2105 Het Covid-19 spook in relatie tot de varkenpest

De persconferentie van 23 maart laat duidelijk zien dat de politiek verachtelijke spelletjes speelt met de kiezer. Toezeggingen die M. Rutte deed twee weken voor de 2e Kamer verkiezingen over het openen van de terrassen zijn weer ingetrokken onder luid gekrakeel over hoe erg en moeilijk Mark dit zelf allemaal vindt. Oh, ja, we mogen een uurtje later opblijven (en een uurtje korter slapen) omdat de zomertijd op 28 maart 2021 ingaat. Intussen worden hele bedrijfstakken zowat weggevaagd en de weg terug naar normaal wordt pas in 2031 verwacht naar mijn idee. Kiezersbedrog? De politici baseren hun beslissingen op verkeerde informatie en kijken vooral af wat het buitenland, lees Duitsland doet. Spieken heette dit in mijn HBS tijd.

Veel horeca ondernemers en middenstanders voelen zich geknakt door het paniekerige overheidsbeleid. Herstel zal zeer lang duren, tenzij er nog miljarden extra gespendeerd worden

Het aantal besmettingen is een uitkomst dat NIETS zegt
Dit getal wordt als een absolute waarde bestempeld terwijl het afhankelijk is van nogal veel variabelen die men gemakshalve niet noemt.
De dagelijkse statistieken over de besmettingscijfers vertonen één groot manco. Het percentage besmettingen gerekend over de getesten. Als opeens door een of andere televisiecampagne heel veel mensen zich laten testen dan zijn er absoluut meer positieven gemeten. Op sommige dagen wordt er minder getest dan andere. Veel bedrijven zijn overgegaan op het dagelijks testen van hun eigen personeel met als gevolg een toename van het aantal verplichte positief meldingen
De commerciële testlocaties schieten als paddenstoelen uit de grond en met advertenties wordt de bevolking opgeroepen zich te laten testen. Ook wordt steeds meer geschermd dat men met een negatief testresultaat meer mag ondernemen, zoals reizen met het vliegtuig en deelname aan allerlei evenementen. Bij het verlaten van de teststraat kan men al besmet kan raken door een snottebellende kleuter die voorop in het fiets kinderstoeltje zit.

Hoe onbetrouwbaar zijn de Covid tests?
Nergens hoor je iets hierover. Het wordt hoog tijd dat de media hier aandacht aan gaan besteden. Testen blijft mensenwerk. Hoe diep wordt het wattenstaafje in de neusholte gestoken? Wat is de flora op dat moment in die neusholte? Het maakt veel uit of je pas je neus gesnoten hebt of dat er oud snot is opgehoopt, vol met bacteriocide stoffen zoals de lichaamszouten en niet te vergeten het enzym Lysozym dat ook in ons traanvocht zit om te voorkomen dat ons oog uit het hoofd wegrot.
Iedere redelijk geschoolde QESH manager in de voedingsmiddelenindustrie weet dat de betrouwbaarheid van iedere testmethode 100% geborgd moet zijn. Analyses moeten bij voorkeur onder accreditatie uitgevoerd worden. Dit houdt in dat het lab een officiële methode hanteert dat aantoonbaar gecontroleerd wordt op juistheid.  Er zijn verschillende Covid-19 testmethodes voorhanden en legio testkits commercieel verkrijgbaar. Zijn deze wel gevalideerd? De geleerden spreken over een klinische validatie. Wat zijn daar de uitkomsten van?  Het publiek gaat er klakkeloos van uit dat de uitslagen 100% betrouwbaar zijn. Ik vermoed dat de sneltests niet hoger zullen scoren dan 50%.

Er zijn 4 testmethodes momenteel in omloop met allemaal een tot nu toe een onbekende betrouwbaarheid:
1.De PCR (Polymerase Chain Reaction) test. Hierbij wordt het kleine beetje DNA dat in het monster afgenomen wordt, vermeerderd door een reproductietechniek dat gebaseerd is op de natuurlijke manier het DNA in een cel dupliceert. Met RNA en dergelijke. Deze test duurt enkele uren tot meerdere dagen en lijkt het minst onbetrouwbaar. Men vergelijkt de gevonden code met wat bekend is van het Covid-19 virus.
2.De LAMP (Loop mediated isothermal AMPlification) test geldt als een snelle testmethode. Duurt een paar uur. Deze is ook gebaseerd op het opsporen van kenmerkende stukjes genetisch materiaal.
3.De antigeen sneltest. Prijs varieert van €7 tot €69! Deze test is minder gevoelig dan de eerste twee methodes, hetgeen impliceert dat de test ook minder betrouwbaar is. Ook hiervan is het interessant om het validatierapport in te zien. Het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft aan dat er tussen de 0 en 33% foute uitslagen kunnen voorkomen en werkt alleen goed als de virale belasting erg hoog is. Het werkt dan voor personen die koortsig rochelend de teststraat binnenstrompelen. Tja, dat geldt ook voor de alcohol ademanalyse test. Zie punt 4. Deze testmethode zal heel veel vals positieve uitslagen opleveren omdat er bij vaccinatie altijd het verdachte DNA materiaal aangetroffen kan worden. Ook antigenen kunnen deze codes bevatten. Op deze manier zullen de kakelende en risico mijdende politici Nederland BV nóóit vrijgeven.
Het heeft er alle schijn van dat naarmate het inentingsprogramma vordert er méér positieve tests zullen verschijnen, terwijl de ziekenhuisopnames stabiel blijven en de oversterfte gelukkig weer normaal is.
4.De ademtest. Deze experimentele test meet de gasvormige stoffen die men uitademt en meet veel parameters met verschillende sensoren. Dit levert een vingerafdruk op (puntenwolk) waarbij een zelflerende algoritme berekent of de test positief of negatief is. Deze is helemaal supersnel. Als deze net zo onbetrouwbaar is als de ademtest voor de alcoholcontroles dan rammelt deze test aan alle kanten.

Veel gegevens over de betrouwbaarheid van de testen zullen achter klinische deuren verborgen gehouden worden, vergelijkbaar met de ondergrondse activiteit van deze voorjaarsmol

Wat is de vergelijking met de varkenspest?
De Afrikaanse varkenspest is een zéér besmettelijke virusinfectie waartegen nog geen vaccin is ontwikkeld. Voor de klassieke varkenspest wel. Toch geldt er een non-vaccinatiebeleid in Europa omdat gevaccineerd varkensvlees antistoffen bevat van dat virus zodat niet vastgesteld kan worden of het dier positief of vals positief was. De export belangen wegen kennelijk zwaarder dan het belang van het dier.
Als wij dit gegeven doortrekken naar het testbeleid voor het Covid-19 virus (testmethode 3 en 4) zien we precies hetzelfde. Dit houdt ook in dat de antilichamen ook een positief testresultaat kunnen opleveren. Deze kunnen afkomstig zijn van de inenting of van het feit dat een persoon ongemerkt het virus heeft opgelopen en doormiddel van zijn eigen immuunsysteem ongemerkt bestreden heeft.
Het Corona orakel in de vorm van het zéér deskundige OMT (Outbreak management Team) kijkt alleen maar naar de positieve tests en fluistert allerlei semi wetenschappelijke kul in de oren van de politici die door hun chronische gebrek aan kennis in paniek het land nóg verder op slot gooien. Dit noemt men ook wel het manipulatieve karakter van de wetenschap.

De economische schadepost is enorm
Winkelstraten worden opgeruimde stille looproutes
Hele bedrijfstakken die van de fysieke winkels afhankelijk zijn zullen gedecimeerd worden. Zodra de overheids steunmaatregelen afgelopen zijn, zijn de middenstanders afhankelijk van de vrije markt om de financiën te regelen. De fiscus zal de touwtjes aan gaan halen en dan zullen de banken zichzelf ontmaskeren als de hufters van de maatschappij door veel ondernemers onder ‘bijzonder beheer’ te plaatsen. Immers, geld uitlenen is hun verdienmodel. De grootte van de leaseauto en bonus zijn voor veel bankmanagers belangrijker dan het welzijn van de klant.
Meer schade dan WOII
Economen becijferen al dat de totale schade in Europa reeds groter is dan wat er tijdens de laatste wereldoorlog is stukgemaakt. Volledig herstel zal zeker tien jaar gaan duren.
Het spook van de inflatie
In de VS wordt veel geld besteed om de economie vlot te trekken. Het komt erop neer dat iedereen een grote zak geld krijgt om te gaan besteden. Hierdoor ontstaat schaarste met als gevolg dat de prijzen gaan stijgen. De schade inhaaloperatie van het bedrijfsleven zal hier ook stevig toe bijdragen. Dit werkt inflatie in de hand. Door de krapte op de geldmarkt zal de rente gaan stijgen. Dit zal grote gevolgen hebben voor de overspannen huizenmarkt waar veel geleend geld inzit. De hypotheekverstrekkers, lees de banken, zijn de messen al aan het slijpen door de voorwaarden waaronder geleend kan worden eenzijdig aan te passen.

Welke (denk)fouten worden er nog gemaakt?
De cruisemaatschappijen die stevig hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus hebben bijna allemaal de vaccinatie plicht ingevoerd. Saga Cruise lines bijvoorbeeld, heeft het echter nagelaten de vaak zeer goedkope bemanning te verplichten hetzelfde te doen. Beetje jammer.
De toeristenlanden rond de Middellandse zee zullen snel een vaccinatiepaspoort vragen
Daarbij zal men zich niet de tijd gunnen om een 4 tot 6 weekse wachttijd in acht te nemen om het vaccin volledig effectief te laten zijn. Vooral in de landen Spanje, Portugal, Italië en Griekenland zullen de omstandigheden zeer schrijnend zijn. In feite is hun zomerseizoen 2021 al voorbij.
Vaccinatie geeft pas na 4 tot 6 weken volledige bescherming
Personen die jubelend de prikstraat verlaten realiseren zich niet dat de immuniteit door het lichaam zelf nog opgekweekt moet worden. Naar verluidt zullen de 60 plussers pas tegen eind juli gevaccineerd zijn, hetgeen inhoudt dat er eventueel, mogelijk heel misschien half september 2021 een (vlieg)reisje naar het buitenland kunnen boeken.
Kinderen blijven een belangrijke besmettingsbron
Iedere ouder weet toch dat in ieder voorjaar de kinderen allerlei heerlijke voorjaarsgriepjes en snotterziektes thuis kunnen overbrengen? Best goed voor de griepweerstand. Tijdens de eerste lockdown werd beweerd dat kinderen geen besmettingsbron konden vormen omdat zij niet vatbaar zijn voor het virus.  Weer ambtelijke flauwekul. Ze kunnen WEL drager en besmetter zijn.
De inhaaldrukte bij opheffing van de maatregelen zal enorm zijn. De bouwmarkten, horeca terrassen die maar 30% gevuld mogen worden zullen uitpuilen. Met als gevolg dat er weer een hoge infectiedruk zal zijn. Vooral in populaties waar weinig gevaccineerden zich bevinden kunnen punt infecties plaatsvinden. Dit zal een enorme rem betekenen naar de weg van het ‘normale’.

Een glas repareren is moeilijker dan stuk maken. Dat is kinderspel
Zal hierin straks een GGD stempel moeten prijken om de vrijheden terug te krijgen waaraan wij zo gewend zijn geraakt? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd

Gaan voedingsmiddelenbedrijven vaccinatie premies geven?
Veel bedrijven willen al hun personeel laten testen soms op dagelijkse basis. Los van de vraag of al die testmethodes betrouwbaar zijn.
Er zijn al bedrijven te vinden die hun medewerkers een beloning tot €200 geven als zij zich laten vaccineren. In de EU wordt het vaccinatiepaspoort erg actueel. Hiermee hoopt de houder enige vrijheid te kunnen kopen. Wij zullen deze zorgelijke ontwikkelingen op de voet volgen.

The higher up you go, the more mistakes you are allowed.
Right at the top, if you make enough of them, it is considered to be your style.
(Fred Astaire, danser en acteur 1899 – 1987)

Geef een reactie