2302 Leugens op mijn bord, mondiaal voedselprobleem of een onveilige economische flirt?

Op 9 maart barst het symposiumfeest los waar een vijftal experts hun licht laten schijnen over een paar belangrijke vraagstukken waar de hele voedingsmiddelenindustrie en detailhandel momenteel mee worstelt.

Sinds de officiële presentatie van mijn boek ‘Leugens op mijn bord’ dat een jaar eerder op 22 februari 2022 plaatsvond is de wereld zo’n beetje in brand gevlogen. Invloeden van geopolitieke aard zullen we maar zeggen.

Supply chain is uiterst fragiel
Opeens realiseren wij ons dat de aanvoerlijnen van ons voedsel een ragfijn netwerk is dat snel verstoord raakt. Het begon in feite bij de blokkade van het Suez Kanaal door het containerschip ‘Ever given’ op 21 maart 2021. De gevolgen waren direct merkbaar. Vanaf 2020 tot februari 2022 barstte de COVID-19 pandemie in alle hevigheid los met talloze lockdowns en beperkingen tot gevolg. De oorlog in Oekraïne dat op 24 februari 2022 begon heeft meteen een energiecrisis veroorzaakt met daarbij een paniekerige inflatie en speculatieve prijsschommelingen van allerlei grondstoffen.

Voedselprijzen explodeerden
Al deze gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat er tekorten ontstonden van ondermeer granen en spijsolie. De prijzen schoten omhoog, speculanten speelden handig hierop in. De voedingsmiddelenindustrie heeft snel vervangende grondstoffen proberen in te zetten, soms met succes en soms vaak met rampzalige gevolgen. De prijsverhogingen van onze voedingsmiddelen zorgen ervoor dat er meer 2 halen 1 betalen acties zijn dan ooit. Krimpflatie in de verpakkingen slaat hard toe. De A-merk producenten weten hun prijzen het sterkst omhoog te schroeven. De Consumentengids van februari 2023 is hier heel helder in. Lees het artikel maar van Ferry Ploeg op pagina 17-19 waarbij hij prijsstijgingen tot wel 75% noteerde.

De stortvloed aan kortingsacties die wij sinds een jaar in de supermarkten tegenkomen worden gevoerd over de rug van de producenten heen. Iedere supermarkt roept weer dat zij de voordeligste zijn. Dat heb ik op pagina’s 13-18 van mijn boek uitgelegd. Een nieuwe rondvraag bij de bedrijven die ik destijds geïnterviewd had, leert mij dat dit uitknijpgedrag alleen maar erger is geworden. De inkoopvoorwaarden van de supermarkten lijken nóg verder af te staan van de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de wet: ‘Oneerlijke handelspraktijken’ die op 1 november 2021 in werking is getreden. Volgens mij zijn overeenkomsten die in strijd zijn met de wet ongeldig. Dat is een vraag die wij aan onze sprekers kunnen voorleggen.

Palmolie bevat nog steeds genotoxisch gif
Het risico van de genotoxische 3-MCPD esters die na raffinage(!) van palmolie ontstaan blijft onverminderd groot ondanks goedbedoelde initiatieven van de raffinageindustrie om hun processen te verbeteren. Uit een indicatief onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren blijkt dat de onderzochte producten zoals margarines keurig binnen de wettelijke norm blijven van 1.000mg/kg. De norm die de EFSA heeft vastgesteld vind ik per definitie veel te hoog, domweg omdat deze stoffen niet in spijsolie dan wel onze voedingsmiddelen thuishoren. Tijdens het symposium zullen wij de resultaten van een zevental monsters van dit onderzoek presenteren.

De oorlogschemie
Dit is opeens een heel nieuw gevaar dat uit het Oosten komt. Springstoffen, raketbrandstoffen en ander chemisch oorlogstuig wordt momenteel kwistig uitgestrooid over de graanschuur van de wereld. Vervuiling in de Oekraïense landbouw vindt op grote schaal plaats met nitraat-, tolueen- en organische fosforverbindingen. Dan heb ik het niet eens over de zware metalen en het potentiële gevaar van radioactieve besmetting.

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt contaminatierisico’s van een ongekende omvang die proactief door onze kwaliteitsmanagers beheerst moeten worden.

De sprekers
Tijn Elferink is een journalist die veel schrijft over voeding en gezondheid, onder meer voor het Algemeen Dagblad.
Frank Lindner is campagneleider van Foodwatch. Hij zal het bedrog in de voedselketen en de haperende etikettering op pijnlijke wijze blootleggen.
De experts bij de NVWA op de afdeling Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) gaan uitleg geven over het Team Intelligence en Team Criminele Inlichtingen (TCI). (Spreker René Zuidam is helaas verhinderd. Er wordt gezocht naar een plaatsvervanger) Naast de reguliere controledienst van de NVWA is dit de afdeling die zich met de zware gevallen bezig houdt. Het wordt ongetwijfeld een boeiend betoog waarbij ons snel duidelijk wordt dat met de NVWA in zijn huidige vorm niet te spotten valt.
Tjeerd Grünbauer is een advocaat die jarenlange ervaring heeft op het gebied van schades die ontstaan als gevolg van besmettingen. Hij gaat ons meenemen in een casus waarbij de besmetting van kippen door Salmonella een dure hoofdrol heeft gespeeld.
Hans Braeckman is verbonden als researcher aan het zeer hoog aangeschreven onderzoekslaboratorium Primoris in Gent (B). Hij gaat ons meenemen in de wereld van contaminantenonderzoek. Veel nieuwe voedselveiligheidsrisico’s die ik hiervoor heb beschreven maken een andere benadering nodig van chemisch onderzoek naar de vervuiling van onze voedingsmiddelen.

Tot slot kunnen de deelnemers vragen voorleggen aan het panel van experts zodat iedereen met veel extra informatie huiswaarts keert.

Programma
12.00 Inloop lunch met koffie en thee
12.45 Inleiding door IJsbrand Velzeboer. ‘Leugens op mijn bord’, een jaar later met introductie van de sprekers.
13.00 Tijn Elferink, Journalist, schrijver en spreker over voeding & gezondheid.
13.30 Frank Lindner, Foodwatch. ‘Bedrog in de voedselketen en haperende etikettering’
14.00 René Zuidam van de NVWA IOD over ‘het Team Intelligence en Team Criminele Inlichtingen (TCI).’
14.30 Korte pauze
14.45  Mr. Tj. P. Grünbauer, van Veen advocaten. ‘Juridische implicaties als gevolg van Salmonella besmetting in kippen’
15.15 Dhr. Hans Braeckman, Primoris lab te Gent (B). ‘Het effect van een verstoorde productieketen voor residu analyses?’’
15.30 Aansluitend een plenaire discussie met de vier sprekers waarbij voorgelegde vragen of stellingen beantwoord worden.
Ca. 16.00 Afsluiting, netwerkborrel met vrije uitloop.

Aanmelden: Stuur een mail naar: IJsbrand.velzeboer@scientanova.com of stuur een Appje naar 0654656010 Persvertegenwoordigers kunnen kosteloos deelnemen.

Bijdrage in de kosten:
€ 150 pp., studenten €15. Het verschuldigde bedrag svp. uiterlijk vóór 9 maart voldoen.
NL93ABNA 0562 262296 tnv. Scienta Nova, met vermelding van naam en ‘Symp’.
Bedrag is vrijgesteld van BTW.

Aanvullende routebeschrijving
Van Nelle gebouw Rotterdam
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
Ingang 6, zaal De Rising hope (sous terrain)

Routebeschrijving op het fabrieksterrein
Neem een parkeerkaart bij de hoofdingang.
Parkeer de auto links achter het gebouw.
Loop terug naar het fabrieksterrein en ga linksaf.
Loop voorbij de witte schoorsteen de je aan je rechterhand passeert.
Dan kom je ingang 6 tegen aan je rechterhand.
Neem de tweede trap (Niet naar Post NL)
Volg de aanwijzingen naar zaal De Rising Hope.

Openbaar vervoer
Vanaf NS station Schiedam of Rotterdam CS, Frequentbus 38 nemen naar bushalte Beukelsbrug/Van Nelle fabriek.
Bus rijdt 8x per uur.

Geef een reactie