1440 Plantaardig gif Pyrrolizidine in kruiden- en ‘feel good’ theesoorten

Vandaag publiceren wij de resultaten van een langlopend en kostbaar onderzoek op de stof Pyrrolizidine dat in thee is aangetroffen. Het extract van 9 pagina’s kunt u gratis downloaden vanaf deze site. Onze stagiair Voedingsmiddelentechnologie, Thymon Maarsen was de ongelukkige om dit geheel uit te werken en de saaie literatuur door te lezen. Waarvoor mijn dank. Voor het gehele rapport , dat 25 pagina’s omvat vragen wij een bijdrage van € 85,00. Wij hebben in 2013 ook aandacht besteed aan deze stof en het risico ervan in onze kruiden in ons boek: ‘Ons voedselbombardement’ . ISBN 978-90-810612-0-9. Pagina 119

U kunt gerust thee blijven drinken. Tenzij u om de een of andere reden (Atkins dieet bijvoorbeeld) meer dan 2 liter per dag drinkt van dezelfde soort gedurende meerdere weken

U kunt gerust thee blijven drinken. Tenzij u om de een of andere reden (Atkins dieet bijvoorbeeld) meer dan 2 liter per dag drinkt van dezelfde soort gedurende meerdere weken

De Nederlandse producenten gaan serieus met de materie om!
Wij hebben in totaal 19 monsters ter analyse aangeboden bij ons favoriete laboratorium Dr. Specht Eurofins te Hamburg die al jaren dergelijke projectjes voor ons uitvoert. De onderzoeken zijn erg duur maar levert ons wel de zekerheid dat het onderzoek integer uitgevoerd wordt. In 57% van deze monsters zijn sporen van dit gif aangetroffen en in 26% van de monsters werd de Warenwettelijke regelgeving overschreden. Dit onderzoek geeft niet aan dat de argeloze theeleut ter aarde stort na het nemen van één nipje thee maar het geeft wel aan welke risico’s er kunnen kleven aan geïmporteerde grondstoffen. Tel daarbij de prijsdruk van de retail hierbij op en de rampenformule is bijna compleet. Navraag bij de betrokken (Nederlandse) partijen waarin wij deze stof gevonden hebben leerde ons dat iedereen hier zeer serieus mee omgaat en sommigen hebben ons verzekerd per direct extra analyses uit te voeren en de procedures aan te scherpen. Dit is wat ik verwacht van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Dat zijn wij gewend. Wij hebben een redelijk functionerende Voedsel en Waren Autoriteit die momenteel in hoog tempo vele verbeter trajecten aan het doorlopen is. Daar heb ik wel vertrouwen in dat men binnen afzienbare tijd weer op oorlogssterkte is om de Nederlandse industrie met raad en daad bij te staan op dit gebied.

De NVWA is niet verantwoordelijk maar de importeur en eindverpakker van thee
De overheid is er alleen voor de handhaving. De industrie is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Dit is een eenvoudige regel die vaak omgedraaid wordt. Het is ondoenlijk dat de NVWA deze verantwoording zou moeten dragen. Wel is het zo, dat wanneer er blijkt dat er sprake is van een onvoorstelbare puinhoop dat de baas van de NVWA Mme. Edith Schippers ter verantwoording geroepen wordt. Gelukkig is dit niet het geval. De theeproducenten die wij gesproken hebben, gaan uiterst professioneel met deze materie om. Daar heeft de Nederlandse consument niet van te vrezen.

Waar liggen wel de risico’s?
De herkomstgebieden van de kruiden hebben vaak een Voedsel en Waren Autoriteit die in de verste verte niet kan tippen aan de kwaliteit van onze eigen NVWA. De exporteurs overleggen vaak officiële documenten geheel ter goede trouw. De Nederlandse tegenpartij, die verantwoordelijk is, dient altijd eigen waarheidsvinding te doen en min of meer bewijzen dat alles met de wetenschap die er heerst onder controle is. Het risico ligt ook in de parallel importen vanuit een of ander land binnen de EU. Vrijheid van verkeer en goederen binnen de EU wordt zo een moeilijk beheersbaar risico.

Een ander risico die niet erg voor de hand ligt is dat van een enorme theeleut die gedurende enkele weken meer dan 1,9L thee per dag drinkt van het monster waar het meeste Pyrrolizidine is aangetroffen. Dan moet het ook nog uit één en dezelfde partij afkomstig zijn. Wij hebben gezien dat het de gevonden waardes erg grillig kunnen zijn.

Kruidenthee zal een stuk duurder worden
Als de ingangscontrole verscherpt wordt en wanneer er meer partijen afgekeurd worden, dan laat het effect zich wel raden voor de consument.

Waar komt het gif vandaan?
Er zijn een paar groepen planten waarvan bekend is dat zij de gifstof Pyrrolizidine kunnen bevatten.  Jacobs Kruiskruid ofwel de Senecio jacobaea  is wel de meest bekende plant. Aanraking kan al gevaarlijk zijn. Plukken met handschoenen aan werd mij door een bevriend apotheker aangeraden. Het is een pioniers plant en komt veel voor in pas aangelegde perken, wegbermen en dergelijke.

Van brandnetel staat in de literatuur beschreven dat deze gifstof niet in voor kan komen. Toch hebben wij in deze stof in brandnetel thee aangetroffen. Dit wijst op een mogelijke onbekende plantaardige verontreiniging. Waarschijnlijk is tijdens de pluk een of ander vreemd kruid meegeplukt.

Dit schattige bloempje luistert naar de naam Senecio jacobaea is dodelijk als hier thee van gezet wordt. Dit kunt u beter uw schoonmoeder geven of boze buurman aanbieden.

Dit schattige bloempje luistert naar de naam Senecio jacobaea. Deze is dodelijk als hier thee van gezet wordt. Dit kunt u beter uw schoonmoeder of boze buurman aanbieden

Wat zijn de aanbevelingen nu?

 • Wij raden aan dat alle producenten van kruiden thee, samengestelde ‘feel good’ theesoorten en de importeurs van thee hun gevarenanalyse bijstellen en extra analyses uit laten voeren op het voorkomen van Pyrrolizidine. Hiermee wordt snel bewijs geleverd dat wat in de markt gezet is OK is.
 • De leveranciersbeoordelingen up to date maken met dit gegeven. In feite de leverancier een garantie vragen voor de afwezigheid van deze stof. Klinkt makkelijke gezegd dan gedaan. Toch zal het risico afgedekt moeten worden
 • De retail zal snel actie moeten ondernemen om dit gevaar te beheersen voor wat betreft de huismerken, die meestal tegen zeer schrale inkoopvoorwaarden worden ingekocht. Deze huismerken vallen onder de BRC voedselveiligheidsschema’s en die zijn voor verbetering vatbaar op z’n zachtst gezegd. ISO 22.000 met FSSC 22.000 en de GFL (EU 178/2002) omvatten wel de juiste regels.
 • Ook raden wij aan om een breed representatief onderzoek te laten uitvoeren door wellicht het RIVM van alle in Nederland verkrijgbare theesoorten. Zij hebben een iets ruimer budget dan wij. Men praat snel over 200 monsters en ongeveer € 70.000,00 aan analysekosten. Indien dit extern gefinancierd wordt, beginnen wij binnen een week met een dergelijk onderzoek. Wij zijn van mening dat dit een taak van de overheid is.

Een zwarte of groene thee dan?
Wij hebben alleen in groene thee van het merk ‘goedkopie’ een minimale hoeveelheid Pyrrolizidine aangetroffen. Volgens de literatuur hoort het ook niet voor te komen in thee dat afkomstig is van de officiële theestruik, de Camellia sinensis. Echter deze kan door machinale pluk (China!) wel in plantaardig opzicht verontreinigd zijn. Verder kan het geen kwaad om vooral de Aziatische theesoorten te screenen op pesticiden zoals wij dat gedaan hebben (505 stuks). Mijn wantrouwen  over de beleving van voedselveiligheid van de producenten van Aziatische producten blijft bestaan totdat het tegendeel bewezen is.

The beating will continue until morale improves

9 thoughts on “1440 Plantaardig gif Pyrrolizidine in kruiden- en ‘feel good’ theesoorten

 1. Volkomen terechte opmerking. Honing kan een stapeleffect teweegbrengen omdat die stof daar ook in aangetroffen wordt. Op pag. 6 van het hoofdrapport wordt dit ook besproken. Honing is wellicht het onderwerp van een nieuw onderzoek. Tegenwoordig komt honing ook uit Vietnam. Brr. En Jumbo klooit met het vochtgehalte. Die zetten hun Warenwettelijke overtreding doodleuk op het etiket. Zie column 1415 van 22 april 2014: http://www.scientanova.com/2014/04/22/1415-honing-een-zeer-fraudegevoelig-product/

 2. Uit diverse niet-Europese landen komt heerlijke honing met een unieke smaak die in NL niet te fabriceren is. Ga maar eens naar de wereldwinkel voor een potje honing uit Zambia. Het gaat niet om herkomst, maar om de kwaliteit. PA’s en herkomst zijn wel aan elkaar te linken. Honing wordt met name in bakkerij grondstoffen gebruikt. Riskplaza onderkent dit als een reëel gevaar en participerende partijen dienen dit gevaar dus afdoende te borgen.

 3. Weer een goede opmerking. Ik heb overigens meer vertrouwen in het primitieve Afrika dan het overijverige en mysterieuze Zuid Oost Azië. Bakkershoning op zich is al een spannend element. Wanneer normale honing mishandeld wordt of gewoon verknoeid is mag het die benaming krijgen. Uitermate misleidende aanduiding die de suggestie wekt dat het ‘ambachtelijke’ honing is. In mijn column van 12 februari 2012 heb ik wat aandacht aan besteed. http://www.scientanova.com/2012/02/12/1205-de-banketbakker-als-voorportaal-van-de-begrafenisondernemer-1205-de-banketbakker-als-voorportaal-van-de-begrafenisondernemer/

 4. Wat een verhaal! En ik maar kruidenthee drinken…..
  Begrijp ook dat die PA’s accumuleren in het lichaam. Is dat niet bedenkelijk?

  Groet dolende zuyvelaer

 5. PA’s zijn genotoxisch, een ander woord voor kankerverwekkend. In principe heb je maar één molecuul nodig om een ziektebeeld te induceren. Er is ook betrekkelijk weinig bekend over de werkelijke toxiciteit en de ADI die gehanteerd kan worden. Duik maar in de literatuurlijst die achter het rapport gehangen is. Je kunt beter bier drinken met een stel vrienden of niet?

 6. U schrijft “Aanraking kan al gevaarlijk zijn. Plukken met handschoenen aan werd mij door een bevriend apotheker aangeraden.”

  Handschoenen aantrekken kan nuttig zijn want Jakobskruiskruid kan bij huidcontact een allergische reactie geven: compositae dermatitis. De allergie wordt niet veroorzaakt door de pyrrolizidine alkaloiden, maar door andere stoffen die in veel soorten van de composietenfamilie voorkomen (sesquiterpene lactonen)

  http://www.jakobskruiskruid.com/feiten-of-fabels1/23-feiten-of-fabels/mensen/50-jakobskruiskruid-vergiftiging-door-huidopname-feit-of-fabel

 7. Beste Esther, hartelijk dank voor uw aanvullend commentaar. Dit was nieuw voor mij. Ik zal mijn apotheker ook meteen inseinen. Zo leert hij ook wat bij.

  Groeten IJsbrand

Geef een reactie