1722 Wat ging er mis in het fipronil schandaal en wat zijn de verbeterpunten?

Terwijl de zéér deskundige ex minister Winnie Sorgdrager met haar academische poeha onderzoeksclub in zo beschaafd mogelijke termen de politiek zal trachten vrij te pleiten van enige blaam in dit schandaal geven wij alvast een paar analyses prijs. Met de groep cursisten die de 15 weekse intensieve opleiding “QESH/KAM food industry” volgen, geven wij met veel plezier wat aanvullingen die Winnie zomaar kan overpennen in haar ongetwijfeld dikke rapport van naar schatting 300 kantjes dat zo tegen de feestdagen met veel applomb aan de Tweede Kamer aangeboden zal worden.

Deze eierboer snapt het. Gewoon trots op je eigen product zijn en volledige transparantie in de keten tonen. Chapeau!

De overheid poetst haar straatje schoon
De overheid kenmerkt zich niet alleen in reactief optreden maar weet als geen ander uitvluchten te zoeken zodat de politieke loopbanen gespaard blijven. Stel je voor dat Winnie opeens een Minister van voedselvoorziening gaat aanbevelen of de schuld bij de Rutteriaanse bezuinigingspolitiek gaat leggen. Brr, ik gruwel al bij voorbaat van zoveel doortastendheid.

Dit waren de simpele vragen die wij onze cursisten als huiswerk meegaven met daar achter samengevat hun antwoorden:

1.Waren de blokkades en vernietigingsacties noodzakelijk geweest?
Natuurlijk niet. Eieren laten zich goed invriezen en kunnen later alsnog gebruikt worden voor humane consumptie mits juist bewerkt. Maak er eventueel verwerkt dierlijk eiwit van zodat het als veevoeder gebruikt kan worden. Naar het schijnt, zijn miljoenen eieren doelloos vernietigd. Leg dit maar eens uit aan de inwoners van Afrika. Verspillende voedselarrogantie ten top ingegeven door chemofobische fantoomangsten.

2.Wat valt je op aan de tijdlijn?
De eerste publicatie van de NVWA kwam op zaterdag 22 juli en de tweede trap van de recall op 25 juli 2017. Terwijl de NVWA van ieder bedrijf eist dat men binnen 4uur de volledige recall kan optuigen houden zij zich niet aan hun eigen richtlijnen. Bij het Salmonella schandaal is dezelfde fout gemaakt. Het onderzoek door het bureau Risicobeoordeling is veel te laat gestart. De Belgische waarschuwing in 2016 en die van de anonieme tipgever zijn genegeerd door de NVWA die ondertussen de kop in het zand stak. Intussen kon het bedrijf Chickfriend gewoon doorgaan en bleef het IKB (Integrale Keten Beheersing) doorslapen. Deze club houdt zich bezig met het kwaliteitsbeleid in de pluimvee vleessector. Het is op z’n zachtst gezegd een rammelend kwaliteits schema die meer professionaliteit tentoon mag spreiden.

3.Het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek door de Raad van Veiligheid lopen nog. Wie is volgens jou aansprakelijk voor de schade?
De pluimveehouders zijn primair aansprakelijk voor de schade die dit op hun beurt door moeten claimen naar Chickfriend en mogelijk IKB. De laatste heeft als certificerende instantie geen toetsing uitgevoerd (leverancierbeoordeling) en heeft de leden verzuimd te informeren.

Deze eierboer staat met beide benen op de grond en is trots op wat hij gepresteerd heeft. Dat kan het IKB niet zeggen.

4.Wat zijn verbeterpunten voor de overheid?
Keurmerken accreditatie toetsen en het IKB opnieuw beoordelen.
De NVWA een communicatietraining geven hoe een crisis eenduidig naar het publiek gecommuniceerd kan worden zonder economische onrust te zaaien.
Klachtenprocedure bij de NVWA herzien.
Monitoringsschema’s op pluimveeproducten herzien.
Vakantie werkroosters bij de NVWA aanvullen met piketdiensten die door competente medewerkers uitgevoerd worden.

5.Wat zijn verbeterpunten voor de pluimveehouders?
Zelf een voedselveiligheidsschema optuigen dat gebaseerd is op FSSC 22.000. De Nederlandse consument duidelijk de verbeterpunten laten zien door het IKB aan de kant te zetten of zelf een onafhankelijk kwaliteitsorgaan in het leven te roepen.

De coderingen op de eieren openbaar te maken en niet in het geheim te coderen. Dit heet ketentransparantie en bevordert het voedselvertrouwen. De vlees- en zuivelsector hanteren deze openheid al jaren.

Wessels maakt geen geheim van zijn codenummer. Die mag iedereen weten. Onbegrijpelijk dat er anno 2017 zoveel schimmigheid heerst in de pluimveesector

6.Wat is de waarde van het IKB-ei nog?
Die is tot nul gereduceerd.

7.Wat zijn voor jou ontbrekende acties die genomen hadden moeten worden?
Als de Nederlandse pluimveesector zo goed is als men nu beweert en daar is alle schijn van, dan dient de keten meer transparantie te moeten tonen en te eisen door de herkomstaanduiding van alle pluimveeproducten op het label te vermelden bij de consument en de horeca te verplichten deze vermelding ook op de menukaart te zetten. Het consumenten vertrouwen en schade in deze sector kan zo het snelst worden terugverdiend.

Ondanks de knulligheid van de Brexit onderhandelingen weten de Engelsen wat keten transparantie is. Zelfs op samengestelde producten als gehakt wordt de herkomst van het vlees duidelijk vermeld. Terwijl dit niet eens hoeft volgens de politieke Brusselse kermisgangers. Onze vleesindustrie vindt dit te gecompliceerd. Dit gaat een staartje krijgen. Onderzoek volgt.

Aan Winnie Sorgdrager het verzoek om eindelijk het startschot voor de reorganisatie bij de NVWA te geven en wat pagina’s blanco te laten in haar rapport. Daar kunnen de vakantiefoto’s van de Inspecteur generaal Rob van Lint meteen ingeplakt worden. Dat staat beter in het rapport dan het gebruikelijke politieke gekraai.

Een haan mag kraaien maar het is de hen die de eieren legt!

(Margaret Thatcher)

 

Geef een reactie