de week plenair vergaderd in de Tweede Kamer. Aanvangstijd 10.00uur. De files naar Den Haag zijn dan gelukkig opgelost.

 1. Kabinetsformatie, een corrupte aangelegenheid
  Tijdens de formatieperiode die nu 180 dagen duurt, proberen alle betrokken partijen uit alle macht de mogelijke besluiten die genomen zullen worden in de komende vier jaar van te voren al te regelen. Je zou dit een politieke vorm van kartelvorming of corruptie kunnen noemen. Formatie is ook een proces om te proberen te verhullen dat alle partijen in grove mate aan kiezersbedrog plegen. M.i. strafbaar ook nog als je dit in het bedrijfsleven zou doen. Politici komen er mee weg. Men moet zich doodschamen dat het formatiegekonkel zo lang duurt. Geen enkel bedrijf kan zich permitteren om er zo lang over te doen om een ploeg managers bijeen te krijgen. Iedere HRM manager kan dit beamen.

  Dit weerspiegelt het competentieniveau van een doorsnee politicus

 1. Competentiemanagement nauwelijks merkbaar
  Kennis van zaken lijkt minder belangrijk dan het partijlidmaatschap. Zo worden de posten van de ministers verdeeld. Een handjeklap tussen beschikbare partijleden die de loyaliteitstoets kunnen doorstaan en vriendjespolitiek.
 1. Negeren van de democratisch verkregen verkiezingsuitslag
  Het doodzwijgen van de PVV of Forum voor democratie is ronduit schandalig.  Los van de bedenkelijke partijdenkbeelden en doelstellingen kan men het democratisch proces niet naar de eigen hand zetten. Dit is vergelijkbaar wanneer een directie de inspraak van het personeel negeert en vrolijk haar eigen gang gaat.

Intussen buitelen de mooie jongens van de Haagse salonkamer politiek over elkaar heen, steeds maar roepen dat zij over veertien dagen twee weken verder zullen zijn.

Politieke bedrijvigheid is efficiency op laag pitje

Geef een reactie