1801 Voedingsmiddelentechnologie opleiding; het beste wapen tegen voedselonveiligheid!

Al 6 jaar starten wij tweemaal per jaar in Raalte met een nieuwe leergang Praktijk toepassingen Voedingsmiddelentechnologie met een groep deelnemers van maximaal 8 personen.

Deze 15-weekse opleiding is zeer onderscheidend op 9 punten:

 1. Actualiteit van de lesstof. Per leergang zijn er updates
 2. Kleine groepsgroottes van maximaal 8 deelnemers
 3. Lessen worden verzorgd door docenten die in dienst zijn van Scienta nova
 4. Bordaantekeningen krijgen de deelnemers als PDF meteen mee op hun stick
 5. Jaarlijks wordt de lesstof getoetst door een college van deskundigen
 6. Tijdens de les vinden twee bedrijfsexcursies plaats waar de hele lesstof zo’n beetje aan de orde komt
 7. Er worden korte video films vertoond die de lesstof feilloos ondersteunen
 8. Tijdens de lessen is er ruimte voor korte practicumproefjes

De cursisten staan in de rij om deze opleiding te volgen. Net als voor deze visafdeling die alleen kwaliteit verkoopt

Wat zijn de doelstellingen van deze opleiding?
Deskundigheidsbevordering op de werkvloer. Dat is het enige middel om de voedselveiligheid op een professionele manier te kunnen borgen. Doordat medewerkers die ‘iets’ doen met voedingsmiddelen kunnen begrijpen waar zij mee bezig zijn, slaat vaak de vonk over zodat zij hun verworven kennis zelf gaan bijhouden. Dat doet men niet door de Libelle beter door te lezen maar om de juiste vragen te stellen aan hun leidinggevenden en collega’s. De betrokkenheid van de medewerkers in het bedrijf wordt dan ook zeer groot. Men realiseert zich dan opeens dat de storing van de inpakmachine (zoals het perforeren van de verpakkingen) wel eens tot een zeer dure terugroepactie kan leiden. In hun jaarlijkse training heeft men gehoord dat zo’n calamiteit snel €250.000 gaat kosten. In zo’n geval wordt de inhoud van het kerstpakket van 2018 een stuk minder of er moeten collega’s afvloeien in het ergste geval.

Wat wordt behandeld in de opleiding?
De lesstof is in vier autonome blokken verdeeld:

 1. Grondstoffen en warenkennis
 2. Technologische bewerkingen
 3. Voedselveiligheid
 4. Sensoriek en spijsvertering

Wat is het niveau van de opleiding?
Deze opleiding wordt op MBO-HBO niveau gegeven. Er worden huiswerkopdrachten meegegeven waar aan gerekend moet worden en die veel eigen inzicht en initiatief verwachten van de deelnemer. Er zijn 1.001 oefenvragen beschikbaar die synchroon door de hele lesstof heen gaan. De opleiding is niet geaccrediteerd, het betreft praktijkonderwijs. De kwaliteit wordt geborgd door een college van deskundigen en door ons eigen kwaliteit managementsysteem. Een deelnemers heeft geen specifieke kennis van schei- en natuurkunde nodig. Dat wordt wel op eenvoudige wijze begrijpelijk uitgelegd. De enige instroom eis is dat de deelnemer ‘iets’ doet met voedingsmiddelen.

Onze lesstof is keruig bijgewerkt en bevat geen achterstallig onderhoud

Inhoud van blok 1
De vijf bouwstenen van alle voedingsmiddelen worden behandeld. Eiwitten, koolhydraten, vetten, mineralen en water. Deze vijf chemische componenten bij elkaar opgeteld vormen altijd 100%. Zo berekenen wij het vochtgehalte van het zakje chips door de voedingswijzer door te rekenen. Die bedraagt bij benadering slechts 3%.

In dit blok worden de technologische eigenschappen uitgelegd van deze vijf componenten. De hele E-nummerlijst wordt doorgenomen en er worden vooral veel praktijkvoorbeelden gegeven. Er is genoeg ruimte om vragen van de deelnemers te beantwoorden. De docenten hebben alle jarenlange ervaring (minimaal 10 jaar) in de voedingsmiddelen branche. Het laatste deel van dit blok bevat de module levensmiddelenmicrobiologie

Inhoud van blok 2
Hierin worden de technologische handelingen uitgelegd die allemaal tijdens een fabricageproces kunnen plaatsvinden. Verhitten, koelen, malen, mengen, zuiveren en scheiden zijn de belangrijkste processen die de deelnemers in hun werkveld meemaken. Al deze processen moeten ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen:

 • Lekker smaken
 • Houdbaar zijn en veilig
 • Mooi uitzien
 • Goedkoop zijn

Dat zijn zo’n beetje de hoofddoelstellingen van een voedingsmiddelentechnoloog.

Inhoud van blok 3
Voedselveiligheid vormt de rode draad van dit blok. De bovenwettelijke voedselveiligheidssystemen worden uitgelegd en de echte wetgeving wordt efficiënt in kaart gebracht. De handhavings strategieën van de NVWA worden benadrukt en ook de talloze foefjes van voedselfraude. Kennis die bij de NVWA grotendeels ontbreekt. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatietechnieken en ook de misleiding trucjes die overal op de werkvloer voor het oprapen liggen.

De opslagcondities van dit hooi of gras levert de boer aanzienlijke risico’s op die in de voedselketen ongetwijfeld merkbaar zijn

Inhoud van blok 4
Voeding en gezondheid vormen de rode draad in dit blok. Wat doen vetten  en mineralen in jouw lichaam? Waar kun je ziek van worden? Hoe werken de allergenen precies, en waarom werken afvaldiëten zo matig? Vanuit het verschijnsel bruinvet worden de honger- en verzadigingshormonen behandeld. Die vormen de sleutel voor een gezond leven. Tot slot wordt uitgelegd hoe de deelnemers zelf sensorische testmethodes kunnen ontwikkelen om de eindcontrole van de producten van hun werkgever te kunnen optimaliseren.

Vernieuwing van de lesstof is ons sterke punt
Bij het reguliere hoger onderwijs vormt het niet bijhouden van de lesstof een ware plaag. De docenten worden niet gedwongen om continu de lesstof en hun eigen vakkennis bij te werken. Vooral op het gebied van wetgeving en praktijkvoorbeelden wil het nog wel eens mank gaan. Wij stoppen geregeld veel tijd in ons lesmateriaal en het komt regelmatig voor dat de cursisten tijdens de leergang lesstof aanvullingen meekrijgen die uiteraard in de volgende leergang verwerkt worden.

Wij noemen een paar aanvullingen op voor de leergangen in 2018:
Nieuwe raffinage technieken van plantaardige oliën. Sinds medio 2017 zijn de producenten verplicht om bepaalde giftige esters uit met name palmolie te raffineren. Dit heeft nogal wat raffinaderijen op de kop gezet omdat er nieuwe vooral thermische scheidingstechnieken ingevoerd moesten worden. Hoe olieraffinage in zijn werk gaat en welke voedselveiligheidsrisico’s er bij komen kijken behandelen wij in blok 1.
Conservering met behulp van faagbesmettingen. Een bekende techniek uit het Oostblok ter vervanging van de gangbare antibiotica (Lees: desinfectiemiddelen) Blok 1 microbiologie.
Chemische reactie van het illegale vleeskleuringsmiddel Koolmonoxide. Bij de tonijnverwerking wordt dit veel toegepast en wij vertellen meteen hoe je deze fraude kunt detecteren in het laboratorium.
Enzymtesten door middel van guajucol of O-Tolidine reacties. Dit is een essentieel ingrediënt om verhittingsprocessen te valideren. Wij leggen uit hoe deze middelen werken en waar ze verkrijgbaar zijn.
De Listeria monocytogenes beheersing in de ready to eat en ready to heat producten wordt op een eenvoudige manier uitgelegd. Hierbij worden de nodige kanttekeningen geplaatst bij het Informatieblad 85 die de NVWA hanteert om de bedrijven veel angst aan te jagen. Deze nieuwe inzichten behandelen wij in blok 3.

Deze walnoten die zwarte schimmelplekken vertonen bevatten chemische stoffen waar iedereen bang voor hoort te zijn

De angst voor chemische stoffen in onze voedingsmiddelen wordt nader toegelicht met veel voorbeelden in blok 4 wanneer wij de toxiciteit gaan uitleggen. Hoe ver is het met het onderzoek naar Glyfosaat? Het wondermiddel voor luie boeren dat onlangs weer een gedoogvergunning kreeg van de EU bonzen voor 5 jaar.

Ga jij ervoor? Wij ook!

Na het volgen van deze opleiding worden de kansen op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Daar hebben wij veel referenties over.
Voor meer informatie kun je deze link aanklikken:

http://www.scientanova.com/opleidingen/pt-vmt/

We kunnen alles wat geschreven is vernietigen. Ontschrijven is onmogelijk

Geef een reactie