1814 LTO, word eens wakker en behartig de échte belangen van onze boeren!

Terwijl de zonaanbidders en professionele luiaards de klimaatopwarming breed omhelzen, zijn er met de recente hitteperiode van de zomer van 2018 de boeren niet erg gerust op de continuering van hun eigen bedrijf. Duizenden liters dieselolie zijn er verstookt om zelfs in de traditioneel natte polders de gewassen te beschermen. En de voorzitter van de LTO Marc Calon maar roepen dat de boeren maar ’s-nachts moeten gaan sproeien. Haha. Dat deden ze alláng meneer Calon.Dan wordt er financiële staatsteun gevraagd, die terecht afgewezen wordt omdat de droogte nu eenmaal tot de bedrijfsrisico’s behoort. Het is hard maar waar. Bovendien is steun vanwege de NMA regels verboden. Daar staan redelijk hoge boetes op. Uiteindelijk komt er een lijst dikdoenerige lapmiddellen van Minister Schouten dat de boeren de steunsubsidies eerder gaan ontvangen en dat zij een kredietverlengingsbrief kunnen krijgen die zij naar de banken mogen sturen voor overbrugging. Wat een flauwekulmaatregelen. Oh ja, ze mogen ook mest langer uitrijden op het land en ook na september nieuw gras inzaaien…Jottem!

De productieprijs van deze zak ligt om en nabij de 10cent. Het is niet verwonderlijk dat de boeren koken van woede vanwege deze structurele inkomstenderving. Het is niet goed te praten dat de prijs minimaal 20X over de kop gaat

“LTO content met de droogtemaatregelen Schouten”
Kwaakt de website van de LTO op 7 augustus 2018 haar leden toe. Men moet zich schamen met deze perverse borstklopperij met een grootspraak waarin de dode mussen aangeprezen worden waarmee de boeren zogenaamd blijgemaakt worden.

De LTO slaat de plank volledig mis naar hun leden toe
Het gaat erom dat de solvabiliteit van de boeren voor de langere termijn versterkt wordt en niet de kortstondige liquiditeit met dergelijke flutmaatregelen. Het wordt hoog tijd dat de LTO opkomt voor de échte belangen van zijn boeren voor de langere termijn en een keer uit het Haagse pluche stapt. Die blijven woest op hun belangenorganisatie en volkomen terecht!

Met welke steun zijn de boeren werkelijk gebaat?
Het zou de LTO sieren als zij eens werk maken van de eerlijke prijsvorming voor de deelnemers in de primaire sector. Momenteel werken veel boeren rond of dik onder de kostprijs. Hierdoor kunnen ze geen reserves opbouwen en zijn zij nooit opgewassen tegen dergelijke bedrijfsrisico’s als een droge zomer. Een boer die een eerlijk inkomen heeft, kan ook de oogstverzekering betalen, sproei installaties aanschaffen, nieuwe teeltmethoden introduceren en investeren in moderne procesapparatuur.

De tussenhandel en commissionairs zijn de ‘fat cats’ in dit geheel
De prijsvorming van de aardappel is het meest schrijnende voorbeeld uit de hele agrosector. Prijs die de boer ontvangt ligt als hij het goed doet rond de 8 tot 15 cent en in de winkel liggen de afgestofte en verpakte aardappelen voor € 2,00 in de winkel. Dit is door niemand goed uit te leggen. In dit gat moet de LTO springen en daarmee aantonen dat zij het lef hebben om namens hun leden een vuist te maken door bodemprijzen af te spreken. Uiteraard moeten wel de regels van de NMA gerespecteerd worden en moet er altijd sprake blijven van eerlijke concurrentie. Het zal snel duidelijk worden dat voedingsmiddelen niet een onderdeel zijn van de basis levensbehoeftes maar eerder speculatiemiddelen voor de handelaren en commissionairs die met de dag nóg vetter zullen worden.

De voedingsmiddelenindustrie verhogen de prijzen, waarom de boeren niet?
Zo’n beetje alle sectoren binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn prijsverhogingen aangekondigd. De brouwers vanwege een tekort aan gerst, de bakkers vanwege schaarste aan goede granen, de zuivelindustrie wegens dalende productie, de suikerindustrie wegens dalende opbrengsten per ha. De detailhandel zal er wel weer zwaar tegenin gaan met het CBL in de frontlinie maar de voedingsmiddelenindustrie is iets minder ongeorganiseerd als de primaire sector zodat de prijsverhogingen wél doorgedrukt kunnen worden.

Een boer is georganiseerd als een kruiwagen vol met kikkers
Heb ik veertien jaar geleden al geroepen. http://www.scientanova.com/2004/05/12/419-boeren-zijn-georganiseerd-als-een-kruiwagen-vol-met-kikkers/

Dit is juist de hoofdtaak voor een belangenorganisatie als het LTO.

Verbetersuggesties voor de LTO
Het is natuurlijk niet altijd kommer en kwel bij de LTO. Zij doen best veel goede dingen:
Centrale inkoop, teeltbegeleiding en delen van kennis zijn een paar sterke punten waar iedereen profijt van heeft.

Dit zijn onze suggesties om de boeren écht op lange termijn te helpen in hun bedrijfsvoering.

  • Een onafhankelijk kostprijs adviserend instituut oprichten die de landbouw kostprijzen gaat vaststellen en daarmee de minimumprijzen voor de boeren. Het mag beslist geen kartelclub worden en de onafhankelijkheid moet goed geborgd worden aan de hand van een integriteitsstatuut met een gedegen Raad van toezicht.
  • Strategische studies faciliteren over de voedselvoorziening in het algemeen. Vergelijk dit maar met Intituut Clingendael die voor Ministerie van Defensie allerlei foute oorlogsstrategieën aan het bedenken en analyseren zijn. Onze Minister van Landbouw, Carola Schouten zou er ook wel baat bij zo’n strategische denktank hebben. Het soms apocalyptische karakter van het weer maakt het noodzakelijk om strategisch na te denken en maatregelen te nemen om de voedselvoorziening van ‘Nederland B.V.’ op de lange termijn veilig te stellen
  • Landbouw lobby in Brussel blijven ondersteunen en daarmee de hardwerkende volksvertegenwoordigers van het Europese parlement. Die zaken niet alleen aan onze eigen Minister overlaten die braaf aan de Brusselse leiband moet blijven lopen.
  • Het reguleren van de GMO beleid bij de teelt van de gewassen. Dit is een regelrechte bedreiging van onze biologische landbouw die de vraag nauwelijks aankan. De grootste groeimarkt in de agrosector maar ook het meest fraudegevoelig.

Voor de voorzitter Marc Calon is er genoeg werk aan de winkel om de belangen van zijn leden professioneel te behartigen.

Een stap achteruit nadat je een verkeerde afslag hebt genomen is altijd een stap in de goede richting

Geef een reactie