Symposium: “Ondermijnende krachten in de voedselketen” wordt verplaatst naar 26 september 2024

Vanwege afzeggingen van twee belangrijke sprekers hebben wij besloten om dit symposium door te schuiven naar 26 september 2024. Dezelfde locatie en ook weer op een donderdag.

In de Van Nelle Fabriek organiseert Scienta Nova een jaarlijks symposium waarbij wij met de toehoorders en sprekers enkele prangende vragen willen beantwoorden.

Symposium ‘Ondermijnende krachten in de voedselketen’
In dit symposium komen de bedreigingen van onze voedselketen aan de orde en over de toekomstverwachtingen die de sprekers zullen delen met de toehoorders. Het gaat niet alleen over de oorlogen die momenteel her en der woeden maar vooral over praktische zaken waar ieder voedingsmiddelenproducent mee te maken heeft. Product integriteit is een van de speerpunten voor 2024. Hiervoor is een speciale tool voor ontwikkeld: PIA. (Product Integrity Assessment).

Zodra het programma rond is zal deze op deze plaats te downloaden zijn.

Wij hebben een vijftal sprekers uitgenodigd die graag komen spreken en met andere experts ervaringen willen uitwisselen en vooral om creatieve en nieuwe inzichten te krijgen op de uitdagingen waar de voedingsmiddelenindustrie momenteel voor staat.

Silvia Gawronski, advocaat en partner bij Van Traa advocaten N.V. in Rotterdam
Zij zal ingaan dat bedrijven goede juridische bijstand moeten krijgen voor nog onbekende gevaren.

Elleander Paans van consultancy Elucidata zal smakelijke verhalen vertellen over recente voedselfraude gevallen en de leerpunten daaruit pakken die nuttige tips bevatten voor de voedingsmiddelenindustrie.

De overige sprekers zullen wij hier gaan aankondigen zodra zij definitief hun ja-woord hebben gegeven.
Zij zullen spreken vanuit de volgende disciplines:
**Nieuwe handhavingsbeleid van de NVWA en rapportageplicht bij incidenten
**Grondstoffen supply chain, prijsbeheersing
**Klimaat en milieubeleid vanaf de boerderij tot op het bord
**Recente voedselschandalen en hoe ermee om te gaan
**Integriteitsvraagstukken omtrent de Certificerende instellingen en schemahouders
**Juridische bijstand effici├źnt beheren

Graag hoop ik u te mogen begroeten op 26 september!

Hieronder verschijnt het programma zodra die gereed is.