2101 Nieuwjaars profetieën voor 2021

Graag sluit ik mij bij de andere 17.478.659 voorspellers aan om in het koffiedik te kijken van het komende nieuwe jaar 2021. 2020 gaat de geschiedenisboeken in waar internationaal vooral op sociaal en economisch gebied zeer veel ‘real time’ experimenten zijn uitgevoerd. Het enige goede argument dat beleidsmakers kunnen uiten is dat men gewoon niet weet wat men moet doen om de bevolking door de Corona crises heen te helpen. Desondanks heeft het Covid-19 virus vrijwel ongehinderd zijn biologisch evangelisatiewerk kunnen doen.

Het is te hopen dat de economie geen blijvende schade ondervindt van de beheersingsmaatregelen van de COVID-19 pandemie. Dit ei is ondanks zijn val redelijk ongeschonden gebleven.

Dit alles heeft één groot voordeel opgeleverd: Wij weten nu dat een virus een alledaags ‘ding’ is dat zeer veel verschillende ziektebeelden kan oproepen, variërend van lichte jeuk tot ernstige terminale longaandoeningen.

De voedingsmiddelenindustrie wordt terecht gezien als een strategische sector. Is de voedselveiligheid niet in het gevaar nu? Ik ben er niet gerust op, vooral omdat de handhavingsdruk van de NVWA en de externe private controles (ook wel audits genoemd) vanaf maart 2020 tot een minimum zijn gereduceerd. Hierop heb ik mijn klooivoedselmatrix aangepast. Deze is te vinden op deze website. Let op, hier hoort wel een toelichting bij die ongeveer 8 uur in beslag neemt. Dit noemen wij ook wel een opleiding.

Voorspellingen voor 2021

Dergelijke ‘smeerlapperij’ van dit horeca tafeltje moet straks tot het verleden horen
 1. Er zullen veel onderzoeken en evaluaties gepubliceerd worden over de internationale aanpak en effectiviteit van de Covid-19 pandemie. Vooral de handelswijze en besluitvormingstrajecten van kabinet Rutte 3 zal uitgebreid onderzocht worden. Hierbij zal pijnlijk duidelijk worden wat de drie kernkwaliteiten zijn van een uitvoerend politicus:
  #Nauwelijks enig inhoudelijk verstand van zaken hebben
  #Goed kunnen liegen
  #Aan een chronisch geheugenverlies lijden
 2. Veel voedselschandalen zullen aan het licht komen in verband met de ‘re-sourcing’ van onze voedingsmiddelen. Handelaren zijn vaak 10 keer slimmer en sneller dan de handhavende autoriteiten als het aankomt op het beschermen van hun afzet. Er zullen vreemde logistieke kanalen en het gebruik van ongebruikelijke ingrediënten zichtbaar worden. De klooivoedselmatrix zal helaas op veel punten bevestigd worden. Deze matrix is te downloaden op deze site:
  https://www.scientanova.com/klooivoedsel-matrix/
 3. De hygienecode voor de horeca zal als eerste worden herschreven waarbij de belangrijkste aanvullingen op doodgewone hygiëne ingevoerd kunnen worden. De lock down vakanties waar de Horeca onder gebukt gaat, kunnen mooi gebruikt worden om de procedures aan te scherpen en de wereld te laten zien dat men vooral pro actief bezig is en niet reactief zoals de politiek. Dit zijn een paar suggesties:
  #Desinfectie van eet- en drinkgerei
  #Spoelprotocol voor cafés voor de bierglazen, inclusief desinfectie
  #Luchtkwaliteit inclusief het aantal zwevende deeltjes per m3 zal gedefinieerd worden
  #Toilet- en wastafelhygiëne zal aangescherpt worden waarbij ondermeer de luchtdrogers verboden worden
  #Invoering van een gezondheidsverklaring voor alle medewerkers die met voedingsmiddelen direct en indirect in contact komen
  #Validatie van de schoonmaak- en reinigingsprocedures
  #Validatie van de verhittingsapparatuur zoals bak- en stoomovens
 4. Het vaccinatie programma zal met veel tam tam één dag eerder starten dan de 5 weken geleden voorspelde 8 januari. Hierdoor zullen de politici op redelijk goedkope wijze victorie kraaien zonder enige zelfschaamte te tonen door naar de omringende landen te kijken en het gebrek aan politieke steun naar de zorgsector toe. (Weet u nog? Toen de politici op 12 augustus 2020 uit de 2e Kamer wegrenden om de goedkeuring van een motie voor loonsverhoging van het zorgpersoneel onmogelijk te maken)
 5. Afgestudeerden van het HBO onderwijs zullen hun diploma’s in 2021 en 2022 gewoon cadeau krijgen. Hierdoor kopen de onderwijsinstellingen hun gebrekkig onderwijs en daarmee hun eigen brevet van onvermogen tijdens de Covid-19 crisis af. Gelukkig zijn er uitstekende post HBO opleidingen beschikbaar. Ahum.
 6. De Horeca en evenementen branche gaat in februari 2021 naar mijn mening terecht tekenen van collectieve ongehoorzaamheid vertonen als de tweede lockdown verlengd gaat worden. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom deze bedrijfstakken zo hard gestraft worden omdat men na de eerste lockdown veel eigen maatregelen invoerde om de veiligheid van de bezoekers te borgen. Kuchschermen, minder tafels, registratie- en reserveringsplicht ten spijt. Een Horeca ondernemer die technisch al 200% failliet is zal zich nergens aan storen. Van een kale kip valt niets meer te plukken.
 7. De garnalensector zal weer negatief in het nieuws komen. Vooral de buitenlandse pellerijen zullen voor de nodige ophef zorgen. Marokko is al bijna een jaar dicht. Nu worden de Hollandse garnalen handmatig gepeld in het voormalig Oostblok en buiten de EU.  Hiervoor moeten de garnalen tijdelijk extra geconserveerd worden met de gebruikelijke conserveermiddelen. Dit is bij wet verboden omdat dit onder de noemer decontaminatie valt.
 8. De prijzen in de Horeca zullen sterk stijgen. Ik schat met zeker 30%. Zie dit maar als een overlevingstoeslag. Immers, wij hebben met z’n allen veel geld bespaard de afgelopen 9 maanden.
 9. De bekende begroetings drieklap zoen waar de Nederlanders om bekend staan zal teruggebracht worden tot hooguit één al of niet gecombineerd met een knuffel. Mannen zullen wellicht de knokkel kneuzende vuistklap handhaven. Staat lekker stoer ook nog.
 10. Veel reis- en vakantieoperators zullen op subtiele wijze de vaccinatieplicht in gaan voeren als belangrijke levervoorwaarde. Iets wat naar mijn mening volstrekt verboden is. Je DNA profiel afstaan is wellicht nóg een stapje verder waar de ziektekostenverzekeraars meer dan royale belangstelling voor zullen hebben.
Rauwe tartaar eten met een besmet bestek in de horeca is dobbelen met de duivel

Ondanks deze zwartgallige voorspellingen wil ik al mijn trouwe lezers vooral een beter 2021 toewensen en van harte de hoop uitspreken dat het rampjaar 2020 snel de prullenbak in kan.
Dit nieuwe jaar biedt voldoende kansen voor nieuwe omgangsvormen, denkbeelden en strategieën.

The way to get started is to quit talking and begin doing

(Walt Disney, 1901 – 1966)

Geef een reactie