Het belang van een goede opleiding

Vakkennis op de werkvloer is een belangrijk element om een voedingsmiddelenbedrijf te vrijwaren van voedselveiligheidsellende. Het sturen van de vakkennis binnen een bedrijf is steeds actueler aan het worden door de relatief grote uitstroom van oudere kennisdragers binnen een bedrijf. Niet lang nadat een oud werknemer de poort uitwandelt, slaat de paniek al toe, doordat men lang verzuimd heeft de competenties van die medewerker over te dragen naar een jongere.

Er zijn drie kostbare zaken waar men als bedrijf mee geconfronteerd kan worden bij een falend competentie beleid:

  1. Productaansprakelijkheid claims
  2. Terugroepactie kosten
  3. Imagoschade

    Dit verbrande broodje kan vanuit onverwachte hoek een vervelende schadeclaim opleveren. Bijvoorbeeld wanneer de consument toevallig advocaat van beroep is

    Dit verbrande broodje kan vanuit onverwachte hoek een vervelende schadeclaim opleveren. Bijvoorbeeld wanneer de consument toevallig advocaat van beroep is

Productaansprakelijkheid is iets waar veel bedrijven te weinig rekening mee houden. De letselschade advocaten zijn na de Foppen zalmaffaire in 2012 een stuk alerter geworden op dit nieuwe verdienmodel. De meeste terugroepacties vinden hun oorzaak vaak in onbenullige productiefouten die op de werkvloer ontstaan zijn. Ook worden veel recalls veroorzaakt door fouten in de etikettering van allergenen of gewoon receptuur fouten. In onze opleidingen besteden wij hier veel aandacht aan.

Imagoschade is een zaak waar vooral de multinationale bedrijven zich actief mee bezighouden. Ook de kleinere producent heeft hiermee te maken. De snelheid waarmee negatief nieuws zich verspreiden kan neemt jaarlijks toe. De sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn hebben de snelheid van persbureaus zoals Reuters en het ANP in ruime mate overtroffen. De invloed van deze snelheid wordt vaak onderschat en dwingt bedrijven haast om permanent online te zijn. Het gebeurt niet zelden dat een bedrijf als eerste door een journalist geïnformeerd wordt over een gebeurtenis waar zij zelf nog geen weet van hebben. Het begin van een recall komt vaak uit deze koker, die dan snel opgepakt wordt door de officiële kanalen.

Dit zwembad in de verpakking van varkenskoteletten levert veel imagoschade op voor de vleesindustrie en de verpakker in het bijzonder

Dit zwembad in de verpakking van varkenskoteletten levert veel imagoschade op voor de vleesindustrie en de verpakker in het bijzonder

Onze opleidingen zijn doordrenkt met actuele feitenkennis en praktische vaardigheden. De talrijke anekdotes die ons lesmateriaal omgeven maken de stof levendig en verteerbaar voor iedereen die ‘iets’ doet in de voedingsmiddelenindustrie.

Wij bieden voornamelijk opleidingen die toepasbaar zijn in de hele voedingsmiddelenindustrie en daarnaast bieden wij management opleidingen aan voor diegene die zijn team effectief wil aansturen.

Wij vinden het belangrijk dat de cursist niet alleen eigen gedrag aan de situatie aanpast maar ook leert om anderen op ongewenst gedrag aan te spreken.